РАННО РЕЗЕРВИРАНЕ ON-LINE СИСТЕМА

Църквата "Св. Йоан"

Напишете Вашия коментар
Отпътуване от:
о. Эвия

От 1924 г. това място става известно в цяла Гърция и в православния свят като мястото за отдих на светите мощи на св. Йоан от Русия, починал в турско робство. Този светец се радва на любовта не само на православните по целия свят,но е почитан и  от самите турци.

Св. Йоан бил войник на руската армия, който се сражавал под знамената на Петър в турското нашествие от 1711 г. На двадесет и една годишна възраст, селянин по рождение, той, както и много други, е бил заловен от турците. Останалата част от живота му е минала в това да живее като роб в чужда земя. Заловеният войник Иван е купен от един от началниците на турската конница, който живее в село Прокопион, на робския пазар.Той бива принуждаван да приеме исляма. Но руският войник твърдо отвърнал на господаря, че предпочита да умре, отколкото да се откаже от вярата си. Твърдостта му предизвиква уважение в господаря му,който му поверява дори домът си,но Йоан предпочита да остане в конюшнята, където нищо не възпрепятства аскетичния му начин на живот и молитва и където денем се грижи за конете.

Недалеч от къщата има малка православна църква, издигната в чест на Свети Георги. Тук, в предверието на храма, Йоан прекарва нощите в молитва .
Йоан се разболява тежко на 40 годишна възраст. Предвиждайки предстоящата  смърт, той поискал да покани свещеник, тъй като вече не можел да ходи. И така починал след причастие на  27 май 1730 г.

Три години по-късно селяните виждали мистериозна светлина над гроба му. И на местния свещеник, който последно бил с болния човек, самият Йоан се явил в съня му и казал, че тялото му не е било болно. И това, което  Бог желае, е да бъде възнесено и почитано като реликва. И християните, и мюсюлманите, почитат невероятните останки на светеца . Прехвърлени са в църквата "Св. Георги", а по-късно построяват голям храм в чест на Йоан от Русия, където остават до 1924 г., когато населението е преместено в Евбея.

Днес в село Нео Прокопио има храм в чест на Йоан от Русия, където се пазят неговите нетленни мощи. Тук, в памет на светеца, хиляди поклонници се събират от цял ​​свят. Свещеникът , който служи в храма, внимателно "събира" чудеса, които се случват според молитвите на онези, които страдат . Книгата на Отец Йоан е преведена на руски език и всеки път е препечатана с нови истории за излекуването на нелечими болести с помощта на един светец.

close Изберете дати за пътуване
Фотографии - Църквата "Св. Йоан" Църквата "Св. Йоан"
X