наемане на кола

Често по време на почивка се заражда силното желание за самостоятелно разглеждане на околностите, за увлекателна обиколка на страната и посещение на различни забележителности. И възниква въпросът: как най-удобно и лесно може да стане това? Отговорът е прост - наемане на автомобил.

Нашата компания, в сътрудничество с водещи агенции за отдаване на автомобили под наем, винаги е готова да Ви съдейства в решаването на този въпрос. Ние предлагаме автомобили от всеки клас. По заявка можем да предоставим автомобил с личен шофьор. А ако имате голямо семейство си или компания приятели, оптималният вариант е комфортен минибус.

За да наемете автомобил е нужно единствено да се обърнете към представител на нашата компания. 

Условия за наемане на автомобил                               
1. Не е разрешен наемът на автомобил от лица, ненавършили  23-годишна възраст.                               
2. Лица, притежаващи шофьорски права по-малко от една година, не могат да наемат автомобил.                               
3. Начин на плащане: предплащане с пари в брой.                               
4. Минимален срок за наемане: едно денонощие. За всеки час над договорения срок, следва да бъде заплатена 1/5 от стойността на наема за денонощие.

5. Всички глоби за нарушение на правилата за движение по пътищата се заплащат от клиента                               
6. Бензинът се заплаща от клиента (обикновен – unleaded).                               
7. Клиентът е длъжен да провери означението на горивния резервоар и да върне автомобила със същото количество бензин.                               
8. В градски условия автомобилът задължително трябва да бъде паркиран в специално предназначените за целта места (паркинги и гаражи).                               
9. Гаранционното заплащане е 60 евро на ден. 
                          
Условия на застраховата
                             
Клиентът е застрахован в случай на пожар, смърт на трето лице, телесни или материални щети.                                
Клиентът и упълномощените водачи са застраховани:                                
1) Смърт и телесни повреди на трето лице до 440 205,00 евро                                
2) Материални щети на трето лице до 94 000,00 евро                               
3) В случай на повреждане на нает автомобил, клиентът носи материална отговорност до покриване на общата стойност на автомобила до момента на произшествието.                               
                               
Допълнително покритие на разходи                               
Ако наемателят желае да се освободи от такса от 200 евро и нагоре, е необходимо да внесе сума в размер на 5 евро за всеки ден от договорения срок за наем (FDW) 

В случай на кражба
Клиентът се освобождава от отговорност при кражба от момента на подписване на договора и заплащането му в размер на 2,35 евро за всеки ден от определения срок за наем

Освобождаване от отговорност за щети (CDW)
Клиентът има правото да ограничи участието си за причинени щети на автомобира размер на 200,00 евро, изплащайки а) 12,00 евро за А категория б) 14,00 евро за В категория в) 17,00 евро за Г категория за ден. Ако щетите не са причинени от нарушение на правилата за движение, не се изисква заплащане.

Застраховане на шофьорите и пътниците (RAI)
Застраховката на шофьора и пътниците е в размер на 3,00 евро на ден и покрива, в случай на смърт, пълна или частична инвалидност, до 19 600,00 евро за  шофьора и до 8 800 00 евро за всеки пътник.
(Брой пътници, посочен в правилата за пътното движение) Максималната компенсация за всеки нещастен случай е в размер от 44 000,00 евро.
Допълнително заплащане за втори шофьор -1,47 евро на ден
Данъкът, в размер на 1,8% от стойността, се заплаща от наемателя.
Бензинът се заплаща от наемателя

Допълнително
Детско кресло по заявка - 2 евро на ден
Замяна на автомобил - компанията има право да замени автомобила при извънредни ситуации
Желаещите да напуснат територията на Гърция с автомобил под наем са длъжни да притежават предварително писмено съгласие на фирмата
Корабното транспортиране на автомобил под наем не е позволено без писмено съгласие на фирмата
Изрично се забранява управляването на транспортни средства в състояние на алкохолно опиянение, независимо от количеството приет алкохол.