техническа поддръжка

Отдел "Информационни технологии" (IT) се занимава с внедряване, разработка и поддръжка на компютърните и комуникационните системи във всички отдели на компанията. В неговата сфера на дейност влизат: техническо осигуряване (съвкупност от няколко мощни сървъра, над сто автоматизирани работни места, компютърни мрежи, телефонни комуникационни системи и др.)

В допълнение, ИТ отделът в Гърция предоставя разнообразни услуги за партньори (туристически агенции)

Програмното осигуряване на компанията е основано на разработки, предоставени от компании "Мегатек" (Русия), Panasoft (Гърция), както и на собствени разработки. Сайтът на компанията представлява собствена разработка, изготвена предвид всички последни технологични достижения.

IT-отделът е съставен от висококвалифицирани опитни специалисти: програмисти, системни администратори, уеб дизайнери, електронни инженери.

 

  • Фрейм за резервиране на турове  даденият фрейм представлява програмна система, установявана в сайта на туристическата фирма, и изпълняваща търсене и резервиране на турове.
  • Фрейм за описание на туристическите продукти този фрейм позволява въвеждането в сайта на туристическата фирма на описание на всички турове, хотели, екскурзии от базата данни н акомпания Музенидис Травъл
  • Фрейм за поръчка на недвижимо имущество  даденият фрейм представлява програмна система, установявана в сайта на туристическата фирма, и изпълняваща търсене и поръчка на недвижимо имущество в Гърция
  • Уебсървиз TourML  услугата TourML осигурява получаването на информация от базата данни на Музенидис Травъл на странични системи за търсене.
  • Синхронизация на данни от БД компания Музенидис Травъл предлага на своите партньори, използващи в своята работа програмните системи Мастер-Тур (Мегатек) и СамоТур (СамоСофт), решения по синхронизацията на следните данни: цени, stop sales, квоти.
  • Център за изтегляне дадената услуга е предназначена за обмен на информация (фото, видео, аудио, текстова) между комапния Музенидис Травъл и нейните партньори
  • Услуга RSS даденият фрейм представлява програмна система, установявана в сайта на туристическата фирма, и изпълнява търсене и поръчка на недвижимо имущество в Гърция
  • Абонамент за инфобюлетин тук можете да се абонирате (или да се отпишете) за ежедневния бюлетин на компания Музенидис Травъл.
  • Колекция от банери в дадената колекция можете да откриете множество банери на разнообразни теми.
  • Технология на работата със система "Мастер-Агент" дадената презентация съдържа описание на технологията на работа на туристическото агенство с използване на програмния комплек "Мастер-Аген".

Контактни данни на IT-отдела на Музенидис Травъл

ул. Каратасу 7,
546 26 Солун, Гърция
тел.: +30-2310-591555
8(800) 200-88-22
8(800) 100-88-22
E-mail: itgr@mouzenidis.grit@mzt.ru