20.08.2020. Възстановяване на суми по неосъществени резервации

Възстановяване на суми по неосъществени резервации

                                                          

 

 

Уважаеми колеги,

 

По отношение на неосъществените резервации, за които очаквате възстановяване на сумите от нас, бихме желали категорично да заявим, че "Музенидис Травъл" си запазва този ангажимент към Вас !


За Ваше улеснение нашия юрист е извадил редактирания текст на Закона, на цитирания член 25
Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение „до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID-19“, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец- „до 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение -пътуването, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.“
В горния текст с червено са отбелязани отпадналите текстове, така че члена придобива следния вид:
Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID-19“, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на пътуването, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.
За справка ДВ бр.34/09.04.2020,изменен ДВ бр.44/13.05.2020, изменен  ДВ бр.71/11.08.2020
Надяваме се, че сме успели да обясним сериозността на положението и нашата позиция, като оставаме добронамерени спрямо клиентите и спрямо Вас като партньори. За допълнителни разговори и уточнения, оставаме на разположение, за да намерим  най-добрия начин за справяне със ситуацията заедно.