Προγραμμα πτήσεων - Καλοκαίρι 2021

Προγραμμα πτήσεων

 

Ρωσία:

 • Θεσσαλονίκη ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece flight number Period
                   
BRYANSK
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 6 6 ELB 147/148 31.05-04.10
               
MOSCOW
THESSALONIKI ELLINAIR RJ weekly 3 2 ELB 901/900 24.06 - 04.10
               
VOLGOGRAD
THESSALONIKI ASTRA А-320 weekly 7 7 AZI 960/961 25.05 - 05.10
               
VORONEZH
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 2 1 ELB129/130 27.05 - 30.09
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 6 5 31.05 - 27.09
               
BELGOROD
THESSALONIKI ASTRA ВАЕ every 10 days 5,1 4,7 AZI 149/150 06.06-29.09
               
ROSTOV
THESSALONIKI Astra BAE weekly 4 4 AZI 121/122 24.04 - 23.10
THESSALONIKI Astra BAE weekly 7 7 25.05 - 19.10
               
SARATOV
THESSALONIKI SARAVIA Е-195 every 10 days 4,7 4,7 6W001 /6W002 29.05 - 02.10
               
STAVROPOL
THESSALONIKI ASTRA BAE every 10 days 5 4 AZI 137/138 30.05 -3.10
THESSALONIKI ASTRA BAE every 10 days 1 1 AZI 137/138 30.05 -3.10
               
MIN VODY
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 5 5 ELB 314/313 02.05 - 24.10
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 1 1 02.06 -20.10
               
ASTRAKHAN
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 10 days 2,6 1,5 AZI 953/952 31.05 - 04.10
               
KAZAN
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 10 days 1,2,4,6 1,3,5,7 AZI 981/980 26.05 -07.10
               
KALININGRAD
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 3 2 ELB915 /914 27.05 - 04.10
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 7 6 01.06 - 05.10
               
N. NOVGOROD
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 10 days 1,4 3,7 AZI971/970 29.05-02.10
               
NOVOSIBIRSK
THESSALONIKI ASTRA А-320 weekly 3 2 AZI 921/920 28.05-30.09
               
OMSK
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 2 weeks 5 4 AZI 923 /922 06.06-26.09
               
PERM
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 10 days 3,7 2,6 AZI945 /944 04.06-08.10
               
ULYANOVSK
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 10 days 3,7 2,6 AZI 923/922 28.05-30.09
               
SAMARA
THESSALONIKI ASTRA А-320 weekly 6 6 AZI 941/940 31.05 - 04.10
               
CHELYABINSK
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 10 days 2,6 1,5 AZI951/950 06.06-30.09
               
TYUMEN
THESSALONIKI YAMAL А-320 every 10 days 4 4 LLM374/373 05.06 -25.09
               
UFA    
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 10 days 3 2 AZI 955 /954 01.06-05.10
 • Κέρκυρα ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                 
MOSCOW  
CORFU YAMAL B 737 weekly 6 6 26.04 - 17.05 LLM 9332/9331
CORFU Ellinair B 737 weekly 6 6 24.05-04.10 ELB 401/400
CORFU Ellinair B 737 weekly 2 2 27.05-30.09 ELB 401/400
CORFU Ellinair B 737 weekly 7 6 01.06 -05.10 ELB 503/502
               
SAINT PETERSBURG  
CORFU Ellinair B 737 weekly 7 1 26.05 - 03.10 ELB 411/410
CORFU Ellinair B 737 weekly 5 5 26.05 - 03.10 ELB 411/410
               
YEKATERINBURG  
CORFU Ellinair A- 320 weekly 6 5 30.05 - 04.10 ELB 431/430
CORFU Ellinair A- 321 weekly 3 2 03.06 -01.10 ELB 431/430
               
               
               
               
PERM  
CORFU Ellinair B 737 every 10 days 2,5 1,4 06.06 - 30.09 ELB 445/444
               
SAMARA  
CORFU Ellinair B 737 every 10 days 2,5 1,4 03.06 - 26.09 ELB 441/440
 • Ηράκλειο ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
SARATOV  
HERAKLION SARAVIA Е-195 every 10 days 4,7 4,7 01.06 - 05.10 6W 2975 /2976
MOSCOW  
HERAKLION Vim Avia А-320 weekly 3 3 04.06-29.09 NN 2297/2298
HERAKLION Vim Avia А-320 weekly 4 4 01.05-09.10 NN 2297/2298
HERAKLION Vim Avia А-320 weekly 5 5 30.05-06.06 NN 2295/2296
HERAKLION Vim Avia А-320 weekly 6 6 24.05-04.10 NN 2297/2298
HERAKLION Vim Avia А-320 weekly 7 7 27.04-19.10 NN 2297/2298
SAINT PETERSBURG  
HERAKLION AEROFLOT А-320 weekly 5,6 5,6 25.04-25.10 SU 6255/6256
HERAKLION AEROFLOT А-320 weekly 2 2 06.05 -11.10 SU 6255/6256
HERAKLION AEROFLOT А-320 weekly 3 4 21.05 -22.10 SU 6255/6256
HERAKLION AEROFLOT А-320 weekly 7 7 18.05 -19.10 SU 6265/6266
YEKATERINBURG  
HERAKLION URAL A-320 weekly 4,7 4,7 29.05 -12.10 U6 3771/3772
HERAKLION URAL A-320 weekly 2 2 30.06- 07.10 U6 3771/3772
YEKATERINBURG  
HERAKLION OREN AIR B 737 10 DAYS 3,7 3,7 04.06 -08.10 R29093 /9094
 • Ζάκυνθος ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
MOSCOW  
ZAKYNTHOS Vim Avia Boeing- 737 weekly 4 4 01.05-01.05 NN 2201/ 2202
ZAKYNTHOS Vim Avia Boeing- 737 weekly 3 3 28.05 - 01.10 NN 2201/ 2202
ZAKYNTHOS Vim Avia Boeing- 737 weekly 7 7 11.05 - 04.10 NN 2201/ 2202
               
SAINT PETERSBURG  
ZAKYNTHOS ASTRA Boeing- 737 every 10 days 5 5 30.05- 10.10 AZI 001
               
MINSK  
ZAKYNTHOS Belavia Boeing-737 every 10 days 1,4 1,4 22.05 -23.10 BRU 8307/8308

 

 • Ρόδος ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
MOSCOW  
RHODES VIM А-320 weekly 7 7 27.04 - 05.10 NN2205 /2206
RHODES VIM А-320 weekly 4 4 05.06 - 09.10 NN2205 /2206
               
SAINT PETERSBURG  
RHODES Aeroflot А-320 weekly 7 7 27.04-12.10 SU 6957 /6958
RHODES Aeroflot А-320 weekly 4 4 22.05-09.10 SU 6957 /6958
 • Άραξος ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
MOSCOW  
ARAXOS VIM В-757 weekly 6 6 31.05 - 27.09 NN 2207 /2209
ARAXOS VIM В-757 weekly 3 3 11.06 - 24.09 NN 2207 /2209
 • Αθήνα ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
MOSCOW  
ATHENS Vim Avia А-320 weekly 6 6 26.04 - 17.05 NN 2209 /2210
ATHENS Vim Avia А-320 weekly 6 6 24.05 NN 2209 /2210
ATHENS Vim Avia А-320 weekly 2,6 2,6 31.05-14.10 NN 2209 /2210

 

Ουκρανία:

 • Κέρκυρα ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
   
KIEV  
CORFU Ellinair B -737 every 10 days 7 7 08.06 -21.09 ELB 205/204
CORFU Ellinair B -737 every 10 days 3 3 18.06 -01.10 ELB 205/205
 • Θεσσαλονίκη ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
   
KIEV
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 3 2 ELB 201/200 14.05 -08.10
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 4 4 ELB 201/200 01.05 -09.10
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 3,4 3,4 ELB 201/200 15:10 -23:10
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 7 7 ELB 201/200 27:04- 04:05, 18:05- 19:10
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 1,5 1,5 ELB 200/201 30:05- 06:10
THESSALONIKI ASTRA A320 weekly 3 3 AZI200 /201 23.04, 30/04-07/05
7 7 11-Μαϊ
               
ODESSA
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 3 3 ELB152/151 04.06-01.10
KHARKIV
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 2 2 ELB 128/127 27.05-30.09
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 6 5 30.05-02.10
               
LVIV
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 1 1 ELB 126/125 26.05 - 06.10
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 5 5 30.05 - 03.10
               
DNIPROPETROVSK
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 7 7 ELB 142/141 01.06 - 05.10
               
DONECK
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 2 2 ELB 123/124 29.04 - 07.10
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 6 6 03.05-11.10

 

Λευκορωσία:

 • Κέρκυρα ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
   
MINSK  
CORFU Belavia   weekly 5 5 27.05 - 03.10 BRU 8319 /8320
CORFU Belavia   weekly 2 2 27.05 - 29.09 BRU 8319 /8320
CORFU Belavia   weekly 2 2 02.09 -30.09 BRU 8319 /8320
 • Ζάκυνθος ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
   
MINSK  
CORFU Belavia   weekly 5 5 27.05 - 03.10 BRU 8319 /8320
CORFU Belavia   weekly 2 2 27.05 - 29.09 BRU 8319 /8320
CORFU Belavia   weekly 2 2 02.09 -30.09 BRU 8319 /8320
 • Άραξος ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
   
MINSK  
ARAXOS Belavia В-757 every 10 days 1,4 1,4 22.05 -27.10 BRU 8305/ 8306
 • Θεσσαλονίκη ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
   
MINSK
THESSALONIKI Belavia   weekly 7 7 BRU 8309/ 8310 20/04 -19/10
THESSALONIKI Belavia   weekly 3 3 BRU 8309/ 8310 21/05 -22/10
THESSALONIKI Belavia   weekly 5 5 BRU 8309/ 8310 23/05 -10/10
THESSALONIKI Belavia   weekly 6 6 BRU 8309/ 8310 24/05 -04/10
THESSALONIKI Belavia   weekly 1 1 BRU 8309/ 8310 26/05 -06/10
THESSALONIKI Belavia   weekly 2 2 BRU 8309/ 8310 27/05- 30/09
THESSALONIKI Belavia   weekly 4 4 BRU 8309/ 8310 29/5 -02/10
THESSALONIKI Belavia   weekly 3,7 3,7 BRU 8311/ 8312 18/05 -05/10
THESSALONIKI Belavia   weekly 4,7 4,7 BRU 8323/ 8626 05/06 - 28/09
THESSALONIKI Belavia   weekly 7 7 BRU 8323/ 8626 15-Ιουν
               
GOMEL
THESSALONIKI Belavia А-320 1/10days 4,7 4,7 BRU 8325 /8324 05/06- 28/09
THESSALONIKI Belavia А-320 1/10days 1 1 26-Μαϊ
THESSALONIKI Belavia А-320 1/10days 7 7 15-Ιουν

 

Καζακστάν:

 • Θεσσαλονίκη ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
ASTANA
THESSALONIKI ASTRA А-320 every 10 days 1,4 7,3 AZI 991/990 02.06-06.10

 

Λετονία:

 • Κέρκυρα ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
RIGA  
CORFU Ellinair B 737 every 10 days 3,7 3,7 04.06-08.10 ELB 540/539
 • Θεσσαλονίκη ▼
  A/C Aircraft type Frequency Days from region Days from Greece Period flight number
                   
RIGA
THESSALONIKI Ellinair RJ weekly 1,4 1,4 ELB 130/139 29.05 - 09.10