ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 

AΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ!

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών σας και την έγκαιρη γνώση των νομικών όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας παρακαλούμε όπως διαθέσετε λίγο χρόνο προς ανάγνωση των αναφερόμενων όρων

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 


Τρόπος Κράτησης των αεροπορικών εισιτηρίων

Προκειμένου να προβείτε σε μία on-line κράτηση του αεροπορικού εισιτηρίου που επιθυμείτε διαλέγετε τις πτήσεις και τις ημερομηνίες που επιθυμείτε να ταξιδέψετε στον αντίστοιχο πίνακα. Για βοήθεια στον τρόπο κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου παρακαλούμε όπως μεταβείτε εδώ. Όταν ολοκληρώσετε την κράτηση λαμβάνετε τον κωδικό της κράτησής σας, ο οποίος είναι απαραίτητος για τον έλεγχο και την πληρωμή της. Για την έκδοση του εισιτηρίου, πέραν των αναφερόμενων όρων και τρόπων πληρωμής (όπως αυτούς μπορείτε να τους βρείτε εδώ), θα χρειαστεί να προσκομίσετε (σε περίπτωση παραλαβής του εισιτηρίου σας από ένα εκ των αναφερόμενων παρακάτω γραφείων)/να συμπληρώσετε (σε περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικά του εισιτηρίου) τα ακόλουθα:

Α)

  • τα αιτούμενα από το αντίστοιχο πεδίο στοιχεία ταυτότητας (συμβουλευτείτε τους αρμόδιους υπαλλήλους της MOUZENIDIS TRAVEL και βεβαιωθείτε ότι η συμμετοχή σας στην επιθυμούμενη πτήση επιτρέπεται με ταυτότητα) εναλλακτικά
  • τα αιτούμενα από το αντίστοιχο πεδίο στοιχειά διαβατηρίου

σημειώνεται ότι η συμπλήρωση των στοιχείων υποχρεωτικά γίνεται με κεφαλαία γράμματα, εισάγοντας τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες και ακριβώς όπως αυτά αποδίδονται στην ταυτότητα/στο διαβατήριό σας.

Β) όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου που έκανε την κράτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κράτηση με λανθασμένα στοιχεία και η συμπλήρωση λανθασμένων ταξιδιωτικών εγγράφων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, μη δυνάμενου του συστήματος να ελέγξει την ορθή ηλεκτρονική συμπλήρωση των προς συμπλήρωση αιτούμενων στοιχείων! Συνιστούμε να συμβουλευτείτε για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους της MOUZENIDIS TRAVEL, για τα έγκυρα και απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα τις αρμόδιες προς τούτο δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων δεν γεννά δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης – αγοράς σας. 

 

Κανονισμός Κράτησης και Ακύρωσης Εισιτηρίων

Η κράτηση εισιτηρίων μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη και ολοκληρωμένη μόνον κατόπιν τελικής επιβεβαίωσης της στο σύστημα κρατήσεων της παρούσας ιστοσελίδας. Η έκδοση του εισιτηρίου ακολουθεί την ολοσχερή εξόφληση του αντιτίμου αυτού. 

Η MOUZENIDIS TRAVEL  σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε σε αναμονή την κράτησή σας. Εισιτήρια κρατημένα στο on-line σύστημα της MOUZENIDIS TRAVEL πρέπει να πληρωθούν: 

Α) εντός 48 ωρών από την επιβεβαιωμένη κράτηση, εφόσον η επιβεβαίωση έγινε τουλάχιστον 4 ημερολογιακές μέρες πριν την κρατηθείσα ημερομηνία ταξιδίου.
Β) εντός 24 ωρών από την επιβεβαιωμένη κράτηση και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά προ της ημερομηνίας και ώρας του ταξιδιού, εφόσον το ταξίδι πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από 4 ημερολογιακές μέρες εναλλακτικά σε λιγότερες από 24 ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι αναγραφόμενες προθεσμίες πληρωμής, η κράτηση ακυρώνεται αυτομάτως.

Τα βρέφη ηλικίας 0 έως 2 ετών δεν καταβάλλουν το συνολικό αντίτιμο θέσης στο αεροπλάνο, ενώ τα παιδιά 2-12 ετών έχουν κανονική θέση στο αεροπλάνο, πληρώνοντας ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που το παιδί κατά την αναχώρησή του είναιμικρότερο των 2 ετών, ενώ κατά την επιστροφή έχει συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, πληρώνει την αξία του εισιτηρίου κατά την επιστροφή.

Ύστερα από την έκδοση το εισιτήριο δεν επιστρέφεται.

Αλλαγές στο εισιτήριο γίνονται με τις παρακάτω χρεώσεις:

  • Αλλαγή δρομολογίου επιτρέπεται μόνο για προορισμούς που αφορούν την ίδια χώρα, έως 24 ώρες πριν την αναχώρησηκαι με αλλαγή ημερομηνίας αναχώρησης έως 7 ημέρες, σε περίπτωση που αλλάζει η ημερομηνία αναχώρησης του δρομολογίου που επιλέγετε. Χρέωση 40Ε για το εισιτήριο ΠΛΕΟΝ την διαφορά ναύλουπου προκύψει.
  • Αλλαγή ημερομηνίας αναχώρησης σε ημερομηνία νωρίτερη από την αρχική γίνεται έως 24 ώρες πρίν την αναχώρηση. Χρέωση 40Ε.
  • Αλλαγή ημερομηνίας αναχώρησης σε μετέπειτα ημερομηνία γίνεται έως 3 ημέρες πρίν την αναχώρηση. Χρέωση 40 Ε

Η επιλογή συγκεκριμένης θέσης στο αεροπλάνο γίνεται με τις παρακάτς χρεώσεις:

Κράτηση θέσης στην πρώτη σειρά με χρέωση 30Ε

Κράτηση οποιασδήποτε θέσης στο αεροπλάνο πλην της πρώτηςμ σειράς με χρέωση 10Ε

Η ανωτέρω πολιτική ακυρώσεων και αλλαγών δύναται να τροποποιηθεί από την εταιρία. Συνιστάται η προηγούμενη επικοινωνία με την εταιρία.

Η αεροπορική εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει την αναγραφόμενη στα εισιτήρια ώρα και ημερομηνία αναχώρησης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε για επιβεβαίωση της ώρας αναχώρησης 24 ώρες πριν την αναγραφόμενη στο εισιτήριο ώρα. 
Ο επιβάτης πρέπει να προσέλθει στο χώρο του ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση προκειμένου να προλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου.
Για να μπορέσει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ο επιβάτης θα πρέπει να έχει όλα τα απαιτούμενα και έγκυρα, από την χώρα προορισμού, έγγραφα, όπως αυτά εκδίδονται από τις επίσημες δημόσιες αρχές της εν λόγω χώρας, ενδεικτικά βίζες ή κάρτα διαμονής, για την είσοδο και νόμιμη παραμονή και διαμονή στις εν λόγω χώρες. Για την έγκαιρη κατοχή όλων των απαραίτητων προς τούτο εγγράφων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την κράτηση του εκάστοτε εισιτηρίου, με τις αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας. Η μη κατοχή των απαραίτητων για το ταξίδι εγγράφων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της κράτησης και επιστροφής του καταβαλλόμενου στην MOUZENIDIS TRAVEL αντιτίμου. Το αυτό ισχύει και στη περίπτωση που υπάλληλος της επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (εξουσιοδοτημένος συνεργάτης, προστηθείς τρίτος κ.ο.κ.) παρείχε στον ταξιδιώτη πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, διευκρινίζεται δε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνδρομή σε καμία περίπτωση δεν επισύρει ευθύνη της MOUZENIDIS TRAVEL, απαλλασσόμενης αυτής από οποιαδήποτε ευθύνη, συνιστάμενης της παροχής πληροφοριών επί των εν λόγω εγγράφων αποκλειστικά υποχρέωση των επίσημων αρχών των χωρών προορισμού (ενδεικτικά των προξενικών αρχών). Η εκτελούσα την πτήση αεροπορική εταιρεία, εναλλακτικά η MOUZENIDIS TRAVEL, εφόσον φέρει τέτοια εξουσία από την αεροπορική εταιρεία, έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει στον επιβάτη να ταξιδέψει εάν δεν έχει όλα τα απαραίτητα έγκυρα έγγραφα και ο επιβάτης έχει όλη την ευθύνη για αυτά.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης έχει αργήσει στην πτήση ή δεν του έχει επιτραπεί να ταξιδέψει με την πτήση του, το εισιτήριο δεν ακυρώνεται, επιπλέον δεν γίνεται αλλαγή της ημερομηνίας του ταξιδίου.
Θεωρείται δε ότι ο επιβάτης έχει αργήσει στην πτήση 
Α) εάν δεν προσέλθει εγκαίρως στον έλεγχο εισιτηρίων πριν αυτός κλείσει. Ορισμός ώρας λήξης του ελέγχου εισιτηρίων κανονίζεται από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρία.
Β) εάν δεν προσέλθει εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης μέχρι την λήξη της. Ορισμός ώρας λήξης επιβίβασης κανονίζεται από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρία.
Επίσης στον επιβάτη μπορεί να μην επιτραπεί να ταξιδέψει λόγω απόφασης τελωνιακών η αστυνομικών αρχών εάν παραβιαστούν οι κανονισμοί αυτών των υπηρεσιών, που αφορούν την μεταβίβαση επιβατών και αποσκευών.
Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανιστεί στο αεροδρόμιο (ως αποτέλεσμα του NO-SHOW ) η Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση για το υπόλοιπο δρομολόγιο.

 

 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
MOUZENIDIS TRAVEL