ΤΡΌΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

 

AΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ!

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών σας και την έγκαιρη γνώση των νομικών όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας παρακαλούμε όπως διαθέσετε λίγο χρόνο προς ανάγνωση των αναφερόμενων όρων

ΤΡΌΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

Η κράτησή σας ολοκληρώνεται με την εξόφληση του τιμήματος σύμφωνα με τους περιγραφόμενους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, α) στα αναγραφόμενα καταστήματα της MOUZENIDIS TRAVEL, β) δια της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, γ) δια της χρήσης πιστωτικής κάρτας.

Πληρωμή σε κατάστημα της MOUZENIDIS

Όταν ολοκληρώνεται μια κράτηση στο on-line σύστημα της εταιρίας, παρέχεται στον Χρήστη ο κωδικός κράτησης αυτού. Δια της προσκόμισης του κωδικού της κράτησης, εναλλακτικά, με τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου εκδίδεται και παραλαμβάνεται το εισιτήριό σας, εξοφλώντας προηγουμένως το συνολικό αντίτιμο αυτού στα ακόλουθα γραφεία της εταιρίας μας:

Στη Θεσσαλονίκη:
Καρατάσου 7 , 54626 
Τηλ.: +30(2310) 591400
Φαξ.: +30(2310) 591401
e-mail: avia@mouzenidis.gr

Στην Αθήνα :
Φιλελλήνων 26, 10557
Τηλ.: +30(210)3317542
Φαξ.: +30(210)3317734
e-mail: welcome@mouzenidis,gr

Στη Χαλκιδική:
Τηλ.: +30(23730)43314
Φαξ.:+3(23730)43315
e-mail: chalkidiki@mouzenidis.gr

Στη Κρήτη:
Λεωφόρος Ικάρου 97, 71408
Τηλ.: +30 (2810) 390-080
Φαξ.:+30 (2810) 390-430

Πληρωμή δια κατάθεσης στον Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας

Με την ολοκλήρωση της κράτησης και δια της αναγραφής στο καταθετήριο τραπέζης του κωδικού της κράτησής σας, εναλλακτικά των στοιχείων ταυτότητας/διαβατηρίου σας με τα οποία προβήκατε στη κράτηση, εξοφλείται το συνολικό αντίτιμο της κράτησής σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως εξόφληση εννοείται η πίστωση στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου ποσού και όχι το απλό αποδεικτικό κατάθεσης του οφειλόμενου ποσού. Για το λόγο αυτό συνιστάται όπως ενημερωθείτε πριν την κατάθεση για τον ακριβή χρόνο πίστωσης στους λογαριασμούς μας από την Τράπεζα χρέωσης της οφειλής, προς ταχύτερη δε εξυπηρέτησή σας προτείνουμε την όποια εξόφληση σε μία εκ των τηρούμενων τους λογαριασμούς μας τράπεζας, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα αμέσως παρακάτω. Επιπλέον παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων της MOUZENIDIS TRAVEL σε συνέχεια της πραγματοποιηθείσας τραπεζικής κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν έχει και καμία υποχρέωση δεν υπέχει από την καθυστερημένη πίστωση στους λογαριασμού της του οφειλόμενου και καταβληθέντος εκ μέρους σας ποσού, μη υποχρεούμενη στην εκπλήρωση της σύμβασης σε περίπτωση έλλειψης πίστωσης του οφειλόμενου ποσού. Σε συνέχεια της πίστωσης στους λογαριασμούς μας του κατατεθέντος ποσού, το εισιτήριό σας θα σας αποσταλεί μέσω e-mail στο προηγουμένως εκ μέρους σας αναγραφόμενο e-mail. Σε περίπτωση μη λήψης του εισιτηρίου εντός του αναφερόμενου παραπάνω χρόνου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το αρμόδιο προς τούτο τμήμα της MOUZENIDIS TRAVEL στο 2310-591400.

Δυνατότητα εξόφλησης στους κάτωθι εναλλακτικά αναφερόμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MOUZENIDIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Α) ΤΡΑΠΕΖΑ: PIRAEUS BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 5223 083222 511
ΙΒΑΝ: GR43 0172 2230 0052 2308 3222 511
SWIFT CODE: PIRBGRAA

Β) ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 700 00 200 2024 370
ΙΒΑΝ: GR17 0140 7000 7000 0200 2024 370
SWIFT CODE:CRBAGRAA

Γ) ΤΡΑΠΕΖΑ: NATIONAL BANK OF GREECE (ΕΘΝΙΚΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 213/470-787-72
ΙΒΑΝ: GR43 0110 2130 0000 2134 7078 772
SWIFT CODE:ETHNGRAA

Πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική/Προπληρωμένη/Bussines Κάρτα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εξόφληση του τιμήματος μέσω της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης/bussines σας κάρτας, μπορείτε να εξοφλήσετε με χρέωση των ακόλουθων καρτών: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXRPESS.

  

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον Χρήστη για την εξόφληση της κράτησής του χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Η ασφάλεια της πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας εξασφαλίζεται από το σύστημα ασφαλείας της ιστοσελίδας μας, όπως αυτό διαχειρίζεται η MOUZENIDIS TRAVEL.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας ή την πιστωτική σας κάρτα, πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου. Η MOUZENIDIS δεν υποχρεούται να σας αποστείλει τα εισιτήριά σας ή την κράτησή σας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Ο Χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν φέρει σε περίπτωση σφάλματος.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής σας μέσω της ιστοσελίδας μας θα λάβετε επιβεβαίωση για την κράτηση - αγορά, μέσω email, ταυτόχρονα η έκδοση εισιτηρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Καθυστέρηση, μεταβολή και ακύρωση πτήσεων

Τα δρομολόγια δύναται να αλλάζουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες ημέρες και ώρες πτήσεων στη παρούσα Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκλαμβάνεται ως εγγύηση εκτέλεσης των πτήσεων τις συγκεκριμένες ημέρες/ώρες, δεδομένου ότι καιρικές συνθήκες και άλλοι παράγοντες δύναται να επηρεάζουν την πτητική λειτουργία. Η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη (απαλλασσόμενης από κάθε βαθμό υπαιτιότητας) δεν υπέχει από κάθε μορφής αποζημίωση από την (τακτική ή έκτακτη, κατόπιν προηγούμενης ή μη ενημέρωσης) μεταβολή της ημέρας και ώρας πτήσεων της αεροπορικής ακόμη δε και από την ακύρωση εκτέλεσης ορισμένης πτήσης, αποκλειστικά δε υπεύθυνη στη περίπτωση αυτή είναι η εκτελούσα την πτήση αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους ευθύνης αυτής, τους οποίους ο Χρήστης συμβουλεύεται όπως λάβει γνώση αυτών πριν προβεί σε οποιαδήποτε κράτηση αεροπορικής μεταφοράς. Το ίδιο ισχύει και για την αθέτηση λοιπών όρων της συναφθείσας συμφωνίας εκτέλεσης αεροπορικής μεταφοράς, όπως ενδεικτικά αναφορικά με την πολιτική της αεροπορικής εταιρείας σε περίπτωση απώλειας των αποσκευών ή αποσταλμένων εμπορευμάτων. Το εισιτήριο είναι το προσωπικό συμβόλαιο του επιβάτη με την αεροπορική εταιρία για την αερομεταφορά του και ο επιβάτης έχει κάθε δικαίωμα να της στείλει τα παράπονά του. Όλες τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων για ψυχική αποζημίωση μπορούν να καλυφτούν από τον αερομεταφορέα.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
MOUZENIDIS TRAVEL