Μάθετε τα τελευταία σημαντικότερα νέα της Ρωσίας ή και άλλων προορισμών…και κάντε πιο ενδιαφέρον το ταξίδι σας!
Πολιτιστικά – Οικονομικά – Εκθεσιακά – Μουσικά και πολλά άλλα «ΝΕΑ»…θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας και θα σας κάνουν να συμβουλεύεστε την σελίδα μας πριν από κάθε σας ταξίδι !