Απομονή βραβείου «His Majesty the Greek Immigrant» από το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού στον Μπορίς Μουζενίδη

Συνεργασία του Ομίλου Mouzenidis με την Tui Russia