Θεσσαλονίκη: οδ. Καρατάσου, 7 (+30) 2310 591 400 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΖΑ (+30) 2310 591 590 ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Αθήνα: οδ. Φιλελλήνων, 26 (+30) 210 331 7953 Τα γραφεία μας σε όλη την Ελλάδα
Kαταστήματα Mouzenidis Travel
ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

07.06.2013 Η Εστία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Η Εστία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Η Εστία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Βελιγράδι αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τις ήδη ανεπτυγμένες σχέσεις των δύο χωρών στο μορφωτικό επίπεδο. Στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, στη Φιλολογική Σχολή, λειτουργεί, από το 1995, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών. Η Νέα Ελληνική διδάσκεται από εικοσαετίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Βελιγραδίου, καθώς και σε 5 δημοτικά σχολεία και σε Λύκεια ειδικής κατεύθυνσης παράλληλα με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Από το 2000, η Νέα Ελληνική γλώσσα διδάσκεται και στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νις. Αντιστοίχως στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας της μορφωτικής συμφωνίας  διδάσκεται η σερβική γλώσσα στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Στην Εστία του ΕΙΠ θα λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής και θα οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Η Εστία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Βελιγράδι αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τις ήδη ανεπτυγμένες σχέσεις των δύο χωρών στο μορφωτικό επίπεδο. Στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, στη Φιλολογική Σχολή, λειτουργεί, από το 1995, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών. Η Νέα Ελληνική διδάσκεται από εικοσαετίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Βελιγραδίου, καθώς και σε 5 δημοτικά σχολεία και σε Λύκεια ειδικής κατεύθυνσης παράλληλα με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Από το 2000, η Νέα Ελληνική γλώσσα διδάσκεται και στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νις. Αντιστοίχως στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας της μορφωτικής συμφωνίας  διδάσκεται η σερβική γλώσσα στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Στην Εστία του ΕΙΠ θα λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής και θα οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς.