ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

AΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ!

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών σας και την έγκαιρη γνώση των νομικών όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας παρακαλούμε όπως διαθέσετε λίγο χρόνο προς ανάγνωση των αναφερόμενων όρων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ*

 

Οι Γενικοί Όροι online κρατήσεων ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις αφενός του Πελάτη και αφετέρου της Εταιρείας. Ως Πελάτης εννοείται στο εξής και για τους φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων.
Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από οποιονδήποτε φορέα, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιρειών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων, δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους και τους πιο κάτω όρους τους οποίους ο εκάστοτε φορέας έθεσε υπόψη τους προς ανάγνωση των οποίων η αποδοχή τεκμαίρεται με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον φορέα.
Σημειώνεται ότι ως «οργανωμένο ταξίδι»νοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων: μεταφορά, διαμονή, άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη σχετιζόμενες και συμπληρωματικές της μεταφοράς ή διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένο ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται έναντι συνολικής τιμής. Η κράτηση μίας μόνο παρεχόμενης υπηρεσίες (ενδεικτικά μόνο διαμονής) σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στην έννοια του οργανωμένου ταξιδιού.
Σε "ειδικά ταξίδια", όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων(Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, οι ταξιδιώτες δεσμεύονται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο έγκαιρες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης).Κρατήσεις θέσεων*: Για να είναι έγκυρη η κράτηση πρέπει να προκαταβληθεί το 50% του τιμήματος της επιλεχθείσας κράτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 24 ωρών από την ολοκλήρωση της online κράτησης. Επιβεβαίωση της online κράτησης πρέπει ο Πελάτης να λάβει εντός 24 ωρών από την κατάθεση της ανωτέρω προκαταβολής στο δηλωθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του (email). Ο Πελάτης υποχρεούται ΑΜΕΣΑ στον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων της επιβεβαίωσης και στην άμεση ενημέρωση της Εταιρείας για τυχόν λάθη και αποκλίσεις σε σχέση με την αρχική κράτησή του. Λάθη και αποκλείσεις τα οποία αναφέρονται μετά τη πάροδο 48 ωρών δεν λαμβάνονται υπόψη, επιπλέον δεν γεννούν δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση. Σε περίπτωση μη λήψης τέτοιας επιβεβαίωσης ο Πελάτης απευθύνεται στην Εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις. Το συνολικό τίμημα της επιλεχθείσας κράτησης εξοφλείται υποχρεωτικά μέχρι την 15η ημέρα (23:59 μ.μ.) πριν την προγραμματισθείσα αναχώρηση. Η ολοκλήρωση της κράτησης προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων από τον Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση οι κρατήσεις δύναται να γίνουν αποδεκτές από τη στιγμή της online προσφοράς του εκάστοτε ταξιδιού, μέχρι την εξάντληση του αριθμού συμμετεχόντων. Δεδομένου της πιθανότητας καθυστέρησης ενημέρωσης της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών σφαλμάτων (ενδεικτικά λόγω σφάλματος στην αναμετάδοση πληροφοριών μέσω του web browser ) συνιστάται η επικοινωνία με την Εταιρεία προς επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας θέσεων του επιλεχθέντος ταξιδιού. 

 Υποχρεώσεις -Ευθύνες εταιρίας

Η Εταιρία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κτλ), αλλά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς οπότε και ευθύνη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για σφάλματα και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις (ανωτέρα βία) όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.), σφάλματα και καθυστερήσεις στην αναμετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών (ενδεικτικά ολοκλήρωση και αποδοχή κράτησης), οφειλόμενες στις διακοπές ρεύματος και διακοπής της ηλεκτρονικής διαδικασίας κράτησης, σε σφάλμα αναμετάδοσης πληροφοριών μέσω του επιλεχθέντος web browser και της τυχόν διακοπής συνεδρίων αυτού και εν γένει σε καταστάσεις που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της. Επίσης δεν ευθύνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του ταξιδιώτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Αν έχετε λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε στον τυχόν αρχηγό του ταξιδιού (στα οργανωμένα ταξίδια) ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο ξενοδοχείο, εναλλακτικά δε με την επιστροφή σας και εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερών άμεσα στην Εταιρεία. Η Εταιρία και ο Ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

 

 Υποχρεώσεις  - Ευθύνες πελάτη

Ο Πελάτης φέρει αποκλειστική ευθύνη της ορθής χρήσης και αναγραφής των στοιχείων του στο online σύστημα. Ομοίως η χρήση πιστωτικής κάρτας του Πελάτη εναπόκειται αποκλειστικά στη δική του ευθύνη και επιμέλεια. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Πελάτης ευθύνεται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες τελωνιακές αρχές καθώς και άλλες αξίες ή αντικείμενα που μεταφέρει μαζί του. Στην περίπτωση που οι ελληνικές αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδό του Πελάτη από την Ελλάδα, ενδεικτικά λόγω μη ακριβής δηλώσεως του συναλλάγματος ή υπάρχει εισαγγελική απαγόρευση, τότε ο Πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Υποχρέωση του Πελάτη είναι να μελετήσει λεπτομερώς το πρόγραμμα ταξιδιού στο οποίο τυχόν θα συμμετέχει, άλλως τις προσφερόμενες, σύμφωνα με τη κράτησή του, Υπηρεσίες του επιλεχθέντος Ξενοδοχείου. Η αποδοχή των παρόντων όρων και η εν συνεχεία ολοκλήρωση της κράτησης τεκμαίρει την αποδοχή αυτών. Η έγκαιρη προσέλευση κατά την αναχώρηση του ταξιδιού (τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη αυτού) καθώς επίσης και η έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση στο Ξενοδοχείο είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη, ο οποίος υποχρεωτικά οφείλει να ενημερωθεί 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση για τυχόν αλλαγή στις ώρες εκτέλεσης του προγράμματος (ενδεικτικά μεταβολή προγραμματισμένης αναχώρησης πτήσεων). Η καθυστερημένη εμφάνιση απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης. Στη περίπτωση που ο Πελάτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. 

 

Διαβατήρια/ Θεωρήσεις και υγειονομικές διατυπώσεις

Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης ο Πελάτης υποχρεούται όπως απευθυνθεί στην Εταιρεία αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών για τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδεικτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) υπολογίζεται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης υποχρεούται στην πληροφόρηση μέσω των αρμοδίων ελληνικών ή προξενικών αρχών. Τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ μπορείτε να ταξιδέψετε και με την αστυνομική σας ταυτότητα εάν δεν είναι παλαιότερη των δέκα ετών και δεν είναι κομμένη λόγω γάμου. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την Εταιρία. Να ελέγχουν επίσης με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της Εταιρίας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) δεν αποτελεί ανωτέρα βία για την ακύρωση ταξιδιού και ο προβαίνων στην ακύρωση για αυτούς τους λόγους υπόκειται στα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. 

 

Εκτέλεση προγράμματος

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων των εκδρομέων. Απρόβλεπτες όμως καταστάσεις είναι δυνατό να καταστήσουν επιβεβλημένη την διαφοροποίηση του προγράμματος πριν την αναχώρηση ή κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Πριν την αναχώρηση του ταξιδιού η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν όσα χρήματα είχε προκαταβάλει χωρίς καμία άλλη απαίτηση.* Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς ή αύξησης του ναύλου μέχρι ποσοστού 10% στην τιμή πώλησης, δεν δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς να κρατηθούν τα ακυρωτικά. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κρίνει σκόπιμους (αντικειμενικές δυσκολίες, περιορισμένη συμμετοχή, κλπ.) χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως πέραν της επιστροφής εισπραχθέντων χρημάτων. Στην διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία. Αν λοιπόν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδρομή στην εξέλιξη της και επαναπατριστούν οι εκδρομείς, το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντίτιμου των υπηρεσιών οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από τους δικαιούχους (ξενοδοχεία, μεταφορές). Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετασχόντων, (που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγή της ώρας πτήσεως από την αεροπορική εταιρία από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα, καθώς επίσης και τυχόν αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο οδικής εκδρομής δε θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες, εφ' όσον από τη φύση είναι αδύνατη η πρόβλεψή τους. 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

α. Αεροπορικά εισιτήριαΟι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετασχόντων, (που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρεία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις.

β. Ξενοδοχεία/Καταλύματα Oλα τα χρησιμοποιούμενα από Την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρονται (πολυτελείας Α. κατ. κλπ) είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική, 3* = Β΄ κατηγορία, 4* = Α΄ κατηγορία, 5* = Πολυτελείας. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ημέρας αναχώρησης. Η σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας. Η Εταιρεία, βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λ.π.). Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

γ. Αποσκευές Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) η Εταιρία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά αποσκευών κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε πελάτη του, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53Χ26Χ23 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος αντίστοιχα). Περιπτώσεις που ο επιβάτης εχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να επιφέρει από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύματα διαμονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης. Σε περίπτωση φθοράς η απώλειας αποσκευής, η αεροπορική εταιρεία θα αποζημιώσει τον ταξιδιώτη μόνο για το βάρος της αποσκευής σύμφωνα με την συνθήκη της Βαρσοβίας ανεξαρτήτως της αξίας του περιεχομένου της αποσκευής. Δι' αυτό το λόγο μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας στις αποσκευές.

 

 Ασφάλιση ταξιδιωτών

Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (Π.Α. 339/1996) το γραφείο μας έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής του εύθηνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του καθώς και την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης. Για τα παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από την εταιρεία μας, όπως επίσης και για το όνομα και τη διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η Εταιρία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνουμε ότι η ασφάλιση δεν καλύπτει βλάβες, ζημίες και περιπτώσεις οφειλόμενες σε ενέργειες του ταξιδιώτη ή αποσιώπηση περιστατικών προς το γραφείο, όπως: αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις περιστατικών, χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή τοκετού, διανοητικές διαταραχές, προϋπάρχουν φυσικό ή διανοητικό ελάττωμα ή αναπηρία, σκόπιμος αυτοτραυματισμός, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, μέθη, παθήσεις μόνιμες και χρόνιες, όπως επίσης τις ηλικίες μικρότερες των 12 μηνών ή μεγαλύτερες των 70 ετών. Η Εταιρία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρίας από τους προμηθευτές της. 

 

Τιμές -Αλλαγές-Ακύρωση ταξιδίου.

Οι τιμές των κρατήσεων υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε κράτησης, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το EYΡΩ, τον τυχόν προβλεπόμενο από το πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού αριθμό ελάχιστων συμμετεχόντων, ο οποίος για τα γκρουπ σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο πρόγραμμα είναι τουλάχιστον 20, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η Εταιρία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο Πελάτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της αξίας του ταξιδιού. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς της βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 10% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής (ενδεικτικά στα γκρουπ, συμμετοχή κάτω των 20 ατόμων). Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχής η Εταιρία έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ταξιδιώτες, για την ακύρωση 8 μέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη της. Αντίθετα όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψει ανωτέρα βία και για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ταξιδιού ή και ο επαναπατρισμός των συμμετεχόντων, απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να πληρώσουν επί τόπου τα έξοδα αυτά. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την Εταιρία, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωση του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή τους. 

 

Ακυρωτικά

Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει τη κράτησή του με έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, όπως αυτές υπολογίζονται ανά προβαίνων στην ακύρωση άτομο και επί του αντιστοιχούντος σε αυτόν ποσού.Σημειώνεται ότι η πολιτική ακυρωτικών ισχύει ανεξαρτήτως της ημέρας ολοκλήρωσης της κράτησης: Μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση. Από 29-20 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 20%. Από 19 - 15 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού. Από 14 μέρες πριν και μέχρι την αναχώρηση, 100%. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ). Η πολιτική ακυρωτικών ισχύει και στη περίπτωση που προηγουμένως είχε γνωστοποιηθεί αλλαγή στην ώρα πτήσεων (ενδεικτικά από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο), η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα και που δεν μεταβάλλουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, ακόμη η ασθένεια, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα του ταξιδιώτη. Ο Πελάτης, σε περίπτωση κωλύματός του, μπορεί να εκχωρήσει τη κράτησή του, αφού ενημερώσει την Εταιρεία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αναχώρηση, σε πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του οργανωμένου ταξιδιού. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν φέρει για τη μη πλήρωση εκ μέρους του εκδοχέα των απαιτούμενων για τη συμμετοχή όρων. Στη περίπτωση αυτή εκδοχέας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρούντος, ενώ και ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλέγγυα για κάθε επιπλέον κόστος που έχει δημιουργηθεί από την εκχώρηση στην Εταιρεία. 

 

Ισχύς προγράμματος- Τιμοκαταλόγων

Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του προγράμματος και τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που ο Πελάτης αποδέχεται και παραλαμβάνει με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση.

 

 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
MOUZENIDIS TRAVEL

 

______________________________
*ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΕΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Κ.Ο.Κ.) ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ