Янина (Иоаннина)

საბერძნეთი

იანინა (იოანინა). დასვენება და ტურები 2021

  იანენა - ეპირის შუაგული

  იანენა (იოანენა) – ეპირის რეგიონის დედაქალაქია, ქალაქი რომელიც პირველივე დანახვიდან გიყვარდება, რადგანაც იგი ჰარმონიულად ითავსებს ყველაფერ იმას ,რაც ასე გვხიბლავს პროვინციაში ( ულამაზესი ბუნება,სიწყნარე, სისუფთავე, ჰაერი, ნატურალური პროდუქტები, სტუმართმოყვარე ადგილობრივი მოსახლეობა), ამავე დროს დედაქალაქს გააჩნია კარგად განვითარებული ინფრასტუქტურა, უამრავი გასართობი დაწესებულება, მაღაზიების ფართო არჩევანი და სხვ.  

  იანენა -ეს ის ქალაქია, რომელშიც სიამოვნებით იცხოვრებდა ყოველი ჩვენგანი!

  ქალაქის შესასვლელთან ყურადღება მიაქციეთ იანენას უნივერსიტეტს, რომელშიც განათლებას იღებს 12.000-ზე მეტი სტუდენტი. იანენაში დასვენების დროს, ულამაზესი ბუნებისა და ატმოსფეროს გარდა, თქვენ აღმოაჩენთ უამრავ ისტორიულ ძეგლებს, მშვენიერი სასახლეებით, მეჩეთებით, ძველი უბნებით, სადაც ყოველი კუთხე მოგვითხრობს თავისი წარსულის შესახებ.

  იანენას შესახებ ბევრი რამ, ცნობილი ხდება ლეგენდებიდან და თქმულებებიდან. ცნობილია რომ, ეს არის ალი-ფაშასა და კირა ფროსინის ქალაქი, ეს ის ადგილია სადაც, ქრისტიანები, მუსულმანები და იუდეელები უზიარებდნენ ერთმანეთს თავიანთ ცოდნასა და კულტურას. 

  დასახელება იანენა, არსებობს  ძვ. წ. მე-10 საუკუნიდან, როდესაც იგი ოფიციალურად ნახსენებია ბულგაროკტონის მეორე სამეფოს დოკუმენტებში. იმის მერე რაც კონსტანტინოპოლი ფრანკებმა დაიპყრეს 13 საუკუნეში, ქალაქმა აყვავება დაიწყო, რადგანაც აქ ჩამოსახლდა არისტოკრატია და ქალაქი გადაიქცა კულტურულ ცენტრად.  

  14-საუკუნე ქალაქის ისტორიაში უამრავი მოვლენებითაა სავსე. ეპირის რეგიონზე პრეტენზიას აცხადებენ სერბები, ბერძნები, ალბანელები და თურქები. რაც შეეხება იანინას მმართველობას, დარეგულირდა 1430 წლიდან, როდესაც ქალაქი საბოლოოდ დაიპყრეს თურქებმა, მიუხედავად ამისა მათ შეინარჩუნეს პრივილეგიები. მოქალაქეები რჩებოდნენ თავისუფლები, ტაძრები აგრძელებდნენ ფუნქციონირებას და ეპისკოპოსმა შეინარჩუნა თავისი ძალაუფლება ქალაქის უბრძოლველად ჩაბარების ხარჯზე.
  XVI საუკუნეში ქალაქში მშვიდობიანად ცხოვრობდნენ ქრისტიანები, იუდეველები და მუსულმანები. ამ პერიოდის განმავლობაში იანინა ვითარდებოდა როგორც ეკონომიკური, ასევე კულტურული თვალსაზრისით. ქრისტიანების აჯანყების მაგალითები საკმაოდ შემცირდა და ქალაქი თავისებური კულტურული და ნაციონალური შერწყმის მაგალითი გახდა. მოსახლეობა დაკავებული იყო ვერცხლის, ბეწვეულისა და აბრეშუმის გაყიდვით, ტექსტილით ვაჭრობით ბალკანეთის რამდენიმე ქალაქთან და დასავლეთ ევროპის მსხვილ ქალაქებთან. 1730 წელს ქალაქში 40.000 ადამიანი დასახლდა. აქ მდებარეობდა 16 მეჩეთი, 18 ისლამური სასაფლაო, 2 სინაგოგა, ევროპული სასაფლაო და 6 ქრისტიანული ტაძარი.
   Все, что касается управления Яниной, урегулируется только в 1430 году, когда город был окончательно покорен турками, сохранив при этом многие из своих привилегий. Граждане оставались свободными, церкви продолжали действовать и епископ сохранил свою власть в обмен на сдачу города без сопротивления.
  В 16 веке в городе мирно сосуществуют христиане, иудеи и мусульмане. В течение этого периода Янина процветала как экономически, так и культурно. Примеров восстания христиан в этот период достаточно мало, и город является примером своеобразного культурного и национального "брака". Жители занимались продажей серебра, кожевенной, меховой и шелковой, текстильной торговлей с несколькими городами на Балканах и в крупнейших городских центрах Западной Европы. В1730 году город населяли 40.000 жителей, в нем располагались 16 мечетей, 18 исламских кладбищ, 2 синагоги, еврейское кладбище и 6 христианских церквей.

  ჰარმონიული თანაცხოვრება წყდება 1788 წელს, როდესაც ალისი გამოცხადდა იანინას ფაშად (ალი ფაშა). მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი აგრძელებდა აყვავებს, ბერძნები მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ. ალი ფაშამ ქალაქ სალონიკამდე გააფართოვა თავისი მფლობელობის ქვეშ მყოფი ტერიტორიები, როდესაც თავისი სახელი მთელს ევროპაში გავრცელდა. ალი ფაშამ დაკარგა რეგიონზე ძალაუფლება და განრისხებული სულთანის ავტონომიური ვასლის ბრძანებით 1822 წელს ჯალათის ნაჯახით მოკვდა.
  ქალაქის გათავისუფლების შემდეგ 1913 წლიდან რამდენიმე ათეული წელიწადი იანინა განიციდა ეკონომიკურ დაცემას, ამის მიზეზი ორი მსოფლიო ომი, სამოქალაქო ბრძოლა და ემიგრაცია გახდა. 60-იანი წლების ბოლოს ძირითადად უნივერსიტეტის დაარსების წყალობით ქალაქის ეკონომიკა გაუმჯობესდა. 
  Гармоничное сосуществование прерывается в 1788 году, когда Алис провозглашается пашой Янины (Али Паша). Несмотря на то, что город продолжает процветать, греки подвергаются преследованию.  Али Паша расширил территорию своих владений до города Салоники, в то время как свою славу распространил по всей Европе. Али Паша теряет свое господство в регионе и погибает от топора палача в 1822 году, по приказу разгневанного автономией вассала султана.
  После освобождения города в 1913 году и на протяжении многих десятилетий Янина испытывала  экономический спад, этому причиной стали две мировые войны, гражданская война и иммиграция. Однако с конца 60-х годов, в основном благодаря созданию университета, экономика города улучшилась.

  იანენაში გასეირნება

  ქალაქში სეირნობისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ შენობების უმეტესობა აღდგენილია ტრადიციულ ქალაქის რიტმის მახასიათებლებთან შესაბამისობაში. საინტერესოა რამდენიმე საფეხმავლო ბილიკი, სადაც სეინობა ძალიან საინტერესოა 
  Гуляя по городу, вы обратите внимание, что большинство зданий были восстановлены в соответствии с традиционными характеристиками городского ритма. Обратите внимание на несколько пешеходных дорожек, по которым очень интересно гулять, рассматривая витрины многочисленных магазинов, а также загляните в одно из многочисленных кафе и баров, как крупных, так и  малых. Практически все они заполнены студентами и местной молодежью (в возрасте от 16 до 86 лет), при этом каждую пятницу и субботу веселье заканчивается на рассвете. Напротив мэрии находятся впечатляющие Часы Янины, построенные по указанию Осман-пашы по проекту архитектора Пантелиса Мелиррито в 1900 году в честь юбилея султана Абдула Хамита. На часах с 4-х сторон размещена эмблема султана, при этом в строительстве представлены элементы неоклассического, средиземноморского и восточного стилей.

  დაიწყეთ ქალაქის გაცნობა იანინას ციხესიმაგრიდან, რომელიც წარმოადგენს კლდოვანი ნახევარკუნძულის კედელს ორი ბუნებრივად გამაგრებული მთით (აკროპოლისები). შიგნით მდებარეობს ძველი ქალაქი, რომელიც იმსახურებს თქვენს ყურადღებას და გაგაოცებთ სხვადასხვა შენობების ხედებით, რომლებსაც ქალაქის მულტიკულტურული ცხოვრების კვალი ამჩნევია. 
  Начните свое знакомство с городом с замка Янины, который представляет собой стену из скалистого полуострова с двумя естественно укрепленными холмами (акрополями). Внутри замка находится Старый город, который заслуживает вашего внимания и позволит вам вдохновиться видами различных зданий, несущих на себе следы мультикультурной жизни города.

  ციხესიმაგრის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში თქვენ დაინახავთ ასლან ფაშას მეჩეთს. აქ განთავსებულია ქალაქის მუზეუმი, რომელშიც წარმოდგენილია სამი თემის ისტორია. რომლებიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ სიმაგრეში და ქალაქ იანინაში: ბერძნული, ებრაული და მუსულმანური. ბერძნული ტრადიცია წარმოდგენილია საყოფაცხოვრებო ნივთებში, სამკაულებში, ავეჯსა და ტრადიციულ კოსტუმებში. ევროპული წარსული ნაჩვენებია 
  В северо-западной части замка вы увидите мечеть Аслана Паши. Там расположен городской музей, в котором представлена подробная история трех общин, сосуществовавших на протяжении многих веков в замке и городе Янина: греческой, еврейской и мусульманской. Греческая традиция представлена в предметах быта, украшениях, мебели и традиционных костюмах. Еврейское прошлое показано в принадлежащих местной синагоге рукописях и утвари. Наконец, образцы мусульманского присутствия проявлены в священных книгах, деревянной мебели, декоративных тканях и вышивке.

  მეჩეთი,
  1618 წელს დაარსებული მეჩეთი ითვლება ერთ-ერთ კარგად შემონახულ ძედლად საბერძნეთში. ინტერიერი წარმოადგენს ოსმალეთის ხელოვნების ტიპიურ მაგალითს. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ნიშის გაფორმება, დეკორატიული თაბაშირი და გუმბათი. მეჩეთთან ახლოს განლაგებულია ესტია, ხოლო მოპირდაპირედ - ალი-ფაშას საპყრობილე. სხვა შენობები, რომლებსაც დაინახავთ ეს სემინარიები, ბიბლიოთეკები, კონსერვატორიის შენობა და სუფარი სერაია, სადაც ადრე განთავსებული იყო ალი-ფაშას კავალერია. ჰამამი, რომელიც ბიბლიოთეკის სამხრეთით მდებარეობს ერთადერთია ეპირის რეგიონში შემორჩენილი.
  основанная в 1618 году, считается одной из наиболее хорошо сохранившихся в Греции. Интерьер представляет собой типичный пример османского искусства. Особенно впечатляет оформление ниши, декоративная штукатурка и купол.
  Рядом с мечетью расположена Эстия, а напротив - тюрьма Али-паши. Другие здания, которые вы увидите, это семинарии, библиотеки, здание консерватории и суфари сераи, где  ранее размещалась кавалерия Али-пашы. Хамам, расположенный к югу от библиотеки, является единственным сохранившимся в регионе Эпир.

  ბიზანტიური მუზეუმი სასახლის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
  в юго-восточной цитадели замка занял место старого дворца Али-паши. В семи комнатах на первом этаже увидите предметы с раннехристианских до пост-византийских времен. Кроме того, здесь выставлены религиозные реликвии и иконы 16-го века. Также обратите внимание на исторические рукописи и печатные книги 15 века. И, наконец, вы увидите экспонаты, которые показывают эволюцию византийского искусства в 17-м, 18-м и 19 веках.

  იანინას სასახლეში განთავსებულია სხვა შენობებიც, მაგალითად: სამზარეულო, დენთის სარდაფი და ფეტიხის მეჩეთი, რომელიც ბიზანტიური ტაძრის, ტაქსიახრონის ნანგრევებზეა აშენებული. სწორედ მის მოპირდაპირე მხარეზე მდებარეობს ალი-ფაშას სამარხი.
  სასახლის დათვალიერებისას აუცილებლად ნახეთ ბიზანტიური მუზეუმის ვერცხლის სამკაულები. ისინი ძველ შენობაშია, სადაც ადრე სახაზინო მდებარეობდა. თქვენ ნახავთ საერო და საეკლესიო ობიექტებს, რაც ქალაქის მაცხოვრებლების მიერ შექმნილი ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშებია. ადრე ძველი ქალაქის კედლებში არსებობდა 20 მოქმედი ტაძარი, რომელთაგანაც დღეს რამდენიმე ნანგრევი შემორჩა.  
  В замке Янина расположены и другие здания, такие как: кухни, пороховые погреба и Фетих мечеть, построенная на развалинах византийской церкви Таксиархон. Именно в передней части мечети и расположена гробница Али-паши.
  Наконец, исследуя замок, не пропустите коллекции украшений из серебра Византийского музея. Они размещены в старом здании, где ранее было казначейство. Вы увидите светские и церковные объекты, настоящие произведения искусства жителей города.

  Ранее в стенах Старого города действовали 20 храмов, из которых на сегодняшний день сохранились несколько руин.

  იანინზე უმჯობესია ნავით გაემგზავროთ პატარა კუნძულზე, რომელიც ტბის შუაგულში მდებარეობს. კუნძულზე, სადაც ცხოვრობს დაახლოებით 100 ოჯახი თქვენ შეგიძლიათ მოინახულოთ წმ. პანტელეიმონის მონასტერი (ადგილი, სადაც 1822 წელს ალი-ფაშა სიკვდილით დასაჯეს). კუნძულის დასავლეთ მხარეს მდებარეობს წმ. ნიკოლოზის მონასტერი (ქველმოქმედი),  основанный одноименной известной византийской семьей. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ფრესკა, რომელსაც შესასვლელიდან მარცხნივ დაინახავთ, მასზე გამოსახულია პლატონი, სოლონა, არისტოტელე, თუკიდიდე, აპოლონია, ხილონა და პლუტარქე.
  В Янине стоит взять лодку и отправиться на островок, расположенный в середине озера. На острове, где живут около 100 семей, вы можете посетить монастырь Св. Пантелеймона (место казни Али-паши в 1822 году). На западной стороне острова находится монастырь Святого Николая (Благотворителей), основанный одноименной известной византийской семьей. Особенно впечатляет фреска, которую вы видите слева от входа, изображающая Платона, Солона, Аристотеля, Фукидида, Аполлония, Хилона и Плутарха.

  გემრიელი ღირშესანიშნაობებიდან ერთ-ერთია პალასის საკონდიტრო ძალიან გემრიელი იანინას ტკბილეულობებით. სანაპიროზე მდებარეობს რამდენიმე ტავერნა და რესტორანი, სადაც გაგიმასპინძლდებიან ბაყაყის ფეხებითა და ტბის თევზით.  
  Одной из вкусных достопримечательной является кондитерская Палас с очень вкусными сладостями Янины. На набережной расположено большое количество таверн и ресторанов, в которых подают лягушачьи лапки и озерную рыбу.

  ალი პაშას სახელმწიფო და ცხოვრება

  Али Паша Тепеленлис - ეს ის ფიგურაა, რომლის სახელი განუწყვეტლადაა დაკავშირებული ქალაქ იანენას ისტორიასთან. ამავე დროს იგი არის მე-18-19 საუკუნეების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურა ბალკანეთზე. 

  ალი ფაშამ  გაიარა სხვადასხვა ეტაპები სანამ  მოვიდოდა სათავეში. Первоначально был назначен беем Тепелениу, пашей Трикалон и дервенагасом (= мэр) района. კურტა ფაშას გარდაცვალების შემდეგ მისთვის გაიღო გზა უფრო მაღალი თანამდებობისკენ. 1788 წელს ალი-ფაშამ იანინას მმართველობა საკუთარ თავზე აიღო და ცხოვრების ბოლომდე იკავებდა ამ თანამდებობას. მისი ქმედებები განსაკუთრებულად საინტერესო რუსეთ-თურქეთის ომის დროს 1787-1792 წლებში იყო. Со смертью Курта Паши ему открылся путь к более высокому посту. В 1788 году Али-паша взял на себя пашалык Янины и  занимал эту должность до конца своей жизни. Его деятельность была особенно интенсивной во время русско-турецкой войны 1787 – 1792 гг.

   ალი-ფაშამ 
  Али-паша, получив широкие полномочия от Блистательной Порты, проявил полную автономию от султана, в ответ на которую поплатился своей жизнью - 17 января 1822 г. он был казнен в застенках монастыря Св. Пантелеймона после двухлетней осады города.  
  Харизматичный лидер с политическими и дипломатическими качествами Али-паша сумел использовать соперничество великих держав в свою пользу. Он был твердым, иногда и жестоким руководителем, однако умел признавать достойных независимо от их этнической принадлежности или религии. При дворе Али-паши служили православные греки.  ქალაქში უამრავი საინტერესო ადგილია, რომელთა მონახულებაც ღირს. მათ შორისაა:

  • Музей восковых фигур პავლო ვრელისის (12 კმ იანენა - ათენი). Г-н Вреллис «сохранил» всю греческую историю в 2800 кубических метрах со всем возможным реализмом и страстью. Поверьте, это уникальный опыт.
  • პარამატოს გამოქვაბული, расположенная в горе Горица, в деревне Перама,  в 4 км от Янины по дороге в Мецово. Считается, что она сформировалась 1.400.000 лет назад! Пещера известна разнообразием сталагмитов и насчитывает более 18 различных видов сталактитов. Длина посещаемого пространства составляет 1.500 кв. метров.