Каламбака

საბერძნეთი

კალამბაკა და მეტეორები

  კალამბაკა - მცირე ზომის ქალაქი, მდებარეობს საბერძნეთის ცენტრში, თესალიის მდაბლობის ჩრდილოეთ-დასავლეთ ნაწილში. ქალაქთან ახლოს მოედინება სიდიდით მეორე მაგრამ, საბერძნეთის ისტორიაში მნიშვნელობით პირველი მდინარე პინეოსი. 

  ქალაქის ოფიციალური მოსახლეობა 8500 მაცხოვრებელია. მცირერიცხვოვანი მოსახლეობის მიუხედავად ქალაქი წელიწადში 2 მილიონზე მეტ ტურისტს იღებს, რომლებიც აქ ჩამოდიან იმისათვის, რომ იხილონ უნიკალური გეოლოგიური და მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული ძეგლი- მეტეორას კლდეები და მონასტრები.

  უძველეს დროში ეს ქალაქი ცნობილი იყო სახელწოდებით  ეგინიო. პირველად იგი ნახსენებია ძვ. წ.  მე-2 საუკუნეში. მაშინ ეს ქალაქი დაიპყრეს და გაანადგურეს რომაელებმა. XI საუკუნეში კალამბაკამ მიიღო ახალი სახელწოდება-სტაგი და გახდა ეპარქიის ცენტრი.  

  თავისი დღევანდელი სახელი ქალაქმა მიიღო თურქების ბატონობის დროს.«კალამბაკა» თურქულად ნიშნავს - «ძლიერი ციხე». ამ პერიოდში იგი ხდება საბერძნეთის მნიშვნელოვანი სავაჭრო ცენტრი. თურქების ბატონობის ქვეშ ქალაქი იმყოფებოდა 1881 წლამდე.

  იმის მიუხედავად, რომ კალამბაკა მცირე ზომის ქალაქია,გააჩნია კარგად განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა : აქ ბევრი კომფორტული სასტუმრო და მაღაზიებია.  გააჩნია ისტორიული და არქეოლოგიური ძეგლები. 

  კალამბაკას გასასვლელში, მეტეორას გზაზე მდებარეობს ქალაქის მუზეუმი.  მისი ექსპონატები ქალაქის ცხოვრების შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის მეორე სართულზე ქალაქის ფოტოებია გამოფენილი.

  ქალაქში რამოდენიმე პატარა მოედანია შადრევნებით. ამ მოედნებზე სიამოვნებით ისვენებს ადგილობრივი მოსახლეობა. კალამბაკა იზიდავს სტუმრებს თავისი სიმყუდროვითა და განუმეორებელი კოლორიტით, ასევე უგემრიელესი ბერძნული სამზარეულოთი. 

  ქალაქის მახლობლად, სოფელ კასტრაკისთან,ამაყად დგანან უჩვეულო კლდეები: აგიონ პნევმა და დუპიანი. მათ მწერვალზე , საიდანაც იშლება ულამაზესი ხედები , შემონახულია უძველესი მონასტრების ნანგრევები. ამ კლდეებზე არსებულ გამოქვაბულებში ოდესღაც  ბერები ცხოვრობდნენ, ერთ-ერთ გამოქვაბულში კი , რომელიც 630 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს ეკლესიაც კი-აგია აპოსტოლი- ააგეს. 

  Метеоры: между небом и землей

  Над Каламбакой, всего в 3 км от нее и в 20 км от Трикалы, возвышаются гордые и величественные скалы Метеоры - уникальное геологическое явление, с построенными на их вершинах монастырями - главная достопримечательность Фессалии и одна из самых ярких достопримечательностей Греции. Монастырский комплекс Метеоры – второй по значимости центр православия в мире, после Святого Афона.

  Сюда устремляются паломники со всего мира. Только здесь, находясь между небом и землей, можно ощутить себя наедине с богом, приблизиться к нему. Фантастический пейзаж вздымающихся посреди огромной равнины отвесных скал производит необыкновенное впечатление. Смотря на это творение природы и рук человеческих, не перестаешь удивляться силе духа тех, кто создал эти шедевры и возможностям человека.

  Представить себе необычно торжественную и неземную красоту этого места невозможно, не побывав здесь. Отвесные калы Метеоры, высота которых достигает 600 м, как бы висят между небом и землей, а монастыри словно парят в воздухе посреди ровной долины. Поэтому они и названы - «метеоры», «висящие в воздухе».

  В 1988 году монастыри Святой Метеоры были включены в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  Вопрос происхождения этого геологического феномена постоянно занимает как греческих, так и зарубежных геологов, которые так не пришли к одному окончательному выводу. Интересен тот факт, что ни греческая мифология, ни древнегреческие источники, ни зарубежные историки ничего не сообщают об этом месте.

  Далее ▼

  Как считается, на месте сегодняшней Фессалии когда-то существовало море. Во время одного из землетрясений горы, окружающие его, разделились надвое, между Олимпом и Киссавосом образовался проход - ущелье Темпи, через который вода ушла в море и Фессалия превратилась в равнину.

  Согласно теории немецкого геолога Ал. Филипсона, скалы Метеоры возникли из огромной массы речного камня, песка и грязи, принесенных сюда Пинеосом и образовавших огромный конус. Когда, во время третичного периода, воды фессалийского моря ушли, этот массив в результате действия воды, ветров, дождей и землетрясений, разделился на скалы различной формы и размеров. Затвердевание камня и песка, превратившее их в твердые скалы, было результатом растворения известняка и давления, которое в течение многих тысяч лет верхние слои оказывали на нижние.

  Теория Филипсона считается наиболее правильной, поскольку она объясняет галечную природу скал и не противоречит традиционной теории о существовании моря на территории Фессалии.

  Те, у кого хватило терпения посчитать все скалы Метеоры, говорят, что их более 1000. Их отвесные вершины, куда не ступала нога человека, дикий и неприступный пейзаж были подходящим местом для христианских отшельников. Время, когда здесь поселились первые монахи, точно не известно. По разным мнениям византологов считается, что первые из них пришли сюда до начала 11-го в. Забрались на них и, как птицы, «свили» свои гнезда в пещерах и пустотах скал, удалившись от мира, в молитве и постах ища душевной полноты и успокоения. Другие исторические сведения упоминают в качестве первого поселенца аскета Варнаву, который основал в 950-970 гг. самый старый скит - Святого Духа. За ним последовало создание скита Преображения (1020 г.) критским монахом Андроником и в 1160 г.- создание скита Стагон или Дупиани. Через 200 лет отшельник Варлаам основывает монастырь Варлаама или Всех Святых. В 14 в. преподобный Афанасий Метеорский из монастыря Большого Метеора создает здесь первую организованную монашескую общину со своими законами по образцу и законам монастырей Святого Афона. Позднее на самой большой скале, высота которой 613 м, а площадь составляет 6 га, он основывает монастырь Великий Метеор, назвав  широкую каменную скалу, на которую впервые поднялся в 1344 г., «Метеоры». Позже неизвестные монахи создают монастыри Святой Троицы, Святого Стефана, Сретения, Арсану, Св. Георгия Мандиласа, Св. Николая Анапавсаса, Богоматери Миканской, Святых Феодор, Св. Николая Бантова, Святых Апостолов , Св.Григория, Св.Антония, Вседержителя, Св. монастыря (Богородицы), Иоанна Предтечи, Преображенский, монастырь Каллиграфов, Св. Модеста, монастырь Вериг Апостола Петра, Св. Димитрия, Калистрата, монастырь Архангелов и Иоанна Бунильского. Так появился этот уникальный монастырский комплекс, состоящий из 24 монастырей.

  Далее ▼

  Мастерство их строителей было настолько высоким, а их архитектура настолько тщательно продуманной, что они как бы слились со скалами в единое целое, став их естественным продолжением и завершением. Глядя на них, кажется, что природа так и создала эти скалы - вместе с монастырями.

  В годы упадка, а затем и падения Византийской империи и последующего завоевания Фессалии османами в 1393 г. монашеская жизнь в монастырях Метеоры затихла. К концу 15 в. и, особенно, в 16 в. Метеоры познают свой наивысший расцвет: создаются новые монастыри, монастырские здания, которые украшаются уникальными по технике исполнения иконами. Пик расцвета приходится на 17 век. Однако после него снова начинается упадок. В наше время из существующих когда-то 24 монастырей действуют всего 6: мужские монастыри Преображения, Св. Варлаама, Св. Николая Анапавсаса и Св. Троицы, и два женских – Русану (или Арсану) и Св.Стефана, а также скиты еще нескольких монастырей.

  До прошлого века в монастыри можно было попасть только с помощью подъемников– специальных корзин или сеток, которые тянули вверх сами монахи. Таким же способом туда доставлялось все, необходимое для жизни и существования монастырей: строительные материалы, ткани, продукты питания и все остальное. Позднее появились подвесные деревянные лестницы. Благодаря этой обособленности монастыри могли спокойно жить и развиваться. Во время господства турок Метеора из-за своей морфологии стала исключительным прибежищем для монашества. Здесь были сохранены и спасены многие памятники и произведении поствизантийской культуры. Тем не менее, в начале 19 в. многие монастыри были разграблены армией Али-паши. В начале 20 века в скалах Метеоры были высечены ступеньки и пробиты тоннели, что сделало монастыри легко доступными для посетителей. Традиционные способы общения монахов с остальным миром: лестницы, канаты, шкивы и корзины, ушли в прошлое. Сегодня к монастырям ведут крутые ступеньки, проложены асфальтовые дорожки.

  С 1960 г. в монастырях начались реставрационные работы, которые ведутся по настоящее время. За счет своих средств монахи и монахини поддерживают и хранят художественные рукописи, иконы и картины, различные предметы, вышитые золотом, и вырезанные из дерева, святые реликвии и церковную утварь, имеющие огромное историческое и национальное значение.

  Монахи, священники, великие художники и живописцы, такие как Феофан и Франко Кателано, участвовали в росписи монастырей Метеоры. Рождение, жизнь и распятие Христа, мученичества святых и многие другие сцены из их жития - темы великолепных иконописных фресок, украшающих внутренние залы храмов. Для них характерны богатые краски, иногда живые и яркие, иногда нежные, выразительность лиц и движений.

  В монастырях Метеоры сохранились сокровища, реликвии и много уникальных произведений миниатюры. Самым характерным является чудесный вырезанный из дерева иконостас в кафедральном соборе монастыря Св. Стефана. Здесь хранятся  чудотворная  Кара Св. Харалампия и Святой потир.

  В музее монастыря Св. Варлаама собрана богатая коллекция небольших старых переносных икон, выставлены кресты с кусочками Святого креста, епископские жезлы, парчовые одежды священников, рукописи, евангелия, ритуальная утварь, свинцовые печати, серебряные раки для хранения мощей. Особенный интерес представляет Евангелие, принадлежащее византийскому императору Константину Багрянородному, и крупное собрание редких рукописей, вышитых золотом плащаниц, резных деревянных крестов необыкновенно тонкой работы.

  С исторической точки большой интерес представляют более тысячи рукописей и целый ряд византийских и поствизантийских документов неоценимого значения, которые хранятся в архивах монастырей.

  Все действующие монастыри комплекса открыты для посещения как верующими, так и туристами. Правда, при этом установлены строгие правила: одежда всех посетителей должна соответствовать церковным кодексам - руки  и ноги должны быть прикрыты, а женщины должны покрывать и голову.

  ფოტოგალერეა