პელოპონესი-მესსინია

საბერძნეთი

ნ/კ პელოპონესი-მესინია. ტურები 2022

  მესინია - პელოპონესის 7 რაიონიდან ერთ-ერთი, რომელიც მდებარეობს მის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. დასავლეთით აკრავს იონის ზღვა, სამხრეთით - მესინიაკოსის ყურე, აღმოსავლეთით ტაიგეტის ქედი, რომელიც გამოყოფს მესინიას ტაიგეტისგან. მის ყველაზე მაღალ მთასწარმოადგენს პროფიტის ილიასი (2404მ.). ნომის ცენტრში მდებარეობს მესინიის დაბლობი. ეს ნახევარკუნძულისა და მთელი საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი ადგილია. ყველაზე დიდი მდინარე არის პამისოსი, რომელიც კალამატის დაბლობზე მიედინება და მესინის ყურეში ჩაედინება. ელიიდან ჩრდილოეთით მას გამოყოფს არკადის მთები და მდინარე ნედა.  
  Мессиния - одна из 7 областей Пелопоннеса, находящаяся на его юго-западе. Омывается Ионическим морем на западе, на юге - водами залива Месиниакос. На востоке расположена горная гряда Тайгет, отделяющая Мессинию от Лаконии. Самая высокая ее гора - Профитис Илиас (2404 м.). В центре нома  находится равнина Мессинии - одна из самых плодородных  на полуострове и во всей Греции. Самая большая река нома, Памисос, течет по равнине Каламаты и впадает в Мессинийский залив. С севера от Элии, ее отделяют Аркадские горы и река Неда.

  რაიონის მოსახლეობა დაახლოებით 180 000 ადამიანს შეადგენს. ისინი ძირითადად სოფლის მეურნეობის სფეროში არიან დასაქმებულნი. ხილიდან მოყავთ : ლეღვი, ყურძენი, ქიშმიში, ფორთოხალი. ცალკე გამოყოფენ ღვინოს, ზეთისხილი და ზეითუნის ზეთი. საბერძნეთში, რომელიც წარმოების მხრივ მესამე ადგილს იკავებს (ესპანეთისა და იტალიის შემდეგ), მუშავდება 300 000 ტონა ზეთი წელიწადში. ამ პროდუქტის თითქმის ნახევარი გადის ექსპორტზე სხვა ქვეყნებში. ბერძნული ზეთისხილის ზეთის დიდი ნაწილის წარმოება ხდება მესინიში. აქ გამოიყვანეს მსოფლიოში საუკეთესო ზეთისხილის ჯიშის ორი სახეობა. «კორონიკი» ზეთი რომელსაც დახვეწილი გემო, მდიდარი არომატი და ლამაზი ფერი აქვს და «კალამონი» საოცრად წვნიანი სუფრის ჯიში. ევროპის საბჭომ აღიარა მესინის ზეთისხილის ზეთის თვისებები и включил его в перечень наименований с охраняемым происхождением и названием  (Π.Ο.Π.). 
  Население области, около 180 000 человек, занято, в основном, в сельскохозяйственном секторе. Возделываются фрукты: инжир, виноград, изюм, апельсины. Отдельную статью составляют вино, маслины и оливковое масло. В Греции, которая занимает третье место в мире по его производству (после Испании и Италии), вырабатывается до 300.000 тонн масла в год. Почти половина этого продукта экспортируется в другие страны. Большая часть греческого оливкового масла производится в Мессинии. Здесь были выведены два из лучших сортов олив в мире: «короники», масло из которых имеет тонкий вкус, богатый аромат и красивый, насыщенный цвет, и «каламон», необыкновенно сочный столовый сорт. Европейский Союз признал характерные свойства оливкового масла Мессинии и включил его в перечень наименований с охраняемым происхождением и названием  (Π.Ο.Π.).

  მესინია - რეგიონი, სადაც ისტორიული ძეგლები და კულტურული მემკვიდრეობა შერწყმულია მშვენიერ ბუნებასთან. საპიენცის კუნძული თავისი ტყეებითა და მარადმწვანე ფართოფოთლოვანი მარწყვის ხეებით. პოლილიმნეო - только два из ее многочисленных уголков, которые покорят вас. მისი ქვიშიანი სანაპირო (ყველაზე ცნობილია ვოიდოკილია) გამჭირვალე ლურჯი წყლით კერ კიდევ არაა გამოყენებული სრული დატვირთვით. აქ ჯერ არ ჩარეულა ადამიანი. ეს არის რეგიონი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დასვენების ალტერნატიული სახეობების დიდ არჩევანს გთავაზობთ.
  Мессиния – регион, где историческое памятники и культурное наследие сочетаются с прекрасной,  живописной природой. Островок Сапиенца с его лесами из вечнозеленых широколистных клубничных деревьях и Полилимнео - только два из ее многочисленных уголков, которые покорят вас. Ее песчаные побережья (самое известное - Войдокилья) с их прозрачной голубой водой еще не использованы в полную мощь. Сюда еще не вмешался человек. Это регион, который предоставляет большой выбор альтернативных видов отдыха круглый год.

  რაიონის მთავარი ქალაქი - კალამატა. მდებარეობს მესინის ყურის ცენტრში, კალატის მთის ძირას. ქალაქის მოსახლეობა 70 000 ადამიანს აჭარბებს. კალამატა - რაიონის მნიშვნელოვანი პორტი, სავაჭრო და სამრეწველო ცენტრია. აქ ყოველდღიურად სამუშაოდ 100 000 ადამიანი ჩამოდის ახლო ქალაქებიდან. ის დაკავშირებულია საავტომობილო მაგისტრალით კორინთოსთან, სარკინიგზო გზით პატრასა და ათენთან. 7 კილომეტრში მდებარეობს საკუთარი აეროპორტი.ზაფხულში პორტიდან დადიან ბორანები კიფირასა და კრეტას მიმართულებით. კალამატიდან ათენამდე 223 კილომეტრია.
  Главный город области - Каламата, построен в самом центре Мессинийского залива,  у подножья горы Калати. Население города - более 70 000 жителей. Каламата - важный торговый и промышленный центр и порт области. Ежедневно сюда приезжают на работу еще около 100 000 человек из близлежащих городов. Связан автодорожной магистралью с Коринфом, железной дорогой с Патрами и Афинами. Есть свой аэропорт, в 7 километрах. Летом из порта ходят паромы на острова Кифира и Крит. До Афин от Каламаты  - 223км.

  ისტორია

  თქმულების თანახმად, მესინიაში ცხოვრობდნენ ლელეგები. ჰომეროსი ამტკიცებს რომ აქ ქალაქ პილოსში მდებარეობდა მითიური ნესტორის სამეფო. მეზობელ სპარტასთან ხანგრძლივი ომისა და მთელს პელოპონესზე ძალაუფლების მოპოვების შემდეგ მესინია მოექცა მისი მმართველობის ქვეშ. სპარტაზე თებეს გამარჯვების შემდეგ მან კვლავ მოიპოვა დამოუკიდებლობა. ძვ.წ. I საუკუნეში მესინია ისევე როგორც პელოპონესის სხვა ქალაქ-სახელმწიფოები გახდნენ რომის პროვინციის ახაიას ნაწილი. 
  Мессиния в древности была заселена лелегами. Здесь, как утверждает Гомер, находилось царство мифического Нестора с центром в г. Пилос. После продолжительных войн с соседней Спартой, добивавшейся господства на всем Пелопоннесе, Мессиния попадает под ее власть. После победы Фив над Спартой, она вновь приобретает независимость. В I в. до н. э. Мессиния, как и многие другие города-государства Пелопоннеса, становится частью римской провинции Ахайя.

  ელლადას ეს რაიონი უძველესი დროიდან განთქმული იყო სილამაზითა და ნაყოფიერი მიწით. ის მოხსენიებულია ევრიპიდეს ტრაგედიაში.
  Этот район Эллады издревле славился своей красотой и плодородной землей. Упоминается он в трагедиях Еврипида.

  ჰომეროსი თავის ნაშრომებში ახსენებს ქალაქ ფარესს, რომელიც მდებარეობდა დაახლოებით იქ სადაც დღეს ფრანკების მიერ აშენებული ქალაქის ციხესიმაგრე დგას. ის თავის ჩანაწერებში მოხსენიებული აქვს ცნობილ ძველ მოგზაურ პავსანის. ანტიკურ პერიოდში ქალაქი არ თამაშობდა მნიშვნელოვან როლს რეგიონის ისტორიაში: დასაწყისში ......
  В своих трудах Гомер упоминает город Фарес, находящийся примерно там, где сегодня стоит городская крепость, построенная франками. Упоминает его в своих записках и Павсаний, знаменитый древний путешественник. Город во времена античности не играл значительной роли в истории региона: вначале из-за того, что вплоть до 4 в. до. н.э. находился во владении лакедемонян, а позднее потому, что рядом с ним после освобождения Мессинии стала развиваться ее новая столица - Мессина.

  ქალაქმა სახელწოდება კალამატას ღვთისმშობლის ძველი ბიზანტიური მონასტრის სახელიდან მიიღო, დროთა განმავლობაში ასო «ო» ჩაანაცვლა ასო «ა». ვილჰელმ სამპლიერსკის შვილი  и Годефрида Виллеардуина и их любимый город, Каламата испытывает расцвет после 4-го Крестового похода. თავისი არსებობის მანძილზე ქალაქი გადადიოდა ხელიდან ხელში. ის ჯერ ელინების შემდეგ სლავების, ბიზანტიელების, ფრანკების ჯვაროსნებისა და ნოვორინსკის ორდენის რაინდების დაქვემდებარებაში იყო. ბიზანტიის დაცემასთან ერთად ქალაქი ექცევა ოსმალთა ბატონობის ქვეშ 1821 წლის 23მარტამდე. ამ დღეს განმათავისუფლებელი არმია თეოდოროს კოლოკოტრონიცას მეთაურობით, რომელიც საბერძნეთის ეროვნული გმირია შევიდა ქალაქში. აჯანყების მეთაურებმა მონაწილეობა მიიღეს სადღესასწაულო მსახურებაზე წმ. მოციქულთა ტაძარში (მეათე საუკუნის პატარა ბიზანტიური ეკლესია). რომელიც დღემდე შემორჩა და ქალაქის სიმბოლოდ ითვლება. სწორედ ამ ტაძარში აკურთხეს აჯანყების დროშა. აქედან იწყება ბერძენი ხალხის განმათავისუფლებელი ბრძოლა თურქთა წინააღმდეგ, რომელმაც ქვეყანა მათი ბატონობისგან იხსნა და შეიქმნა თანამედროვე საბერძნეთის სახელმწიფო. კალამატიდან ......
  Имя свое город, как предполагается, получил по имени древнего византийского монастыря, посвященного Богоматери Каломата, в названии которого, со временем, букву «о» сменила буква «а». Детище Вильгельма Самплиерского и Годефрида Виллеардуина и их любимый город, Каламата испытывает расцвет после 4-го Крестового похода. За свою историю город много раз переходил из рук в руки. Им поочередно владели эллины и славы, Византия и франки, крестоносцы и рыцари Наваринского ордена. С падением Византии город попадает, с небольшими перерывами, под власть Оттоманской империи и остается под ее игом до 23 марта 1821 года. В этот день освободительная армия под предводительством Теодороса Колокотрониса,  национального героя Греции, вошла в город. Руководители восстания приняли участие в торжественной службе в храме  Св. Апостолов (небольшой византийской церкви 10 в.), которая сохранилась и по сегодняшний день и является символом города. В этой церкви было благословлено знамя восстания. Отсюда начинается освободительная борьба греческого народа против турок, приведшая к освобождению страны от их ига  и созданию современного греческого государства. Из Каламаты были отправлены американцам два замечательных документа, составленные так называемым «Мессинийским сенатом»: «Предупреждение Европейским царским дворам» и «Меморандум». В конце 19 в. был построен порт, работающий и сегодня, благодаря которому город начинает бурно развиваться. Именно в этот период он получил свое второе название «Марсель Мореи». С начала 20-х годов прошлого века экономика города приходит в упадок.

  მიუხედავად ყველაფრისა კალამატა დღეს პელოპონესის საზოგადო, ეკონომიკური, სავაჭრო და კულტურული ცენტრია. დიდი და ლამაზი, ახალგაზრდებით სავსე, უნივერსიტეტი და სხვა სასწავლო დაწესებულებები, გაცოცხლებული კულტურა, ტურისტული და ღამის ცხოვრება: .....
  Тем не менее, Каламата сегодня - это общественный, экономический, торговый и культурный центр Пелопоннеса, большой и красивый, с огромным числом молодежи, благодаря находящимся здесь университетским факультетам и другим учебным заведениям, оживленной культурной, туристической и ночной жизнью: зимой в многочисленных барах его исторического центра, а летом – в клубах и бич - барах у моря.

  ქალაქის ღირშესანიშნაობებს შორის არის: ფრანკების ციხესიმაგრე, საიდანაც იშლება არაჩვეულებრივი პანორამული ხედი ქალაქზე. ღიაცისქვეშ სარკინიგზო პარკ-მუზეუმი 
  Среди достопримечательностей города: франкская крепость, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город; железнодорожный парк-музей под открытым небом в южной части города, крупнейший в Греции и награжденный Европейским Союзом. В двух музеях города: археологическом и музее Бенаки, выставлены интересные археологические артефакты, найденные во время раскопок в регионе.

  Еще с 1995 г. в Каламате проходит Международный фестиваль танца, который приобрел  свое особое место и признание на карте фестивалей юга Средиземноморья. Каждый год в столице области проходят спортивные игры по легкой атлетике «Папафлесиа», международные соревнования по ритмической гимнастике и Международный фестиваль по бриджу.

  რეგიონის სხვა მსხვილი ქალაქები : ფილიატრა, მესსინი, გარგალიანი, კიპარისი, პილოსი, კორონი, მეტონი.
  Другие крупные города региона: Филиатра, Мессини, Гаргальяни, Кипариссия, Пилос, Корони, Метони.

  ძველი მესინია - სიდიდით და საბერძნეთის ძველი ქალაქების კარგი მდგომარეობით შემონახვით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. მას იშვიათი უპირატესობა აქვს : ის მომავალი თაობების მიერ არც დანგრეულია და არც ხელახლა აშენებული. ძველი ქალაქი გარშემორტყმულია 9,5 კილომეტრიანი ციხესიმაგრით, რომლის ნახვაც დღესაც შეგიძლიათ 
  Древняя Мессиния - один из самых значительных по размеру, важности и сохранности древних городов Греции. Есть у него редкое преимущество: он не разрушен и не застроен следующими поколениями. Древний город, окруженный крепостной стеной длиною в 9,5 км, которую можно увидеть и сегодня, сочетает величие Дельфов, спокойствие Олимпии с белизной господствующей над городом горы Итоми. Прекрасно сохранились древний театр, источник Арсинои (матери Асклепия, бога врачевания), древняя агора, вулевтирио (парламент), храм Артемиды и святилище Асклепия с остатками большого храма дорийской эпохи, стадион, стена героев, святилище Деметры, галерея бронзовых статуй чемпионов - олимпиоников, от которой остались только каменные пьедесталы с написанными на них именами. Восточные ворота -  символ города. Это огромное величественное сооружение из известняковых прямоугольных камней вызывает благоговение у посетителей.

  აღსანიშნავია, რომ მესინის ყველა შენობას გააჩნია ერთნაირი ორიენტაცია და ჰორიზონტალურად არის ჩართული კომპლექსში: აღმოსავლეთიდან დასავლეთით და ვერტიკალურად: ჩრდილოეთიდან სამხრეთით. ეს არის ქალაქის მშენებლობის სისტემა: რომელსაც სწორი კუთხით ჭრიან ქუჩები, ერთნაირი სწორკუთხა უბნები და საზოგადოებრივი შენობებისა და ბაზრობებისთვის განკუთვნილი მოედნები. 
  Примечательно, что все здания Мессины имеют одинаковую ориентацию и включены в комплекс с горизонтальным: с востока на запад, и вертикальным: с севера на юг, направлением улиц. Эта система городского строительства: с пересекающимися под прямым углом улицами, одинаковыми прямоугольными кварталами и площадями для общественных зданий и рынков, кратных размерам квартала, известна как система Гипподама, архитектора, геодезиста и астронома из Милета, жившего в 5 в. до н.э. Основана на принципах справедливости, равенства перед законом всех, т.е. на идеалах демократии: все граждане должны иметь равные наделы и и равный доступ к общественным благам. Характеризуется крайним геометризмом и гармонично вписывается в природную среду.ნედაда

  ეს საბერძნეთში ერთადერთი მდინარეა ქალის სახელწოდებით, რომელსაც ნიმფა ნედის სახელი ეწოდება. ის იყო წყლის ქალღმერთი. მითის თანახმად მან ახალშობილი ზევსი მამამისისგან, სისხლისმსმელი კრონოსისგან დამალა, რომელიც თავის შვილებს ჭამდა. სათავეს იღებს ლიკეუს მთების დასაწყისში სოფელ პეტრასთან. 32 კილომეტრის გადაკვეთის შემდეგ ხვდება იონიის ზღვაში კიპარისიასთან ახლოს. მდიდარი მწვანე საფარი, რომელიც მის სანაპიროებზე იზრდება, კრისტალურად სუფთა წყალი, ლამაზი ხმაურიანი ჩანჩქერები გახდნენ უამრავი ჯიშის ცხოველის, ფრინველისა და ქვეწარმავლის თავშესაფარი. აქ ბინადრობს წავი, ქვეწარმავლების იშვიათი ჯიშები და ღამურები (სტომიუს გამოქვაბულში). ეს ყველაფერი მდინარეს სკოლოგიურ მნიშვნელობას ძენს. მისი გადაცურვა მხოლოდ ზაფხულშია შესაძლებელი, როდესაც ზღვის დონე მცირდება.
  Это единственная река в Греции с женским именем. Названа в честь нимфы Неды, богини воды, которая согласно мифу, спрятала новорожденного Зевса от его кровожадного отца Кроноса, поедающего своих детей. Берет начало в горах Ликеу у деревни Петра. Пересекая расстояние в 32 км, впадает в Ионическое море недалеко от Кипариссии. Богатая буйная растительность, произрастающая по ее берегам, кристальная вода, шумные красивые водопады стали приютом для многих видов животных, пресмыкающихся и птиц. Здесь водятся выдры, редкие виды пресмыкающихся и летучих мышей (в пещере Стомиу). Все это придает реке особенное экологическое значение. Переплыть ее можно только летом, когда уровень воды снижается.

  პოლილიმნეო

  პილოსიდან გზად მესინისკენ სოფელ ხარავგისთან ახლოს კალამატიდან 32 კილომეტრში მდებარეობს პოლილიმნეო - 15 პატარა ტბისგან შემდგარი არაჩვეულებრივი კომპლექსი საოცრად ლამაზ ხეობაში. გარშემორტყმულია ვენახებითა და ზეთისხილის ჭალებით. ეს ყველაფერი ქმნის ჯადოსნურ სურათს. მორფოლოგიურად არათანაბარი ადგილმდებარეობის გამო ტბებზე გაჩნდა უამრავი ლამაზი ჩანჩქერი, მათგან ყველაზე ცნობილი კადისია, აქ წყალი 25 მეტრი სიმაღლიდან ვარდება და საოცარ ლამაზ ქმნის.
  На пути от Пилоса к Мессини, недалеко от деревни Харавги, в 32 км от Каламаты находится Полилимнео - великолепный комплекс из 15 небольших озер, расположенных каскадом, и необыкновенной красоты ущелья. Окруженные виноградниками и оливковыми рощами , они являют волшебную картину. Из-за неровной морфологии местности на озерах появилось много красивых водопадов, самый знаменитый из которых Кадис, где вода падает с высоты 25 м., создавая впечатляющую картину.

  კუნძული საპიენცა

  ეს დაუსახლებელი კუნძული ცნობილია ევროპაში არსებული ერთადერთი მარწყვის ხეების როშებით, რომელიც 10 000 წელს ითვლის. აქ იზრდება 8-10 მეტრი სიმაღლისა და 30-40 სანტიმეტრის დიამეტრის ჭადრის ხეები. კუნძულზე შემორჩენილია ველური ზეთისხილის ხე, უთხოვარი და სხვა მარადმწვანე ფართოფოთლოვანი ხეები. მისი მთავარი ღირშესანიშნაობა - გაქვავებული რელიქტური ნარჩენებია, რაც ხმელთაშუაზღვიურ ფოთლოვან ტყეს ახასიათებს. ის დიდ ღირებულებას წარმოადგენს ისტორიისა და ხმელთაშუაზღვიური ბუნების ევოლუციის შესწავლაში. კუნძული შეტანილია ბიოგენეტიკურ ნაკრძალთა სიაში. 
  Этот, необитаемый сегодня остров, знаменит своей единственной во всей Европе рощей земляничных деревьев, которой уже 10 000 лет. Здесь растет и лес из платанов высотой 8-10 м. и диаметром 30-40 см. На острове еще сохранились дикая маслина, земляничное дерево, тис и другие вечнозеленые широколиственные деревья. Главная  его достопримечательность - окаменевшие остатки реликтового, типичного для средиземноморья жестколистного лиственного леса, которые представляют большую научную ценность для изучения истории и эволюции средиземноморской растительности  и природы. Остров включен в число биогенетических заповедников.

  გადმოცემის თანახმად, მის აღმოსავლეთით მდებარე ერთ-ერთ რიფს შეეჯახა პავლე მოციქულის გემი, როდესაც ის ზღვის გავლით ცდილობდა რომში ჩასვლას.
  На один из рифов в его восточной части, как гласит предание, натолкнулся корабль апостола Павла, когда он по морю пытался добраться до Рима.

  დღესდღეობით კუნძულის გარშემო არსებული წყალი გემების სასაფლაო გახდა. მათი დანახვა შიშველი თვალითაც შეგიძლიათ წყლის ზედაპირიდან. ზღვის ფსკერზე ჩანს რომაული სარკოფაგები, ტაძრის სვეტები და სხვა მრავალი ნივთი რომელიც გემებს გადაჰქონდათ. ერთი სიტყვით კუნძული ნამდვილი სამოთხეა დაივინგის მოყვარულთათვის. 
  В наши же дни воды вокруг острова стали  кладбищем для огромного числа настоящих, а не мифических кораблей, которые видны невооруженным глазом с поверхности воды. На морском дне острова можно увидеть римские саркофаги, колонны храмов и многие другие предметы, перевозимые, наверное, на затонувших кораблях. Одним словом, остров – рай для любителей дайвинга.

  საპეიციდან სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს ხმელთაშუაზღვის ყველაზე ღრმა წერტილი - ინუსიის ღრმული, 5000 მეტრი სიღრმის.
  На юго-западе от Сапиецы находится самая глубокая точка Средиземноморья – Инусийская впадина, глубиной более 5000 метров.

  კორონის ციხე-სიმაგრე

  კორონის ვენეციური ციხესიმაგრე განთავსებულია მთის მწვერვალზე. სამკუთხედის ფორმის ნაგებობა შედგება ორი ნაწილისგან с бастионами и большими квадратными башнями. ის XIII საუკუნეში ვენეციელებმა  ძველი აკროპოლისის ადგილას ააშენეს. ციხესიმაგრე XIV საუკუნეში გააფართოვდა. შიგნით შემორჩა სამარხები, აუზები, აბანოები, და დენთის ოთახები. გაცილებით გვიანდელი ნაგებობებიდან შემორჩენილია წმ. სოფიას ტაძარი, წმ. ხარალამპიას ტაძარი, დღესაც მოქმედი წმ. იოანე ნათლისმცემლის დედათა მონასტერი, სადაც ცხოვრება ძველი წესებით მიედინება. 
  Внушительная венецианская крепость Корони занимает вершину холма. Форт треугольной формы состоит из двух частей с бастионами и большими квадратными башнями. Построенная венецианцами в 13 в. на месте древнего акрополя, крепость была расширена и достроена в 16 в. Внутри сохранились могилы, бассейны, бани и пороховые комнаты. Из более поздних сооружений сохранились церковь Святой Софии, храм Святого Харалампия, действующий и сегодня женский монастырь Святого Иоанна Предтечи, в котором жизнь идет по старому стилю.

  ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი «ვულკანუ»

  ძველ მესინთან ახლოს მდებარეობს ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრი, რომელიც 726 წელს აშენდა და ცნობილია ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატით. მონასტრის გვიანდელი ნაგებობები განთავსებულია იტომის მთის მწვერვალზე, ზევსის ძველი სალოცავის ნანგრევებზე. 
  Рядом с древней Мессиной находится монастырь Успения Богородицы. Построен в 726 г. Знаменит своей чудотворной иконой Богоматери. Позднейшие строения монастыря стоят на вершине горы Итоми, на остатках древнего святилища Зевса.

  ნესტორის სასახლე

  პილოსთან ახლოს მდებარე ნესტორის სასახლე - მიკენური საბერძნეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლია. ის ძვ.წ. XIII საუკუნეში მიკენის მეფის ნესტორის მიერ აშენდა. გამოირჩეოდა ერთი თავისებურებით - არ ქონდა ტრადიციული დამცავი კედლები. მიუხედავად ამისა სასახლე საუკუნეების განმავლობაში ახერხებდა თავდასხმებისგან თავის დაცვას მანამ სანამ ძვ.წ. 1200 წელს ხანძარმა არ გაანადგურა. ნაგებობა იყო ორსართულიანი. მისი კედლები მორთული იყო სხვადასხვა ფერის წარწერებით. დიდ ოთხკუთხა სატახტო დარბაზში იდგა მრგვალი ტახტი. იატაკზე, ჭერზე და კედლებზე იყო ფერადი ფრესკები,რომელთა ნაწილიც გათხრების დროს აღმოაჩინეს. შემორჩენილ ნივთებსა და ნაგებობებს შორის გამოიყოფა ტალახის საცურაო აუზი, სასაწყობე ოთახები უამრავი შესანახი განყოფილებით, ღვინის მარნები, სახელოსნოები, ჭურჭლის შესანახი ოთახები და სამეფო საძინებელი. ნაპოვნია რამდენიმე ოქროს ნაკეთობა, საიუველირო სამკაული და 1200 კერამიკული ფილა, რომლებზეც დატანილია უნიკალური ინფორმაცია იმ დროინდელ საზოგადოებრივ წყობაზე, ეკონომიკასა და რელიგიაზე. სასახლიდან ნავარინსკის ყურესა და ვოიდოკილიას ტბაზე იშლება ულამაზესი ხედი.
  Дворец Нестора, недалеко от Пилоса, -  один из самых важных памятников микенской Греции. Был построен в 13 в. до н. э. мифическим царем Нестором. Отличался одной особенностью -  не имел традиционных защитных стен. И тем не менее дворец  умел охраняться от многих вторжений на протяжении веков, пока, в 1200 г. до н.э. не был уничтожен пожаром. Строение было двухэтажным. Его стены украшала многоцветная настенная роспись. В большом четырехугольном тронном зале с круглым троном были  цветные красочные фрески на стенах, потолке и полу, части которых были найдены во время раскопок. Среди сохранившихся предметов и строений  выделяются купальня с глиняной ванной, складские помещения с многочисленными сосудами для хранения, винные погреба, мастерские, помещения для хранения посуды и царские жилые покои. Найдено несколько золотых изделий, ювелирных украшений и 1200 керамических плиток с уникальной информацией об общественном укладе, экономике и религии той эпохи. Из дворца открывается прекрасный вид на Наваринскую бухту и озеро Войдокилья.

  პერისტერი

  კიპარისიიდან ჩრდილოეთით 5 კილომეტრში მთის მწვერვალზე მდებარეობს პერისტერის არქეოლოგიური გათხრები, რომლებსაც «Микенами западного Пелопоннеса» ეწოდება. ერთ დროს აყვავებული ადრეული მიკენური ეპოქის დასახლებიდან დღეს აკროპოლისის რაიონში სამი კამაროვანი აკლდამა შემორჩა. რომელთაგანაც ერთ-ერთი საოცრად ლამაზია. აკლდამაში ნაპოვნია არც თუ ისე ბევრი ნივთი, რომლებიც დიდ არქეოლოგიურ ფასეულობას წარმოადგენს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ პერესტერი შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ დროინდელი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ცენტრი. 
  В 5 км к северу от Кипариссии, на вершине холма, находятся археологические раскопки Перистери, которые называют «Микенами западного Пелопоннеса». От когда-то процветающего поселения ранней микенской эпохи сохранились три сводчатые гробницы в районе акрополя, одна из которых очень впечатляет. В гробницах найдено не очень много предметов, которые, однако, представляют большую археологическую ценность. Ученые предполагают, что Перистери мог быть центром отдельного самостоятельного  государства того времени.

  სტუპა

  ბიზანტიური ეპოქის დახვეწილი არქიტექტურის, ლამაზი შენობებისა და ძეგლების გარდა ეს სოფელი 
  Помимо изысканной архитектуры, красивых зданий и памятников византийской эпохи, эта деревня может похвастать захватывающими дух от их красоты уголками природы, прекрасными пейзажами. Жители Ступы пришли из исторического Левктрас, где сохранились остатки внушительной крепости. А в наше время Ступа знаменита тем, что здесь жили великий Никос Казандзакис и Алексис Зорбас. Здешняя природа и жители вдохновили великого писателя и он создал свой шедевр "Жизнь и времена Алексиса Зорба", по которой был снят знаменитый фильм «Грек Зорба» с Антони Куином. Ступа, сочетающая красоту Мани со всеми достижениями современной инфраструктуры, считается одним из самых привлекательных мест на южном Пелопоннесе.

  Храм Аполлона Эпикурейского

  ანდრიცინის სამხრეთ-დასავლეთით, მთის ველური ადგილების შუაგულში მდებარეობს აპოლონ ეპიკურელის დიდებული ტაძარი - ეს არის ძველი პერიოდის ერთ-ერთი დიდი ტაძარი. იგი აშენებულია კოტილიოს მთის მწვერვალზე 1130 მეტრ სიმაღლეზე. იმ ადგილზე, რომელსაც ადრე ვასი ეწოდებოდა მეზობელი ფიგალიის მაცხოვრებლებმა ძვ.წ. VII-ში ააშენეს ვასიტას აპოლონის ტაძარი, რომელსაც ისინი თაყვანს სცემდნენ. სპარტასთან ომის დროს (ძვ.წ. დაახლოებით 650 წელს) მათ ტაძარს კიდევ ერთი სახელი უწოდეს - აპოლონ ეპიკურელი - ომისა და ავადმყოფობისგან დამცველი. 
  Юго-западнее Андрицины, посреди дикой горной местности, находится величественный храм Аполлона Эпикурейского - один из самых больших храмов древности. Построен он на вершине горы Котилио на высоте 1130 м. На этом месте, которое раньше называлось Вассы,  жители соседней Фигалии построили в 7 в. до н.э. храм Аполлона Вассита, которому они поклонялись. Во время войн со Спартой (около 650 г. до н.э.) они дали храму еще одно имя – Аполлона Эпикурейского – защитника в войне и от болезней.

  პილოს

  Трион Навархон-ის მოედანი (სამი ადმირალის) მდებარეობს ქალაქის ცენტრში. აქ განთავსებულია სამი ადმირალის ძეგლი, 
  Площадь Трион Навархон  (трех адмиралов) находится в центре города. На ней господствует памятник трем адмиралам, возглавившим союзные армии в исторической морской битве при Наваринах. По обе стороны от памятника стоят медные пушки (одна венецианская и одна турецкая), привезенные сюда из крепости Ниокастро. С площади открывается прекрасный вид на остров Сфактириа.

  პილოსის ჩრდილოეთით 
  На севере от Пилоса, в исключительной по красоте долине Войдокилья господствует старая крепость Палеокастро, построенная в 1287 г. на важном в стратегическом плане месте древнего акрополя. Отсюда открывается прекрасный вид на Ионический залив. Недалеко от крепости расположена мифическая пещера Нестора, где, как рассказывает миф, Гермес спрятал коров, украденных у Аполлона.

  ქალაქის სამხრეთ ნაწილში პორტში შესასვლელთან პირდაპირ კლდეზე აშენებულია დიდებული ნიოკასტრო (ახალი ციხესიმაგრე). მისი მშენებლობა 1573 წელს თურქების მიერ იქნა დაწყებული, რათა ეკონტროლებინათ ნავარიის ყურეში სამხრეთ შესასვლელი. ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე შემორჩა აკროპოლი, ფერისცვალების ტაძარი (Метаморфоси Сотирас). Стоит посмотреть чудную богатую коллекцию филэллина француза Рене Руаукса.
  В южной части города, у входа в порт, прямо на скалах построена величественная Ниокастро (новая крепость). Строительство ее было начато турками в 1573 г., чтобы контролировать южный вход в Наваринскую бухту. На территории крепости сохранились акрополь, храм Преображения Господня (Метаморфоси Сотирас). Стоит посмотреть чудную богатую коллекцию филэллина француза Рене Руаукса.

  კამარესის რაიონში შემორჩა ორი ვენეციური წყალგაყვანილობის ნანგრევები, უამრავი თაღოვანი გადასასვლელებით. ამ სისტემის სრულყოფილება დღესაც კი აოცებს მნახველს. თაღების დიდი რაოდენობის გამო რაიონმა მიიღო თავისი სახელწოდება. 
  В районе Камарес сохранились остатки двух венецианских водопроводов с многочисленными арочными переходами. Совершенство этой системы поражает и сегодня. Из-за большого числа а арок район и получил свое название.

  პილოსში აუცილებლად ღირს ღვთისმშობლის 
  В Пилосе стоит посетить величественный храм Богоматери Мартириодиссы, часовню Святого Николая, церкви Святого Спасителя (Агиас Сотирас) и Богоматери Рипины, городской археологический музей, где собраны интересные экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок в регионе.

  კუნძული სფაკტირია

  პილოსის პორტის მოპირდაპირედ მდებარეობს სფაქტირიას კუნძული. ის ცნობილია ბერძენი ქვეითი ჯარის ძეგლით, რომლებიც სფაკტირიასთან ბრძოლაში დაიღუპნენ. აქ მდებარეობს .........
  Напротив порта Пилоса лежит островок Сфактириа. Известен  он памятником  греческим пехотинцам, погибшим в битве при Сфактирии. Здесь находятся могилы французского военачальника Мале, филэллина Павла Бонопарта, племянника Наполеона, филэллина графа Сантароза, российских солдат, погибших в Наваринском сражении, небольшая церковь  Вознесения (Аналипсеос) и небольшая русская церковь Святого Николая.

  ლაგუნა იალოვა

  პილოსის გეოგრაფიული მდებარეობა და მორფოლოგია რეგიონს მნიშვნელოვან ბიოლოგიურ ნაკრძალად ხდის. იალოვის ლაგუნა (სხვაგვარად დივარი) - უნიკალური ბუნებრივი სილამაზისა და მნიშვნელობის ადგილს წარმოადგენს. ის შეტანილია Natura 2000-ის სიაში. ლაგუნის რაიონს გააჩნია მდიდარი და მრავალფეროვანი ფლორა და ფაუნა. ეს ადგილი ბევრი გადამფრენი ჩიტისთვის გამოსაზამთრებელ ადგილს წარმოადგენს. ლაგუნა - ერთადერთი ადგილია ევროპაში, სადაც აფრიკული ქამელეონი პოულობს თავშესაფარს, ეს არის გადაშენების პირას მყოფი ჯიში, რომელიც შეყვანილია წითელ წიგნში. ბერძნული ორნითოლოგიური საზოგადოების მოხალისეები ჩაგიტარებენ ექსკურსიას ტბაზე. თქვენ შეძლებთ თვალყური ადევნოთ ფრინველებს ტელესკოპების დახმარებით და შეიტყობთ ამ რეგიონის ეკოლოგიური მნიშვნელობის შესახებ. 
  Географическое положение и морфология Пилоса делает область важным биологическим заповедником. Лагуна Ялова (иначе Дивари) – место уникальной природной красоты и значения. Она включена в список Natura 2000. Район лагуны имеет богатую и разнообразную флору и фауну. Это место зимовки для многих перелетных птиц. Лагуна - единственное место в Европе, где находят убежище африканские хамелеоны, вымирающий вид, занесенный в Красную книгу. Добровольцы греческого орнитологического общества проведут для вас экскурсию по озеру. Вы сможете понаблюдать за птицами с помощью телескопов и узнать об экологической значимости  этого региона.

  კლიმატი რეგიონში ზომიერად ხმელთაშუაზღვიურია, თბილი ზამთრით და არც თუ ისე ცხელი ზაფხულით. 
  Климат в области умеренный средиземноморский, с теплой зимой и не очень жарким летом.


  მესინის სანაპიროზე მდებარე პლაჟები 
  Пляжей на побережье Мессинии бесчисленное множество и на любой вкус. Белый песок, крупная галька, уединенные скалы. Все это находится рядом друг с другом, и делает Мессинию раем для любителей моря, так как с одной стороны он омывается водами великолепного Мессинийского залива, а с другой - изумрудными водами Ионического моря.

  მესინის სანაპირო შეიძლება დავყოთ 3 დიდ რაიონად. კალამატიდან კარდამილიმდე განლაგებულია მესინის მანის ყველა პლაჟი. 
  Побережье Мессинии можно разделить на 3 больших района. От Каламаты до Кардамили расположены все пляжи мессинийского Мани. От Каламаты  к Корони и Пилосу, пересекая вершину первого «пальца» Пелопоннеса и побережье Мессинийского залива, вы встретите первые пляжи Ионического побережья. И от Пилоса к Кипариссия друг за другом идут пляжи с видом на Ионический залив.

  Выбирайте район, который вам больше всего нравится, чтобы отдохнуть на самых известных пляжах. Но имейте в виду, что здесь есть и много неизвестных, укрытых от глаз пляжей, которые ждут тех, кто захочет их увидеть.

  გლოსა

  პლიაჟი გლოსა,მცირე ზომისაა. უდავოდ იგი საბერძნეთის ულამაზესი პლიაჟების სიაშია. ასევე ეს პლიაჟი ითვლება ფარულად და შედის მსოფლიოში 15 ყველაზე ლამაზ ფარული სანაპიროების სიაში. 

  ეს არის ვოიდოკიას ჩრდილში მდებარე პატარა ყურე. წყალი აქ ყოველთვის მშვიდია და ქარისგან და შტორმისგან დაცული. ეს არის ყველაზე must- მიმართულება ნუდისტებისთვის. 

  სტუპა

  სტუპა მდებარეობს კალამატიდან 45 კილომეტრში მესინის მანის სანაპიროზე. დამსვენებლებს სთავაზობს არაჩვეულებრივ ტურისტულ ინფრასტრუქტურას. Над городком, еще довольно молодым, который в последние годы становится все более популярным курортом, господствует величественный Тайгет. მისი ორი ულამაზესი ქვიშის სანაპირო, ფირუზისფერი, სუფთა წყალი და ორგანიზებული პლაჟები სადაც ყველანაირი პირობაა საზღვაო სპორტის სხვადასხვა სახეობებით დაკავებისა ელოდება დამსვენებლებს. აქ არის ლამაზი კუნძულები, გამოქვაბულები, ყურეები, ციხესიმაგრეები, რომელთა მონახულებაც შეუძლიათ ტურისტებს. სტუპა გთავაზობთ საოცარ საღამოებს გემრიელი ვახშამით, გასართობი ცენტრებითა და არაჩვეულებრივი რესტორნებით.
  Ступа, в 45 км от Каламаты, на берегу мессинийской Мани, предоставляет отдыхающим отличную туристическую инфраструктуру на все вкусы. Над городком, еще довольно молодым, который в последние годы становится все более популярным курортом, господствует величественный Тайгет. Два его красивых песчаных побережья  с изумительной чистой водой и организованными пляжами предлагают отдыхающим и возможность заняться морскими видами спорта. Здесь есть красивые островки, пещеры, бухточки, крепости, которые, при желании, могут посмотреть отдыхающие. Ступа предлагает и великолепные вечера с вкусным ужином, развлекательными центрами и прекрасными ресторанами.

  კალამატა

  კალამატას ერთ-ერთ უპირატესობად ითვლება მისი სანაპირო, რომელიც ქალაქის ცენტრიდან რამოდენიმე წუთში მდებარეობს. სანაპირო პროსპექტ ნავარინუს მთელ სიგრძეზეა განლაგებული, ფერადი ქოლგებითა და პალმებით – იგი არ წარმოადგენს მხოლოდ სეირნობისთვის შესაფერისს ადგილს, არამედ არაჩვეულებრივი ვარიანტია ზღვაში ცურაობისთვის. ამ ფაქტს მოწმობს დამსვენებლების დიდი რაოდენობაც, რომლებიც აქ საცურაოდ ყოველდღე  მოდიან.  

  Классические кондитерские и рыбные таверны соседствуют здесь с гостиницами и организованными участками пляжа с растущими на них деревьями, также, как соседствуют иностранные туристы с местными семьями, или молодежные компании с подростками, сидящими на пляже с удочками.

  სანაპირო ფართო და ოპრგანიზირებულია. დაფარულია წვრილი კენჭებით. ზღვა თანდათან ღრმავდება. იმის გამო,რომ პლიაჟი მდებარეობს მესენიის დახურული ყურის ცენტრში,წყალი აქ ყოველთვის თბილი და მშვიდია. ევროკავშირის მიერ დაჯილდოვებულია «ლურჯი დროშით» .

  ბუკასი

  მესენიას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ორგანიზირებული სანაპირო. პლიაჟის დიდი ფართობი დაფარულია წვრილი ქვიშით. პირდაპირ სანაპიროზეა ბიჩ-ბარი,არის გამოსაცვლელი კაბინები და საშხაპეები. აქვეა საბავშვო მოედანი,მოედანი beach volley-სთვის, ფეხბურთის მოედანი 5х5, კაფეები..

  ანალიფსი

  მდებარეობს სოფელ ანალიპსის სანპიროზე. ეს არის მსხვილ ქვიშიანი პლიაჟი. არის ბავშვთა მოედანი,კაფეები და ტავერნები. სანაპიროზე მდებარე სასტუმროში შესაძლებელია wind surf-ისა და  ნავების ქირაობა. 

  ველიკასი

  Находится у одноименной деревни. Пройдя через заросли камыша, вы выйдете к большому побережью Великас. Мелкий золотистый песок и деревья в верхней части пляжа делают его привлекательным для туристов. Летом он всегда заполнен отдыхающими. На краю пляжа, почти у самого моря есть большой кафетерий.

  პეტალიდიო

  მდებარეობს პირდაპირ პეტალიდიოს პორტთან. სანაპირო შუაში ქვიშიანია,გარშემო კი კენჭებითაა დაფარული. აქვეა ტრადიციული კაფენიო ( კაფე სადაც შესაძლებელია ჭამოთ)  ჩრდილით და ულამაზესი ზღვის ხედით. 

  ვრახაკია

  სოფელ კალამაკამდე არ მისული, თქვენ შეგხვდებათ დიდი,ლამაზი,თეთრი სანაპირო. ადგილობრივი მოსახლეობა მას «ვრახაკია»-ს უწოდებს,რაც ნიშნავს «პატარა კლდეებს», ამ სანაპიროზე მდებარე დიდი თეთრი ქვების გამო. გარშემო იზრდება ხეები, რომლებიც პლიაჟზე ჩრდილს ქმნიან.  

  აგიოს ანდრეასი

  სოფელი აგიოს ანდრეასი – პოპულარული ადგილია ტურისტებში.  მის ქვიშიან სანაპიროებს უამრავი ტურისტი სტუმრობს. სანაპიროსთან ახლოს ფუნქციონირებს კემპინგი და რესტორანი. 

  კოლონიდესი

  თუ გაყვებით წვრილ ბილიკს სასტუმრო «კოლონიდესიდან» ზეითუნის ხეების პატარა ჭალის გავლით, ჩახვალთ ვურნარიას სანაპიროზე, და შემდეგ აღმოჩნდებით ნამდვილ სამოთხეში: პლიჟზე ძალიან წვრილი ქვიშით,რომელიც გარშემორტყმულია კლდეებითა და ულამაზესი ხეებით. ეს არის ყველაზე ცნობილი რეგიონის  «უცნობი» პლიაჟებისგან. ეს არ უნდა გამოტოვოთ.

  ზაგა

  ზაგა – საუკეთესო არცევანი მათვის ვინც უპირატესობას ანიჭებს დიდი ქვიშიან სანაპიროებს. განლაგებულია ქ. კორონიში. ეს არის მესენიას ყველაზე გრძელი სანაპირო. პლიაჟი მოწყობილია. აქ არის ქოლგები და შეზლონგები. დაგხვდებათ რამოდენიმე ტრადიციული ტავერნა და რესტორანი უგემრიელესი კერძებითა და სტუმართმოყვარე პერსონალით, კაფე გამაგრილებელი სასმელებითა და პარკინგი.

  მემი

  პლიაჟი მდებარეობს კორონისა და მეთონის შორის. ეს არის უმშვენიერესი ოქროსქვიშიანი სანაპირო. აქვეა ფეხბურთის მოედანი, მოედანი  beach volley-სთვის, საშხაპეები, გამოსაცვლელი კაბინები,ავტოსადგომი და პირდაპირ ზღვასთან განლაგებული ტავერნა. 

  კალამაკი

  ეს არის სანაპირო გზის ბოლოს,რომელსაც პელოპონესის პირველ «თითზე» მივყევართ. პლიაჟი უამრავ ტურისტს იზიდავ. წვრილი ქვიშა და მოცისფრო-მომწვანო წყალი სანაპიროს ჯადოსნურ ხიბლს მატებს. საინტერესოა ეს ადგილი იმითაც რომ აქ გემი ჩაიძირა. ეს  უზარმაზარი დაჯანგებული გემი დღემდე ამ სანაპიროზეა. უდავოდ ღირს, რომ ეწვიოთ ამ სანაპიროს. პლიაჟის ზემოთ არის პარკინგი,სადაც შეგიძლიათ თქვენი ავტომობილის დატოვება. 

  ფუნიკუნდასი

  ფინიკუნდას ცენტრში მდებარეობს სანაპირო, რომელიც ყოველთვის ხალხით სავსეა.  არაჩვეულებრივი ქვიშა და სუფთა ზღვა-აი რა იზიდავს ატურისტებს ამ ადგილას. სოფლის ცენტრში უამრავი ტავერნები და კაფეებია,სადაც შეგიძლიათ დაჯდეთ, დაისვენოთ და ისიამოვნოდ ზღვის ჰაერითა და ხედით. 

  ანემომილოსი – ფინესი – მაკრინამოსი – მავროვუნი

  Рядом с Финикундой находится огромное по длине побережье, которое делает ее очень популярной среди отдыхающих. Это побережье с мелким песком и бирюзовыми водами предоставляет посетителям практически все, что можно пожелать. Здесь есть школа морских видов спорта, кемпинг, таверны и кафетерии. Само побережье настолько большое, что даже в самые пиковые летние дни здесь можно найти достаточно места.

  Пляж Анемомилос или Макринаммос – самый известный на побережье Финикунды. Добраться до него легко. Для посетителя здесь есть все, что он пожелает. Организованный пляж с золотистым песком и кристальной голубой водой награжден «Голубым флагом». Есть зонты, лежаки, возможность заняться морскими видами спорта.

  მეთონი

  წვრილი ქვიშით დაფარული. სანაპიროდან იშლება ხედი მეთონის ციხეზე. 

  იალოვა

  ამ სანაპიროს საფირმო ნიშანია  – ჩაძირული გემი. პლიაჟი ქვიშიანია. გვერდით მდებარეობს რესტორნები და კაფეტერიები. ზაფხულობით შეგიძლიათ იქირავოთ wind surf-ი და კანოე.

  კალოგრიასი

  ცნობილი სანაპირო «კალოგრიას» - ცნობილი როგორც ზორბას სანაპირო, ცნობილი არა მარტო იმით, რომ აქ 1917 წელს ცხოვრობდნენ და მეგობრობდნენ ნიკოს კაზანძაკისი და ზორბა, არამედ იმითაც, რომ - ეს არის ულამაზესი სანაპირო ცისფერი წყლით  და ქათქათა ქვიშით. იდეალურია ბავშვიანი ოჯახებისთვის. მდებარეობს კალამატადან 42 კმ-ში.  საყვარელი ადგილია როგორც ადგილობრივებისთვის,ასევე სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის. 

  ლუცა

  ფინიკუნდიდან 1,5 კმ-ში მდებარეობს პატარა სოფელი ლუცა. მის ორ პლიაჟზე, ლუცა და ტცაპი, ყოველთვის გრილი სიო ქრის და ისინი იდეალურია ცხელი ზაფხულის დღეების გასატარებლად. სოფელში ასევე პატარა ყურეა. 15 ტრადიციულ საზაფხულო ტავერნებში, რომლებიც პირდაპირ სანაპიროზეა განლაგებული ყოველთვის დაგხვდებათ ახალდაჭერილი თევზი და ხმელთაშუა ზღვის სამზარეულოს ყველა კერძი.

  რომანოსი

  მდებარეობს ვოიდოკილიას სანაპიროს ჩრდილოეთით, სულ რაღაც 2,5 კმ-ში.  მასზე მოხვედრა შესაძლებელია, როგორც ჩრდილოეთიდან,ასევე  სამხრეთიდან. ქვიშიანი სანაპიროს, გამჭირვალე ცისფერი წყლისა და ულამეზესი პეიზაჟის გარდა , ეს ადგილი ცნობილია იმითაც,რომ აქ დებენ კვერცხებს მცირე ზომის ზღვის კუები,რომლებიც აქ დიდი რაოდენობით გამოდიან. იდეალურია მტვის ვისაც მყუდრო გარემოში სურს დასვენება. 

  ვოიდოკილია

  პილოსი - ქალაქი, რომელიც მდებარეობს 52კმ-ში კალამატისგან,ნავარინუს ლაგუნაში. ამ ბოლო დროს უფრო და უფრო პოპულარული ხდება .В

  Всего в 10 км от него, недалеко от лагуны Яллова на побережье почти круглого залива, находится этот самый, наверное, известный пляж Мессинии. Большая высокая скала отбрасывает тень на пляж с мелким белым песком и чистейшие голубые воды. Все побережье отличается неповторимой природной красотой. Форма его напоминает греческую букву «Ω».  Пляж привлекает большое число туристов в августе. В начале летнего сезона обычно спокоен. Побережье охарактеризовано как «Регион неповторимой природной красоты» и защищено программой Natura 2000.

  ალმიროსი

  წყალი ამ სანაპიროზე გამო მოცისფრო-მომწვანო ფერისაა  წვრილი კენჭების, Вода на пляже голубовато-зеленого цвета из-за мелкой гальки, олив и пальм, отражающихся в ней.

  მიკრი მანდინია

  დასვენება სანაპირო სასტუმროებში, თევზის ტავერნებში გემრიელად მომზადებული თევზი, ილიოთერაპია კენჭიან პლიაჟზე, წკრიალა წყლებში ცურვა,  მესენიის ყურისა და კალამატას ხედები, ბიჩ-ბარები სანაპიროს მთელ სიგრძეზე. ყველაფერი ეს-მიკრი მანდინიას პლიაჟია.  მის ორგანიზირებულ ტერიტორიაზე ისვენებენ ისინი, ვისაც კომფორტი და სიმშვიდე ჭირდება. 

  ხრისი ამოსი

  სანაპირო წვრილი ოქროსფერი ქვიშით. ეს არის სიმშვიდის ოაზისი. სანაპიროს წინ მდებარეობს კემპინგი. სანაპიროდან მოჩანს კუნძული სფაკტირა და ნავარინუს ლაგუნა.

  ფოტოგალერეა