აქცია «გაუსვლელობის გარანტია»

ჯავშნებზე, რომლებიც შექმნილია 03/05/2017 -ის შემდეგ არ მოქმედებს გაუსვლელობის გარანტია. ყველა აქციის ნახვა შესაძლებელია აქ.