Visbiežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir iestāšanās maksa “Tīklā”?  Royalty ?
-          Iestāšanās maksa un “royalty” “Tīkla” dalībniekiem nav paredzēta 

Vai Jūs garantējāt teritoriālo aizsardzību no konkurentiem, kad pieņemat “Tīklā” jaunus aģentus tajā pašā reģionā?  
-          Pilnvaroto aģentūru skaits tiek plānots  atkarībā no iedzīvotāju skaita reģionā un Mouzenidis Travel lidojumu programmām konkrētājā  reģionā .  Pilnvaroto aģentūru skaits tiek regulēts, ņemot vērā tirgus kapacitāti, kā arī tirgus konkurenci un klientu pieprasījumiem/ieinteresētību šājā reģionā  

Vai var pieteikties dalībai “Tīklā, neizmantojot “call-center” (zvanu centra) pakalpojumu?  
-          Jā, ja Jūs garantējat saskaņota pārdošanas plāna izpildi un ja Jūsu tehniskais komunikāciju aprīkojums neļauj operatīvi un kvalitatīvi pieņemt zvanus no “call-center”.   

Vai var vispirms iestāties “call center” (zvanu centrā) un pēc tam veikt testēšanu (zināšanu pārbaudi) ?  
-          Nē. Totāla testēšana par visu tūrisma produktu kompetenci/zināšanām – tas ir obligāts nosacījums, lai pieslēgtos pie  “call center” (zvanu centra) un  tā ir arī par tūrisma produktu atbildīgo menedžeru zināšanu ķīla.  

“Call center” (zvanu centra) darba laiks? 
Pirmdiena – piektdiena no 8:00 līdz 21:00
Sestdiena no 8:00 līdz 18:00
Svētdiena no 8:00 līdz 17:00  
Ņemot vērā  reģionālo laika starpību    

Vai var pāradresēt “Call-center” zvanu uz mobilā telefona numuru? 
-          Nē

Vai var uzstādīt programmu visos biroja datoros? 
-          Jā. Var uzstādīt programmu jebkuram datoru skaitam ofisā.  Zvans pienāks vienlaicīgi uz visām darba stacijām. Tomēr līnija būs tikai viena un atbildēs tas menedžeris, kurš pirmais atbildēs uz zvanu.       

Pēc kāda principa tiks sadalīti/novirzīti zvani no privātām personām uz mūsu aģentūru?
-          Zvani no privātām personām tiek sadalīti automātiski  pēc principa “geo-targeting” uz atbilstošo adresi vai arī, pēc tūrista vēlēšanās, pēc izvēles no trīs tuvākajām adresēm.    

Kāpēc nesaņemam zvanus no “call-center” (zvanu centra)?  
-          1. Jums nav aktivizēta IP-telefonijas programma/ Lai Jūs neaizmirstu aktivizēt šo programmu, mēs iesakam to uzlikt uz “automātisko” aktivizēšanu. Lai būtu ērtāk, var uzlikt programmas zīmi (ikonu) uz datora darbvirsmas. Uzmanību, ja Jūs atslēdziet austiņas, lai ieslēgtu mūziku fonā, tad, pie atkārtotas austiņu pieslēgšanas, programmas uzstatījumi tiks nozaudēti, un programmu būs jāpalaiž no jauna.
-          2. Tūrists neizvēlējās pārslēgties uz Jūsu adresi, vai arī viņa zvanīšanas laiks (sk. “call-center” darba laiku) nesakrita ar Jūsu ofisa darba laiku.
-          3. Jūsu numurs bija aizņemts.
-          4. Jūs nedzirdējāt zvanu. Gadījumā, ja pie stacionārā datora/vai note-book pieslēgtas audio vai stereo austiņas un atsevišķi skaļruņi, tad zvanu var dzirdēt tikai austiņās. Nepieciešama garnitūra ar USB ieeju – sk. Darbstacijas prasības/instrukcija.

Vai es varu redzēt/iegūt  to zvanu, kuri ienāca caur “Call-center”, statistikos datus ?
-          Jā, ja Jūsu darbstacija un IP- telefonijas programma uz zvana ienākšanas brīdi bija darba kārtībā – sk. Programmas arhīvu.   

Vai es drīkstu pārdot citu operātoru Grieķijas tūrus,  vai man tomēr ir pienākums pārdot tikai tūroperātora Mouzenidis Travel  produktu?
-          Tajā brīdī, kad Jūs esat uzņemti “Tīklā”, Jūsu prioritātei attiecībā uz Grieķijas ceļojumiem ir jābūt tūru uz Grieķiju pārdošana no tūroperātora Mouzenidis Travel, jo šī operātora ceļojumu piedāvājuma klāsts  ir spējīgs apmierināt jebkuru, pat visprasīgāko tūristu.   

Vai es drīkstu pārdot citus tūrus/ceļojumus (izņemot Grieķiju) no citiem tūroperātoriem ?
-          Jā. Nav paredzēti nekādi ierobežojumi sakarā ar citu tūroperātoru produktiem, bet ar noteikumu, ka Jūs pildiet Pilnvarotās Aģentūras pārdošanas plānu.

Kāda būs mana komisijas nauda, kad es kļūšu par “Tīkla” dalībnieku?
-          Ekskluzīva komisijas prēmija kā “Tīkla” dalībniekam.

Kāds būs  mans pārdošanas plāns ?
-          Tas būs atkarīgs no reģiona un pilsētas iedzīvotāju skaita un Mouzenidis Travel  lidojumu programmas.  Ir paredzēts saprātīgs pārdošanas plāns, kurš orientēts uz spēcīgas aģentūras iespējām, kas var būt dotā reģiona/pilsētas līderis. Kad “Tīkla” dalībnieks ir izpildījis pārdošanas plānu, ir paredzēti bonusi.

Kādas izglītības/kvalifikācijas paaugstināšanas formas ir paredzētas Pilnvarotās Aģentūras darbiniekiem ?
-          Papildus obligātajai Aģentūras darbinieku testēšanai par Mouzenidis Travel produkta kompetenci/zināšanām tūroperātora mājas lapā, ir paredžets sekojošais:

 • Semināri
 • Web-ināri
 • Business brunch (breakfast/lunch)
 • Izbraukuma pasākumi
 • “Veiksmes Akadēmijas “ sezonālās sessijas
 • Palīdzība pārdošanas menedžmentā
 • Kopējo projektu organizācija un  veikšana
 • “Tīkla” dalībnieku on-line un off-line konferences

Kādas kopējās  reklāmas un produkta virzīšana  tirgū formas ceļojumiem uz Grieķiju attiecībā uz Pilnvarotajām Aģentūrām ir paredzētas firmā  Mouzenidis Travel?
-          Globālā reklāma: konteksta reklāma, tūrisma internet-portāli, meklētājprogrammas, izstādes, sociālie tīkli, Promo- un video- klipi un tml.

Bezmaksas nodrošināšana ar reklāmas materiāliem Jūsu reģionā ar Mouzenidis Travel ofisu starpniecību:

 • Sākotnēji poligrāfijas materiāli (no tā klāsta, kas pieejams ofisā)
 • Katalogi, bukleti, tematiskās brošūras
 • Uzlīmes
 • Tematiskie plakāti
 • Reklamas lapas un flyers (flajeri)
 • Suvenīru izstrādājumi
 • Bezmaksas uniforma darbiniekiem

Kādu palīdzību sniedz Mouzenidis Travel, lai atbalstītu papildus reklāmas akciju organizēšanu privātpersonām?
-          Pilnvarotās “Tīkla” Aģentūras ir tiesīgas uz sava rēķina patstāvīgi izmantot un izplatīt reklāmu ar zīmolu Mouzenidis Travel ar noteikumu, ka tas būs iepriekš saskaņots ar ekspertu komisiju.

Kas būs kurators maniem  iesniegumiem, un kas parstāvēs manas intereses holdingā Mouzenidis Travel, kā arī  kāds būs labums/ieguvums no šīs pārraudzības ?
-          Jūsu iesniegumus pārraudzīs  Mouzenidis Travel pārdošanas ofiss, kas atbildīgs par doto reģionu. Vispārējos sadarbības jautājumus risinās ekspertu komisija, kuras uzdevumos ietilpst:

 • Pilnvaroto Aģentūru interešu lobēšana visos holdinga departamentos
 • Ar produkta pārdošanu saistītu jautājumu saskaņošana
 • Kvalitātes standartu ievērošanas kontrole un palīdzība šajā jautājumā
 • Pārdošanas plāna izpildes tekošo jautājumu saskaņošana
 • Savstarpējās partnerattiecības sakarā ar tūristu uzņemšanu Latvijā
 • Jautājumu un iesniegumu prioritāra apkalpošana

Ekspertu grupas kontaktinformācija :

pta@mzt.lv; +371 677 999 22

Nataļja Tjumenceva – papildus  9206

IT nodaļas darbinieki  IP telefonijas iestatījumiem

Todorovs Aleksandrs – papildus 1713 ,

Kotlubovskiy Aleksandr - papildus 1712