Navigation

Kāzas Grieķijā

  Pareizticīgais rituāls, kam mainīs jūsu dzīvi

Laulības sakraments, kas tiek paveikts Grieķijā, kur ar Cerības vārdu ir piepildīts katrs stūris, paliks atmiņā uz visu dzīvi un kļūs par jaunas, laulību dzīves sākumu. Pareizticība Grieķijā – valsts dvēsele. Tas ir kluss dabas, kalnu ciemu un lielu pilsētu mierīgums; tās ir gleznainās baznīcas, it kā starojošās no iekšienes; tas ir Svētā Afona, unikālas, vienīgās pasaulē pareizticīgo mūku valsts, tuvums. 

Kompānija „Mouzenidis Travel” ar prieku atklāj pareizticīgo Grieķiju visiem, kas ar dvēseli tiecās pie Cerības sākumiem, un piedāvā novadīt svinīgo laulāšanās rituālu pēc īstenām grieķu pareizticības tradīcijām, klosteros:
Sv. Anastasijas Važuraisītājas, netālu no p. Saloniki.

Topošajiem laulātajiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) Izziņa par to, ka laulātais (laulātā) agrāk nebija laulājušies (tiek izsniegta baznīcās dzīvesvietā)
2) Apliecība par kristībām
3) Pases kopijas
Laulāšana baznīcā tiek novadīta pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās; pēc sakramenta noslēguma tiek izsniegta atbilstoša apliecība. Pievērsiet uzmanību: laulāties dotajā klosterī var tikai to valstu pilsoņi, kas neietilpst Eiropas Savienībā un Šengenas līguma zonā (Krievija, Ukraina, Moldova utt.).

Paketes maksa 600,00 eiro

Maksā ietilpst:

 •  oficiāls dokumentu tulkojums uz grieķu valodu, Grieķijas advokātu un advokātu kolēģijas apliecināts
 •  maksas uzdevums („paravolo”) no nodokļu instances (katram jaunlaulātajam) par valsts nodevas samaksu
 •  atļaujas saņemšana laulāšanai

Svarīgi! Dokumentam par laulāšanu, kas ir izsniegts Grieķijā, nebūs nekāda juridiska spēka.

Viss nepieciešamais laulāšanas sakramentam (par papildus samaksu): 

 •     Gredzeni
 •     2 laulāšanas svece
 •     Vainagi
 •     Sarkanvīns 

Laulāšana Kristus Debesbraukšanas baznīcā, uz Santorīni s.

Nepieciešamie dokumenti:
1) Izziņa par laulājamo baznīcas bezlaulību, tas ir izziņa par to, ka agrāk ne līgavainis, ne līgava nav laulājušies (tiek izsniegta apgabala eparhijā pēc dzīvesvietas)
2) Kristību apliecība
3) Dzimšanas apliecība
4) Pases kopijas
5) Baznīcas iemaksa „paravolo”

Paketes maksa 1.1500,00 eiro

Laulāšana baznīcā tiek novadīta jebkurā nedēļas dienā.

Maksā ietilpst:

 •  zīmogs „apostils” uz visiem ārzemju dokumentiem/tekstiem (valstu pilsoņiem, kas ietilpst Hāgas konvencijā)
 •  oficiāls dokumentu tulkojums uz grieķu valodu, advokāta un advokātu kolēģijas apliecināts;
 •  maksas uzdevums („paravolo”) no nodokļu instances (katram jaunlaulātajam) par valsts nodevas samaksu;
 •  Atļaujas izsniegšana laulāšanai 
 •  Atbildīgais iesniegums (tiek aizpildīts uz vietas)

Laulāšanai uz Santorini s. ir nepieciešams apmaksāt minimālo pap. pak. paketi:
1) Laulāšanas datuma rezervēšana
2) Dokumentu pasniegšana
3) Apliecības par laulāšanu saņemšana (apliecības reģistrācija žurnālā, apostils)
4) Kāzu koordinators
5) Izrotāts altāris ceremonijā (sudraba paplāte, tradicionālās konfektes „kufeta”, vīns, glāze, karafe, galdauts)
6) Vainagi (tiek iznomāti)
7) Divi liecinieki (ja ir nepieciešams)
8) Kāzu pušķis (rozes)
9) Ziedu piespraude līgavainim

Paketes maksa 1.260,00 eiro