Wiza

Obywatelki i Obywatele Polski, bez względu na cel podróży, mogą wjechać do Gruzji w ruchu bezwizowym oraz przebywać do 365 dni. W ciągu tego okresu muszą opuścić terytorium Gruzji, przy czym kolejny ich wjazd rozpoczyna nowy okres 365 dni w ruchu bezwizowym. Polki i Polacy nie podlegają również w Gruzji obowiązkowi meldunkowemu.

Obywatelki i Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym. Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie ze sobą paszportu, ponieważ większość gruzińskich urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport, jako dokument potwierdzający tożsamość.

 

Dane na dzień 13.02.2019 r., że strony MSZ.

Więcej informacji dla podróżujących na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.