Regulamin First Minute

 

 

REGULAMIN PROMOCJI FIRST MINUTE LATO 2016

ETAP III

 

 

I. ZASADY PROMOCJI

1. Organizatorem promocji FIRST MINUTE LATO 2016 jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, zwany dalej Organizatorem.

2. Promocją objęte są wszystkie imprezy zawarte w katalogu LATO 2016 oraz systemach rezerwacyjnych organizatora.

3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji imprezy z aktualnej oferty dostępnej w systemach rezerwacyjnych w okresie 01-15.02.2016.

4. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 28% za rezerwację w terminach określonych w umowie zgłoszeniu.

5. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, zamówienia grupowe (powyżej 15 osób) nie podlegają promocji FIRST MINUTE LATO 2016.

 

II. KORZYŚCI Z PROMOCJI FIRST MINUTE LATO 2016

1. RABAT DO 30%.

1.1. W promocji FIRST MINUTE LATO 2016 maksymalne rabaty wynoszą 30%.

1.2. Liczba miejsc z maksymalnymi rabatami jest ograniczona w poszczególnych terminach.

1.3. Wysokość rabatu uzależniona jest od hotelu, terminu oraz miejsca wylotu.

1.4. Rabaty dotyczą tylko świadczeń podstawowych, rabat nie obejmuje opłat lotniskowych, opłat za wyloty z lotnisk lokalnych, dodatkowych dopłat opcjonalnych.

1.5. Po wyczerpaniu miejsc z maksymalnymi rabatami oferta dostępna będzie w kolejnych etapach promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi do nich regulaminami promocji, dostępności wolnych miejsc w hotelach oraz terminów

 

2. ZALICZKA 28% ZGODNIE Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA 

 

3. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

3.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST MINUTE LATO 2016 otrzymają gwarancję niezmienności ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane ewentualne dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi.

 

4. BEZKOSZTOWA ANLUACJA

4.1  Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST MINUTE LATO 2016 otrzymają możliwość bezkosztowej anulacji z wycieczkie do 15.02.2016

III. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji FIRST MINUTE LATO 2016 oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A lok. 159, 01-231 Warszawa.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o.  obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją FIRST MINUTE LATO 2016 rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 01.02.2016 i traci swoją ważność dnia 15.02.2016.

 

Regulamin First Minute Etap I