Fly & Drive

PODSTAWOWE WARUNKI WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU
- dotyczy wyjazdów typu FLY & DRIVE

1. Koszt wynajęcia samochodu kat. A (Nissan Pixo/VW Up AC lub podobny) wliczony w cenę pakietu Fly & Drive.
2. Wszystkie dodatkowe koszty i opłaty uiszczane są przez wynajmującego, bezpośrednio w wypożyczalni.
3. Samochód może wynająć osoba, która ukończyła 21 lat i nie przekroczyła 75 lat.
4. Osoba wynajmująca samochód jest również głównym kierowcą.
5. Kierowcy w wieku 19-21 lat ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 20 € za każdy dzień wynajmu.
6. Osoba wynajmująca auto musi posiadać ważne i czynne, europejskie lub międzynarodowe prawo jazdy, które zostało wydane co najmniej na rok przed wynajmem. Prawo jazdy należy mieć przy sobie podczas wynajmu samochodu.
7. W przypadku braku prawa jazdy w momencie wynajmu samochód nie zostanie wydany a wynajmujący zostanie obciążony kwotą manipulacyjną w wysokości 50 €.
8. Do wypożyczenia samochodu konieczne jest posiadanie karty kredytowej, wypukłej.
9. Wypożyczalnia nie pobiera depozytu w gotówce lub z kart debetowych.
10. Wypożyczone auto nie jest objęte limitem kilometrów.
11. W koszt wynajmu wliczone są podatki.
12. W koszt wynajmu wliczone jest podstawowe ubezpieczenie od skutków kolizji (CDW – Collision Damage Waiver) i ubezpieczenie od kradzieży (THW – Theft Waiver).
13. Wkład własny w przypadku uszkodzenia pojazdu lub kradzieży to 600 €.
14. Ubezpieczenie CDW nie obejmuje innych szkód niż szkody powstałe w wyniku kolizji drogowych, a ubezpieczanie THW innych szkód niż kradzież auta.
15. Wkład własny to maksymalna* suma odpowiedzialności finansowej Klienta w razie uszkodzenia pojazdu lub kradzieży. *Nie dotyczy ewentualnych, dodatkowych kosztów administracyjnych, związanych ze wszczęciem procedur ubezpieczeniowych. Koszty administracyjne nie są wliczone we wkład własny. Każdorazowo są opłacane dodatkowo przez wynajmującego.
16. Wkład własny w wysokości ok. 744 € lub większej zostanie zajęty na karcie kredytowej klienta, na czas wynajmu.
17. Depozyt stanowi gwarancję na wypadek uszkodzenia, kradzieży pojazdu i opłaty za brakujące paliwo. Kwota ta zostanie automatycznie zwolniona, jeżeli w okresie wynajmu nie wystąpi uszkodzenie pojazdu ani kradzież, a poziom paliwa będzie taki, jak w momencie odbierania samochodu.
18. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego EU Traffic Law, uszkodzenia kół, opon, szyb, lusterek, podwozia i wewnętrznych części i wyposażenia samochodu, a także wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku jazdy na drogach szutrowych.
19. Ubezpieczenie traci ważność jeżeli kierujący pojazdem jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
20. W przypadku uszkodzeń i sytuacji opisanych w punktach 18. i 19. ubezpieczenie i limitowany poziom wkładu własnego traci ważność. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do pokrycia wszystkich całkowitych kosztów naprawy i pokrycia kosztów transportu uszkodzonego pojazdu, lub kosztów utraty auta.
21. Kierujący pojazdem jest zobligowany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, obowiązujących w kraju, po którym wypożyczający podróżuje.
22. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do pokrycia wszystkich mandatów i kosztów powstałych w wyniku złamania przepisów ruchu drogowego i parkowania w miejscach niedozwolonych, wg obowiązujących, lokalnych
przepisów prawa. Do powyższych kosztów należy każdorazowo doliczyć opłaty administracyjne w wysokości 20 €, pobierane od kierowcy, bezzwrotnie.
23. Kierujący pojazdem sam ponosi opłaty za korzystanie z płatnych parkingów.
24. Osoba wynajmująca auto zobowiązana jest do pokrycia wszystkich kosztów w przypadku odholowania pojazdu na parking policyjny.
25. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów transportu samochodu z wyspy na kontynent (i odwrotnie), w przypadku uszkodzenia czy całkowitego zniszczenia samochodu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia transportu samochodu.
26. Rozszerzenie ubezpieczania jest możliwe bezpośrednio w wypożyczalni, wg warunków i cen ustalonych przez wypożyczalnię, ale tylko w przypadku, jeżeli wypożyczalnia oferuje dodatkowe ubezpieczenia.
27. W przypadku kolizji i uszkodzeń samochodu z winy wypożyczającego, wypożyczający zobligowany jest do pokrycia wszystkich kosztów administracyjnych związanych z otwarciem procedury ubezpieczeniowej.
28. Cena wynajmu nie obejmuje urządzeń GPS, fotelików i boosterów dla dzieci, dodatkowego kierowcy, map. Orientacyjne ceny fotelików, boosterów i kolejnego kierowcy to koszt ok. 4 € za dzień, a koszt GPS to ok. 8 € za dzień, pobierane na miejscu, bezpośrednio od wypożyczającego.
29. Dodatkowe wyposażenie i usługi dostępne są bezpośrednio w wypożyczalni, tylko na zapytanie i realizowane jest w zależności od dostępności, wg cen i warunków określonych przez wypożyczalnię i opłacane są na miejscu.
30. Wynajmujący odbiera i zdaje samochód na lotnisku w miejscu przylotu, w godzinach ustalonych z wypożyczalnią.
31. Auto należy zwrócić do wypożyczalni o umówionej godzinie. Spóźnienie powyżej 1 godziny skutkuje obciążeniem wynajmującego dodatkową opłatą w wysokości 50 €.
32. Jeśli samochód zostanie zwrócony wypożyczalni w dniu następnym niż określony w umowie, należy uiścić dodatkową opłatę za kolejny dzień wynajmu i opłatę manipulacyjną określoną przez wypożyczalnie.
33. Podczas odbierania lub zwracania samochodu na lotnisku poza godzinach pracy wypożyczalni konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty wysokości 20 €.
34. W przypadku zwrotu auta w innym miejscu niż ustalone, wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę za usługę odbioru auta i każdy przejechany kilometr, wg cennika wypożyczalni.
35. W przypadku ekstremalnego zabrudzenia wnętrza samochodu wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do pobrania od klienta należności za specjalistyczne czyszczenie, wg cennika wypożyczalni.
36. Benzyna jest opłacana przez wynajmującego.
37. Wynajmujący ma zwrócić samochód z takim samym poziomem paliwa jak podczas odbierania samochodu, w przeciwnym razie wypożyczalnia może obciążyć kartę klienta kwotą za brakujące paliwo, czasem wyższą niż cena rynkowa. Jeżeli poziom paliwa nie jest wpisany do umowy, to wynajmujący powinien sprawdzić poziom na wskaźniku paliwa.
38. Zdanie samochodu do wypożyczalni bez uzupełnienia paliwa do wskazanego poziomy skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 €.
39. Wypożyczalnia nie zwraca kosztów za wyższy poziom paliwa niż wymagany.
40. Wypożyczalnia ma prawo do zmiany kategorii samochodu na wyższą, bez dodatkowych opłat.
41. Nie ma możliwości zarezerwowania określonej marki samochodu.
42. Wszelkie dodatkowe koszty, wynikające z transportu samochodu na wyspę i z wyspy na kontynent leżą po stronie wynajmującego.
43. Do przewozu auta transportem promowym (wodnym) i do przewozu auta na/z wyspy wymagana jest autoryzacja wypożyczalni, wydawana na piśmie.
44. Na czas transportu auta wyspa-kontynent-wyspa, wkład własny w przypadku jakiejkolwiek szkody auta nie jest limitowany do kwoty określonej w ubezpieczeniu. Na czas transportu ubezpieczenie nie obowiązuje a kierowca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze szkodą powstałą w czasie transportu auta. Koszty te mogą przekroczyć wysokość wkładu własnego.
45. Samochodem nie można opuszczać terytorium Państwa Greckiego.
46. Samochodu nie można przekazywać osobom trzecim.
47. Samochodu nie może prowadzić osoba nieujęta w umowie najmu.
48. Prowadzenie samochodu przez osoby niewpisane do umowy jako dodatkowi kierowcy, skutkuje utratą ubezpieczenia.
49. Szczegółowe warunki wynajmu i umowa dostępne są bezpośrednio w wypożyczalni.
50. Przy podpisywaniu umowy z wypożyczalnią wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego. Umowa jest w języku angielskim.
51. Podpisanie umowy następuje w dniu odbioru auta, po przylocie do Grecji, bezpośrednio z przedstawicielem wypożyczalni.

ponad 500 tysięcy

turystów w 2017 roku

27 lata doświadczenia

w turystyce

ponad 2500 hoteli

w ofercie Mouzenidis

działamy w 19 krajach

na całym świecie

Newsletter

Zapisz się do newslettera i poznaj najlepsze oferty.