Polityka Prywatności

Kim jesteśmy:

MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O.  gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją o prywatności oraz zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niniejsze zawiadomienie zawiera niezbędne informacje dotyczące Twoich praw i naszych obowiązków oraz wyjaśnia, w jaki sposób, dlaczego i kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O.  z siedzibą przy ul. W. Laskonogiego 9, 02-496 Warszawa, Polska. Zarejestrowaną pod numerem NIP [522-29-91-494]. Działa jako administrator podczas przetwarzania Twoich danych osobowych.

Mouzenidis Travel przetwarza dane osobowe w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, ustawowych i umownych oraz w celu zapewnienia Państwu naszych produktów i usług. Nigdy nie zbieramy niepotrzebnych danych osobowych i nie przetwarzamy Państwa danych w żaden inny sposób niż określony w niniejszym zawiadomieniu.

Dane osobowe, które możemy gromadzić to: -

 • Imię
 • Data urodzenia
 • Adres domowy
 • Osobisty adres e-mail
 • E-mail biznesowy
 • Numer telefonu domowego
 • Numer telefonu komórkowego
 • Numer paszportu
 • Numer prawa jazdy

Informacje zbieramy w następujący sposób:

 • Formularze online
 • Formularze drukowane
 • Telefon
 • E-mail
 • Poczta
 • Ustnie na spotkaniach 1 na 1
 • Wywiady
 • Rejestracje zdarzeń

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe (podstawy prawne przetwarzania).

Mouzenidis Travel bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność i nigdy nie ujawnia, nie udostępnia ani nie sprzedaje Twoich danych bez Twojej zgody; chyba że wymaga tego prawo. Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne i do celów określonych w niniejszej informacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas ofert promocyjnych i materiałow marketingowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.  Powody przetwarzania Twoich danych osobowych są wyszczególnione poniżej: 

 • Zbieramy Twoje dane osobowe w ramach realizacji umowy lub świadczenia usługi oraz w celu zapewnienia, że zamówienia są zrealizowane i mogą zostać wysłane na preferowany adres
 • Gromadzimy i przechowujemy Twoje dane osobowe w ramach naszego prawnego obowiązku do celów rachunkowości biznesowej i podatkowych
 • Od czasu do czasu będziemy przesyłać Ci informacje marketingowe, w przypadku których oceniliśmy jako korzystne dla Ciebie jako klienta. Takie informacje będą nieinwazyjne i będą przetwarzane na podstawie uzasadnionych sytuacji.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do wszelkich danych osobowych, które MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O zebrał dotyczących Ciebie i żądania informacji o: 

 • Jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat
 • Cele przetwarzania
 • Kategorie danych osobowych, których dotyczy wniosek
 • Odbiorcy, którym dane osobowe zostały / zostaną ujawnione
 • Jak długo zamierzamy przechowywać Twoje dane osobowe
 • Jeśli nie zebraliśmy danych bezpośrednio od Ciebie, skąd je uzyskaliśmy

Jeśli uważasz, że przechowujemy niekompletne lub nieprawdziwe dane na Twój temat, masz prawo poprosić nas o poprawienie i / lub uzupełnienie informacji, a my postaramy się to zrobić tak szybko, jak to możliwe; chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić, o czym zostaniesz przez nas powiadomiony/a.

Masz również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania (w stosownych przypadkach) zgodnie z przepisami o ochronie danych; a także odmówić otrzymywania od nas materiałów marketingowych.

Jeśli otrzymamy od Ciebie prośbę o skorzystanie z któregokolwiek z powyższych praw, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed podjęciem działania w sprawie żądania; Ma to na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa Twoim danym.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nie są tutaj omawiane , skontaktuj się z nami, pisząc do nasz na adres info@mzt.pl

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych

Nie udostępniamy ani nie ujawniamy żadnych danych osobowych bez Twojej zgody, w celach innych niż określone w niniejszym zawiadomieniu lub w przypadku, gdy istnieje wymóg prawny. MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O. może korzystać z firm zewnętrznych do świadczenia swoich usług i funkcji biznesowych; jednak nasi wszyscy partnerzy działający w naszym imieniu przetwarzają Twoje dane tylko zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od nas i są w pełni zgodni z niniejszą informacją o prywatności, przepisami o ochronie danych oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami zachowania poufności i bezpieczeństwa.

Środki ochronne

Mouzenidis Travel poważnie traktuje Twoją prywatność i podejmuje wszelkie uzasadnione środki i środki ostrożności w celu ochrony i zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Ciebie i Twoje informacje przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem oraz wprowadziliśmy kilka warstw środków bezpieczeństwa, w tym:

 • SSL, TLS,
 • szyfrowanie,
 • ograniczony dostęp,
 • uwierzytelnianie IT,
 • firewall,
 • anti-virus/malware
 • itp.

Transfery poza UE

MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O. możekorzystać z niektórych produktów lub usług (lub ich części), które mogą być hostowane / przechowywane w Rosji lub innych krajach spoza UE, co oznacza, że możemy przekazywać wszelkie informacje przesłane przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG” ) w poniższych celach:

 • hosting strony www,,
 • serwery email,
 • serwery plików,
 • marketingowa baza danych
 • Customer Relationship Management
 • itp.

Dlatego podczas korzystania z naszej strony internetowej / wysyłania nam e-maili / zapisania się do naszego newslettera itp. Przesłane dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach hostowanych w Rosji. W takim przypadku podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dostawcy ci stosują niezbędny poziom ochrony twoich informacji i przestrzegają surowych umów i środków określonych przez MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O. w celu ochrony danych i przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Konsekwencje nieudostępnienia danych

Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O. jednak ponieważ informacje te są wymagane od nas w celu zapewnienia Ci naszych usług / dostarczenia Twoich produktów / uzasadnionych interesów, nie będziemy w stanie zaoferować niektórych / wszystkich naszych usług bez nich.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O.  przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Przechowujemy Twoje podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe) przez co najmniej 10 lat, po upływie których zostaną one zniszczone.

Marketing

Czasami MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O. chciałby skontaktować się z Tobą w sprawie określonych produktów / usług / promocji, które zapewniamy za pośrednictwem poczty / e-maila / telefonu / wiadomości tekstowej (SMS) / automatycznego połączenia itp. Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych kontaktowych w tym celu. Masz prawo w dowolnym momencie zmodyfikować lub wycofać swoją zgodę, korzystając z opcji rezygnacji / anulowania subskrypcji lub kontaktując się z MOUZENIDIS TRAVEL Sp.ZOO bezpośrednio

PRZYKŁAD WIADOMOŚCI MARKETINGOWYCH

MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O. okazjonalnie  wysyła propozycje / usługi / promocje pocztą e-mail / SMS / pocztą, które zostały uznane za korzystne dla naszych klientów i w naszym interesie. Takie informacje będą istotne dla Ciebie jako klienta i nie będą narzucać się i zawsze będziesz mieć możliwość zrezygnowania / anulowania subskrypcji w dowolnym momencie.

Złożenie skargi

MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O.  przetwarza dane osobowe tylko zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności i zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli jednak chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych lub jesteś niezadowolony z tego, w jaki sposób przetwarzaliśmy Twoje informacje, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

MOUZENIDIS TRAVEL Sp. Z.O.O.  

9, W. Laskonogiego, 02-496 Warszawa, Polska

info@mzt.pl