NOWE STANDARDY, BEZPIECZNA PODRÓŻ !

 

Aby zabezpieczyć najważniejszą wartość, jaką mamy - nasze zdrowie. Zgodnie z oficjalnym protokołem zdrowia ogłoszonym przez rząd Grecji 3 czerwca 2020 r., tego lata goście będą przeżywać wakacje nieco inaczej, ale jednocześnie bez odbierania czegokolwiek istoty wypoczynku. 

 

 Podróż Samolotem


Począwszy od 1 lipca 2020 r. Rząd Grecji określił, w jaki sposób kraj będzie przyjmować podróżnych, przeprowadzi niezbędne badania diagnostyczne i zapewni wszystkim bezpieczeństwo przez cały sezon. 

Formularz lokalizacji pasażerów (PLF) jest kluczowym elementem w planowaniu. Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia PLF co najmniej 24 godziny przed wjazdem do kraju, podając szczegółowe informacje o miejscu wylotu, czasie trwania poprzednich pobytów w innych krajach oraz miejsce pobytu podczas pobytu w Grecji.

Formularz należy wypełnić pod adresem: https://travel.gov.gr/#/

Najważniejsze informacje

  • Podróżujący do Grecji nie muszą wykonywać testów na koronawirusa SARS-CoV-2. Możliwa jest wyrywkowa kontrola podczas przylotu.
  • Każda osoba przylatująca do Grecji zobowiązana jest do okazania formularza z wygenerowanym kodem QR.
  • Wypełnienie formularza może odbyć się od 4 miesięcy do 24h przed wylotem pasażera.
  • W przypadku zajścia istotnych zmian przed odbyciem podróży np. zmianie uległ tymczasowy adres pobytu w Grecji - należy ponownie wypełnić formularz.
  • Po przesłaniu formularza turysta otrzyma informację na adres e-mail o przesłaniu wniosku. W przypadku braku otrzymania wiadomości potwierdzającej otrzymanie wniosku – należy ponownie wypełnić wniosek. Wiadomość zwrotna z kodem QR wysyłana jest na jeden dzień przed podróżą.
  • W przypadku, jeśli turysta nie dostanie do czasu wylotu kodu QR, powinien wypełnić formularz ręcznie i okazać go podczas przylotu – LINK
  • W formularzu należy podać dokładną nazwę oraz adres hotelu – miejscowość, w której się znajduje. Informacje te zawarte są na umowie – zgłoszeniu, w sekcji Hotel

Instrukcja do formularza PLF - POBIERZ 

 

Pobyt w hoteluODPRAWA PRZEZ INTERNET
W wielu hotelach można dokonać odprawy online za pomocą strony internetowej hotelu lub smartfona. Zameldowanie jest więc w dużej mierze bezkontaktowe.

ZAMELDOWANIE
Zgodnie z protokołami zdrowotnymi rządu greckiego nowe godziny zameldowania wymeldowania ustalono na:
Zameldowanie po 15:00
Wymeldowanie przed 11:00

ZASADA ODLEGŁOŚCI
Wszyscy pracownicy w miejscach publicznych hotelu zobowiązani są do zachowania odległości od 1,5 do 2 metrów od siebie i gości. Stoły w restauracji są sprzątane tylko wtedy, gdy gościa nie ma przy stole.

OBSŁUGA HOTELOWA
Personel hotelu jest przeszkolony w zakresie skutecznego zapobiegania możliwym zakażeniom w hotelu.

RESTAURACJA
Pojemność restauracji hotelowych zostanie zmniejszona lub obszar obsługi zostanie powiększony. Stoły są ustawione w odległości co najmniej 1,5 metra.

PRZEDŁUŻENIE GODZIN OTWARCIA
Aby zapewnić wszystkim gościom wystarczającą przestrzeń, zaleca się wydłużenie godzin otwarcia restauracji. Wiele hoteli zastosuje się do tego zalecenia.

ROZRYWKA I DZIAŁALNOŚĆ
Prowadzone są wyłącznie imprezy, sport i rozrywka z niewielką liczbą uczestników i bez bliskiego kontaktu. Można na przykład grać w golfa lub tenisa, ale nie w turniej piłki nożnej. Oferta spa zostanie dostosowana, a opieka nad dziećmi dostosowana do nowych standardów zgodnie z wymogami protokołów zdrowotnych greckiego rządu.

DOZOWNIKI DEZYNFEKCYJNE
Liczba dozowników do dezynfekcji w hotelu znacznie wzrosła, dzięki czemu goście i pracownicy mogą dezynfekować ręce we wszystkich ważnych punktach kontaktowych. Dotyczy to na przykład wszystkich miejsc, w których oferowane są posiłki i napoje, obiektów sportowych i holu.

SPRZĄTANIE
Wszystkie pokoje są sprzątane przed przybyciem nowych gości za pomocą specjalnego sprzętu i materiałów czyszczących, które eliminują również potencjalne wirusy Covid-19. Szczególną uwagę przywiązuje się do czyszczenia pomieszczeń w łazience, stolików nocnych lub urządzeń do codziennych potrzeb, takich pilot do telewizora.

MNIEJ SAMOOBSŁUGI
W miarę możliwości personel podaje gościom posiłki i napoje. Z ofert samoobsługowych, takich jak bufety, zaleca się rzadsze korzystanie. Dla personelu wymagane są maski ochronne.

NIEDOSTĘPNE USŁUGI
W zależności od hotelu niektóre usługi w sezonie 2020 zostaną całkowicie usunięte lub znacznie dostosowane do nowych standardów

Pełny protokół zdrowotny rządu greckiego 2020

*powyższe standardy są najbardziej odpowiednie. Od hoteli zależy wyłącznie przestrzeganie bardziej rygorystycznych środków ostrożności lub stosowanie się do zaleceń, takich jak orientacyjne i niewyłączne, przedłużenie godzin otwarcia restauracji lub otwarcia spa. Priorytetem hoteli, zgodnie z prawem i instrukcjami WHO, jest zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego pobytu.

 

Najczęściej zadawane pytania


 

1. Kto zapłaci za kwarantannę, jeśli okaże się na miejscu po przylocie, że mam wynik pozytywny na test COVID19?

Dostęp do wszystkich wymaganych usług zdrowotnych będzie zapewniony przez państwo greckie bezpłatnie odwiedzającym bez ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku obywateli UE wszystkie powiązane koszty zostaną pokryte, a następnie potraktowane zgodnie z przepisami UE i wytycznymi.

 

2. Co w sytuacji, gdy COVID19 zostanie wykryty wśród współpasażera mojego samolotu podczas wyrywkowej kontroli na lotnisku? Co się stanie z pasażerami samolotu, czy w takim wypadku stracę też pieniądze za wyjazd?

Grecja pokryje koszty transportu do szpitala i leczenia, a w razie potrzeby pozostania w wyznaczonym hotelu. Mouzenidis Travel oraz hotele, z którymi współpracujemy zapewnią naszym klientom maksymalną elastyczności w czasie wystąpienia zdarzeń związanych z zarażeniem koronawirusem.


3. Co w sytuacji, gdy COVID19 zostanie wykryty u gościa w hotelu, w którym będę przebywać?

W przypadku potwierdzonej infekcji bliskie kontakty z osobą zarażoną zostaną ograniczone poprzez przeniesienie jej do oddzielnego miejsca kwarantanny na koszt państwa greckiego. Pozostali goście podróżni będą kontynuować swoje wakacje. Możliwe jest jednak wykonanie testów przez służby sanitarne i skierowanie na przymusową kwarantannę 24h.
 
 
4. Co się dzieje w sytuacji, gdy temperatura jest powyżej normy? Brak możliwości wejścia na pokład samolotu i ewentualna utrata pieniędzy? A co się dzieje w powyższej sytuacji, gdy temperatura jest podwyższona na lotnisku destynacji?
 
Osoba z temperaturą powyżej normy zostanie przebadana na obecność Koronawirusa i poddana kwarantannie na okres 24 godzin. Grecja pokryje koszt badania i zakwaterowania w odosobnionym miejscu by uniemożliwić przenoszenie się wirusa na innych turystów.

 
5. Jak wygląda sytuacja z przebywaniem w basenie i jego otoczeniu i korzystaniem z pozostałej infrastruktury hotelu?

Zaleca stosowanie utrzymania dystansu fizycznego - odległość 1,5-2m.6. Jak wygląda All Inclusive w hotelu?

O suto zastawionych wielkich stołach można zapomnieć ze względu na epidemiczne ograniczenia. – W zależności od hotelu przyjmowane będą rozwiązania opisane poniżej: Bufety nadal będą oferowały szeroką gamę potraw ale to obsługa hotelu będzie odpowiedzialna za nakładanie i serwowanie wybranych potraw dostolików. Klienci mogą też spotkać się z rozwiązaniem polegającym na rozdawaniu przez obsługę hotelu kart, w której jest np. 6 propozycji dań. W takim wypadku można będzie wybrać jedno lub więcej. Ograniczeń w posiłkach i ilości spożywanych potraw na dzień dzisiejszy nie przewiduje się. Różnica będzie polegać na sposobie serwowania dań i napojów
 
 
7. Czy ubezpieczenie działa podczas obowiązkowej kwarantanny poza granicami Polski?
 
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże od 8.05.2020 Mouzenidis Travel świadczy ochronę z tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na CoVid-19.Dodatkowo przedłużona zostaje ochronę do 7 dni w zakresie kosztów leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek epidemii choroby zakaźnej, pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą.
 
 
8. Kto opłaca kwarantannę?

Podczas kwarantanny osoby zarażone lub osoby mające kontakt z osobą zarażoną są izolowane od kontaktu zewnętrznego. W przypadku koronawirusa okres inkubacji trwa 14 dni i tyle prawdopodobnie będzie trwała kwarantanna. Zgodnie z Art. 48 pkt. 11 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych: W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy. Po 3 nocach w hotelu o kategorii równoważnej, w zależności od sytuacji, zakwaterowanie może się zmienić. Jednak – jak w przypadku hotelu objętego kwarantanną – turyści pozostaną najprawdopodobniej w tym samym hotelu, ponieważ jest objęty zakazem opuszczania go. Biura podróży nie pozostawią swoich klientów bez niezbędnej opieki i pomocy. Organizatorzy wycieczek udzielają klientom na miejscu informacji o świadczeniach zdrowotnych, pomocy konsularnej, a także pomocy w skontaktowaniu się ze światem zewnętrznym. Żadne biuro podróży nie poinformowało, że koszty późniejszego przelotu do Polski czy też pobytu w hotelu objętym kwarantanną pokryje sam turysta.

 

9. Czy turysta z Polski może przedstawić wynik testu przeprowadzonego przed wylotem na obecność Koronawirusa?


Testy takie mogą, ale nie muszą zostać zaakceptowane przez kontrolujące służby sanitarne.

 

10. Czy turysta, który zauważy nie przestrzegania zasad protokołów zdrowotnych przez innego turystę może to gdzieś zgłosić.

 
Ministerstwo Grecji przygotowuje obecnie plan audytów i zachęca wszystkie osoby trzecie do zgłaszania takich przypadków pracownikom hoteli, obsługę hotelu czy pracowników recepcji. Utworzona została w tym celu strona internetowa zawierająca informacje o aktualnie obowiązujących obostrzeniach w Grecji. Ustanowione zostały też wysokie kary dla osób zaniedbujących lub nieprzestrzegających aktualnych zaleceń czy obostrzeń. Goście hotelu mogą dodatkowo skorzystać z telefonu alarmowego Ministerstwa Turystyki pod numerem 1572.