Zwroty TFZ

Zwroty wpłaconych środków będą realizowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ). Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Finansów.