REZERVĂ ONLINE

INFORMATII GENERALE

INFORMATII GENERALE - privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie associate

(Decretul 7/2018)

 

A. Pachetele de servicii de călătorie oferite în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe reprezintă un pachet în sensul Directivei (UE) 2015/2302. Prin prezenta ordonanţă se stabileşte cadrul legal cu privire la contractele care au ca obiect pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători şi comercianţi în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei. MOUZENIDIS TRAVEL SA îți asuma întreaga responsabilitate pentru executarea corespunzătoare a pachetului turistic. MOUZENIDIS TRAVEL SA garantează rambursarea sumelor achitate, în caz de insolvență, iar în cazul unui transfer inclus în pachet, vă va asigura și repatrierea.

   Acest text conține toate informațiile de bază despre călătoria dumneavoastră și este recomandat a fi parcurs înainte de rezervarea pachetului turistic. Vă informăm că MOUZENIDIS TRAVEL SA este asigurată cu poliță de asigurăre GENERALI HELLAS SA (articolul 7, punctul i), sediul în Atena, Ilias Iliou și Pitheou 35-37 Str, tel. +30 210 8096400 fax +30 210 8096367 (birouri din nordul Greciei, Salonic, str. 38-40 26 octombrie, tel. +30 2310 551144 fax +30 2310 552281) e-mail info@generali.gr, pentru protecția împotriva insolvenței și pentru a asigura rambursarea, precum și repatrierea, dacă transferul este inclus în pachet. Numărul poliței de asigurare 11732863/2019.

   În caz de urgență, ne puteți contacta: MOUZENIDIS TRAVEL SA, în Salonic, Tsimiski 10 Str., P.C. 54624, Tel. +30 2310 591 590 Fax +30 2310 591490 e-mail europ@mzt.gr sau la Atena, la Str. Filellinon 26, Syntagma, Tel. +30 210 331 7542 Fax +30 210 331 7734 e-mail  outgoing-ath@mzt.gr.

 B. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE

Termenii generali de participare reglementează responsabilitățile și obligațiile pe de o parte ale Clientului (în cadrul prezentului document, Clientul este fie un călător, fie o agenție de turism intermediară care acționează ca vânzător al unui pachet), iar pe de altă parte Mouzenidis Travel (denumită în continuare Compania). În calitate de Client (în continuare Călător), se înțelege de asemenea: entitățile sau companiile care acoperă financiar pachetul de călătorie al tuturor participanșilor, studenților, angajaților,  împreuna cu care sunt responsabili la comun pentru respectarea și acceptarea următoarelor condiții. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile turistice.

Fiecare călător și persoanele însoțitoare ( finanțați indiferent de entitate), precum și participanții ai unor companii, asociații, sindicate, școli și alte instituții, se supun condițiilor prevăzute în acest document și, ca urmare, trebuies solicitate de la Mouzenidis Travel sau de la vânzătorul relevant (agenția de turism intermediară) care vinde pachetul. Prin urmare, fiecare călător acceptă automat, o data cu participarea sa, următorii termeni, care îi sunt făcuți cunoscuți de către entitate și a căror acceptare este presupusă la finalizarea rezervării de către entitate și / sau de către fiecare călător.

Termenul „pachet de călătorie”,  înseamnă o combinația pre-aranjată de servicii de călătorie, ce îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele condiţii: transport, cazare, alte servicii turistice care nu au legătură și sunt complementare cu transportul sau cazarea, care reprezintă o proporție semnificativă din pachet, selectate şi achiziţionate pe o perioadă mai mare de 24 de ore, regăsite  în valoarea  totală a pachetului. Rezervarea unui singur tip se serviciu de călătorie (indicativ, numai serviciul de cazare) în niciun caz nu se constituie în sensul unui pachet de călătorie.

În cazul „călătoriilor speciale”, cum ar fi expoziții, călătorii corporative, conferințe, călătorii către destinații de iarnă/ schi, evenimente sportive, croaziere,  regim charter și altele adiacente călătoriilor specifice, clienții se obligă la diferite condiții de plată strict aplicabile acestor cazuri. Penalizarea în caz de anulare, pentru cazurile amintite mai sus, este de până la 100% din taritul total achitat, iar termenele de plată și anulăre sunt mai scurte. Tariful final este afișat pe chitanța de decontare primită de Clientul împreună cu programul de călătorie valabil.

Rezervarea locurilor: pentru validarea rezervării, se achita un avans de minim 30% din tariful total. Se clarifică faptul că rezervările efectuate telefonic nu sunt valide decât în cazul achitării avansului de minim 30% din tariful total, după ce agenţia de turism organizatoare şi, după caz, agenţia de turism intermediară  a furnizat călătorului informaţiile standard relevante pentru serviciile de călătorie. După emiterea programului, rezervările se pot efectua  până la epuizarea locurilor. Soldul restant trebuie achitat cel tărziu până la 10 zile înainte de data sejurului, cu excepția cazurilor în care este specificat  contrariul. Pentru solicitarile de rezervare transmise în termen de 10 zile înaintea datei sejurului, valoarea totală a sejurului  se decontează odată cu depunerea cererii. Plățile se efectuează fie prin transfer/ virament bancar, fie plata direct in rezervare - disponibilă cu cardul de credit sau debit.

1. OBLIGAȚIILE - RESPONSABILITĂȚILE FIRMEI

Compania se angajează în a coordona și informa corespunzător asupra sejururilor turistice organizate pe care le oferă Călătorilor, indiferent dacă sunt călători direcți sau ai agențiilor de turism intermediare, care revind călătoria către turiștii finali. Compania își asumă întreaga responsabilitate pentru executarea corespunzătoare a pachetului de călătorie. Compania nu este responsabilă pentru situațiile extraordinare și inevitabile (forță majoră), cum ar fi anulările, întârzierile sau modificările rutelor de tot felul ale mijloacelor de transport (avioane, nave, mașini, etc.), modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice),  nu din cauza actelor sau omisiunilor sale ci atunci când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Compania, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

Compania nu este responsabilă, în timpul călătoriei, pentru: pierderi de bani, obiecte, documente, bagaje și orice daune aduse acestora, accidente personale, boli, epidemii, tulburări organice din cauza condițiilor locale, climă, curățenie, toxinfecții alimentare, acte teroriste, deturnări, cutremure, condiții meteorologice, incendii, epidemii, infecții toxice alimentare și altor cauze, acțiuni sau situații conexe. Compania nu este răspunzătoare față de Client și / sau Călător (în cazul în care acesta din urmă nu este clientul său direct) pentru despăgubiri pentru orice daune aduse acestuia în urmă neexecutării  sau executării  defectuoasă a Contractului, cu excepția cazului în care este din vina sa proprie sau altfel specificat de lege. Dacă doriți sa efectuați o sesizare în timpul călătoriei, trebuie să anunțați imediat liderul turistic, reprezentantul nostru local sau conducerea hotelului. Compania este obligată să furnizeze, după acordul și acceptarea Călătorului, orice alternativă adecvată situației. Compania și Călătorul promit să rezolve cu bună-credință orice litigiu care poate apărea. În caz de dezacord, se aplică legea greacă, sub competența instanței de judecată din Salonic.

2. OBLIGAȚIILE - DREPTURILE CĂLĂTORULUI

      Călătorul este responsabil pentru achiziționarea, declararea și autentificarea declarației de turist către autoritățile vamale grecești sau străine (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), declararea altor obiecte de valoare asupra sa, atrage după sine obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Dacă autoritățile competente ale statului de origine sau ale statului de destinație nu permit călătorului să intre / părăsească statul, călătorul nu are dreptul la rambursarea serviciilor achitate. Este obligația călătorului să studieze în detaliu programul de călătorie la care va participa și condițiile de participare, care în cazurile în care vânzătorul pachetului nu este Compania, sunt furnizate călătorilor sub responsabilitatea Clientului.

      Participanții-Călătorii acceptă condițiile de participare automat, fie prin semnarea contractului, fie prin achitarea oricărei sume din valoarea totala pachetului. Este responsabilitatea exclusivă a călătorului să sosească devreme la punctul de plecare (atât la începutul, cât și la finalul călătoriei). Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.  În cazul în care Călătorul își întrerupe călătoria prin propria decizie și (în cazurile în care călătoria este realizată cu participarea mai multor participanți la călătorie), acesta nu are dreptul la niciun serviciu suplimentar sau compensații financiare, iar responsabilitatea și costurile oricărei deplasări anticipate sunt suportate exclusiv de acesta. Călătorul suportă toate cheltuielile / costul suplimentar efectuat în facilitățile de cazare la fața locului, în cazul în care aceste costuri nu sunt incluse în prețul pachetului. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Compania nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Companie.

3. PAȘAPORT - VIZE ȘI FORMALITĂȚI

Fiecare călător este responsabil pentru validarea, asigurarea și stocarea documentelor necesare pentru călătorie (pașaport, viză, certificat de vaccinare, permis de emigrare etc.). Înainte de a finaliza orice rezervare, Călătorul este obligat să contacteze Compania sau vânzătorul relevant al unui pachet, dacă nu este direct  Compania, în legătură cu furnizarea de informații generale despre documentele de călătorie necesare pentru rezervare (indicativ, pașaport, viză, orice examinări medicale necesare). Compania nu este responsabilă în caz de întârziere sau refuzul emiterii documentelor necesare călătoriei. Perioada de eliberare în timp util a vizei este estimată cu cel puțin 14 zile înainte de călătorie. Cu toate acestea, întrucât dispozițiile diferă în funcție de destinație, se recomandă să contactați autoritățile consulare relevante din Grecia sau țara gazdă înainte de rezervarea unei călătorii și să clarificați dacă documentele de călătorie necesare sunt disponibile, dacă sunt valide și corespund duratei vizelor și a documentelor de călătorie în șederea în țară.

Validarea tuturor documentelor personale de călătorie (pașaport, carte de identitate) este responsabilitatea Călătorului. O atenție deosebită este necesară călătorilor sub vârstă majoratului: pașaport sau carte de identitate validă, se pot solicita  documente justificative necesare care să permită călătorilor sub vârstă majoratului să participe la călătorie, sub responsabilitatea tutorilor. Orice asistență a Companiei în verificarea și / sau emiterea tuturor documentelor sau vizelor de călătorie menționate mai sus nu implică o garanție a participării la călătorie și / sau asumarea responsabilității și obligațiilor Companiei. Prezentarea către autorități a documentelor de călătorie valide (pașaport, vize, permise de muncă etc.) este responsabilitatea exclusivă a Călătorului și, prin urmare, în lipsa lor se aplică sancțiuni relevante. Călătorii sunt responsabili pentru acțiunile copiilor care îi însoțesc și ar trebui în mod continuu monitorizat comportamentul lor pe toată durata călătoriei.

4. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

   Compania depune toate eforturile pentru a implementa constant, în cel mai bun mod posibil, programele serviciilor turistice. Circumstanțe neprevăzute pot face necesară schimbarea programului turistic, înainte de plecare sau câteodata în timpul călătoriei. Înaintea călătoriei, compania noastră își rezervă dreptul de a schimba ruta în conformitate cu ceea ce este indicat în materialele tipărite. În aceste cazuri, Călătorul are următoarele opțiuni: a) să accepte alternativele corespunzătoare, b) să își anuleze participarea și să solicite returnarea sumei achitate, condiționat de schimbare care trebuie să fie semnificativă și să facă călătoria în varianta finală, neinteresantă pentru el. Acest drept nu este acordat dacă modificarea programului nu este semnificativă (de exemplu, schimbarea zilei turului planificat, schimbarea hotelului în altul în aceeași categorie de clasificare, anularea uneia dintre diversele excursii etc.), c) participarea la un alt program al companiei noastre, la același preț de vânzare sau la un tarif diferit, mai mic cu returnarea simultană a diferenței de cost sau mai scump cu achitarea unei taxe suplimentare corespunzătoare. Compania are dreptul de a anula orice călătorie din motive pe care le consideră adecvate (dificultăți obiective, participare restrânsă) fără nicio obligație de a compensa în afară de rambursarea banilor încasați.

   Agenţia de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi Călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenţia de turism organizatoare îl înştiinţează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de: 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile; 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile; 2 zile  înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile, agenţia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi înştiinţează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.

    În cazul rezilierii de către Companie, rambursările vor fi efectuate în termen de 14 zile de la reziliere. În timpul călătoriei, reprezentantul local are dreptul să facă anumite schimbări dacă este pe cale să se confrunte cu un eveniment extraordinar sau caz de forță majoră.

    Dacă, pentru oricare dintre motivele de forță majoră menționate mai sus, călătoria aflată în desfășurare este întreruptă și călătorii sunt repatriați, biroul nostru face toate eforturile pentru a rambursa călătorii pentru serviciile care nu sunt furnizate de prestatori (hoteluri, compania de transfer etc). Serviciile care nu sunt executate în conformitate cu Acordul pachetelor de călătorie vor fi recuperate, cu excepția cazului în care este imposibil din cauza forței majore sau implică costuri disproporționate, având în vedere măsura nerespectării și valoarea serviciului de călătorie afectat. Rambursare înseamnă sugestia către călător a unei soluții alternative adecvate sau, dacă acest lucru este imposibil, reducerea prețului în consecință. Călătorul poate respinge aranjamentele propuse numai dacă nu sunt comparabile cu cele convenite. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor fără o notificare prealabilă. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

5. SERVICII OFERITE

1) Bilete de avion

    Transportul aerian se efectuează cu bilete de clasă economică și se bazează pe tarife standard care presupun un număr minim de participanți (care variază în funcție de destinație) și care fac obiectul unor restricții de rezidență și escale. Companiile aeriene pot modifica rutele pe care sunt fixate plecările călătoriilor fără o notificare prealabilă. În niciun caz, Compania nu poate impune companiei aeriene să limiteze eventualele escale și timpul de așteptare pentru schimb.

2) Hoteluri / Unități de cazare

   Toate hotelurile și unitățile de cazare regăsite în oferta Companiei au o licență de operare valabilă, emisă de autoritățile locale competente, conform procedurilor interne şi normativelor locale, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul, fiind opozabile în faţa tuturor organelor de control ale ţărilor de outgoing. Selecția hotelurilor se face pe baza locației și a serviciilor oferite, combinate cu cel mai bun preț posibil în funcție de categoria lor, așa cum este specificat în descrierea fiecărei pachet turistic. Stelele acordate unui hotel variază de la o țară la alta, în funcție de sistemul de clasificare folosit la evaluare, așadar nu există un sistem de clasificare al hotelurilor general valabil, nu există o clasificare internațională uniformă a hotelurilor, este evident că există o diferențiere între diferitele hoteluri, chiar dacă aparțin aceleiași categorii.
   General este acceptată următoarea utilizare a stelelor: 2 * = turist, 3 * a doua categorie, 4 * = prima categorie, 5 = * categoria lux. Camera standard utilizata are capacitatea de a găzdui două persoane. De cele mai multe ori camera triplă este o cameră dublă cu pat suplimentar, care poate fi pat normal, pat pliant, sofa etc. – în funcție de disponibilitatea și dotările hotelului (mai ales în cazul hotelurilor de oraş). De obicei, camerele sunt disponibile începând cu ora 14:00 până la 10:00 în ziua plecării. Cererea pentru prelungirea șederii in cameră este tratată în funcție de tarifele percepute de hotelierii pentru fiecare tip de cameră. În caz contrar, hotelul are dreptul să vă ofere o cameră în funcție de disponibilitatea pe perioada sezonului șederii. Compania, desigur, depune eforturi considerabile pentru a extinde limita de ședere pentru călătorii care călătoresc seara sau dimineața devreme. Serviciul va fi furnizat doar dacă există disponibilitate.

   În caz de sosire cu întârziere la hotel, la diferență de o zi fată de data intrării programate, hotelul are dreptul să anuleze rezervarea și implicit  perioada rămasă, dacă această întârziere nu este anuntată în timp util. Băuturile, cu excepția cazului în care sunt menționate în mod expres contrar, sunt contra cost pentru regimul de masa demipensiune sau pensiune completă. Vă reamintim că înaintea părăsirii hotelului, aveți obligația de a achita orice cheltuieli personale restante (apeluri telefonice, băuturi etc.). În nici un caz Compania nu va fi de acord să plătească cheltuielile personale ale călătorilor. În multe țări, unitățile de cazare percep o taxă locală pentru fiecare noapte. Această taxă va fi percepută Clientului direct la unitate și va fi solicitată la plecare sau sosire, în conformitate cu politica fiecărei unități de cazare.

   De asemenea, unele facilități necesită o garanție sub forma unei sume minimă de bani sau un card de credit disponibil, în eventualitatea unui const suplimentar. Această sumă se restituie la check-out, după deducerea consumului. Compania are dreptul, în cazul necesar și imprevizibil, de a face modificări la tipul de hotel selectat pentru altul cu o clasificare similară sau superioară, așa cum a fost convenit inițial, fără acordul Călătorului.  

3) Bagaj

Indiferent de tipul transportului (aerian, maritim sau rutier), Compania noastră asigura transportul bagajelor de dimensiuni normale și cu o greutate de până la 20 kg pentru fiecare călător, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Participanții au dreptul la o geantă mică, dimensiunile cărora nu trebuie să depășească 53x26x23 cm (lungime / înălțime / lățime) sau specificat punctual de către compania aeriană. În cazul bagajului în exces sau mai multor piese de bagaj, vor fi aplicate taxe suplimentare suportate de călător. Compania nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate Călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specificecu prevederile Convențiilor internaționale sau / și a reglementărilor europene aplicabile în fiecare caz. Acesta este motivul pentru care este recomandat să nu plasați obiecte valoroase în bagaje.

6. ASIGURAREA Turiștilor

Conform legislației UE (Regulamentul 2015/2302) și legislației elene (Decretul prezidențial 7/2018) Compania noastră și-a asigurat răspunderea profesională pentru a acoperi neexecutarea contractului din culpa proprie, precum și rambursarea și repatrierea în cazul de insolvență sau faliment. Pentru mai multe detalii precum și informații despre drepturile dvs., vă rugăm să contactați agențiile locale afiliate. Detaliile companiei de asigurare sunt prezentate în capitolul A „Informații generale”. Compania acoperă în mod colectiv călătorii pentru riscuri de răspundere civilă, conduită incorectă, accidente și repatriere. Acoperirea grupului este, prin natură, limitată. În mod indicativ, menționam că asigurarea nu acoperă daunele datorate acțiunilor Călătorului sau nici o notificare a incidentelor către  companie, efectuate de către călător cum ar fi: declarații false despre utilizarea substanțelor toxice, stupefiante sau de altă natură, informații limitate despre sarcină sau naștere, despre tulburări mintale, dizabilități fizice sau mentale preexistente, auto-vătămare intenționată, tentative de suicid, intoxicație, afecțiuni permanente și cronice, precum și informații legate de vârstă realp, mai mică de 12 luni sau mai mare de 70 de ani. Recomandă cu tărie turiștilor să încheie o poliță de asigurare privată care acoperă riscurile  amintite mai sus, pentru sumele pe care le doresc, precum și polița storno ce acoperă anularea călătoriei din cauze imprevizibile și inevitabile: intervenții medicale sau accidente, evenimente care afectează penalizările furnizorilor săi.

7. RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, MODIFICĂRI

Tarifele rezervarilor sunt calculate zilnic şi se compun din costul serviciilor turistice efective, nivelul taxelor și taxele de securitate, ținând cont de cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv,  costul carburanţilor sau al altor surse de energie și orice alt factor de cost. Compania poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced datei de plecare, cu mai mult de 8% din valoarea călătoriei decât cu acordul Turistului. În mod similar, călătorul are dreptul să solicite o reducere a prețului pachetului proporțional cu orice reducere a costurilor de combustibil, impozite și taxe ale terților, cursuri de schimb etc. Compania își rezervă dreptul de a anula orice călătorie înainte de plecare: (a) din motive ce țin de forță majoră sau de securitate, adică circumstanțe în afara controlului său, neobișnuite și imprevizibile ce nu pot fi evitate; (b) dacă creșterea excepțională, așa cum s-a menționat mai sus, este mai mare de 8% din valoarea călătoriei (în acest caz călătorului i se rambursează sumele plătite), (c) neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Dimpotrivă, atunci când apar circumstanțe inevitabile și extraordinare în timpul călătoriei, orice costuri suplimentare, altele decât repatrierea, sunt suportate de Călători. Acoperirea temporară a cheltuielilor extraordinare ale Călătorului de către Companie nu înseamnă în niciun fel acceptarea răspunderii din partea sa, ci acordarea unui serviciu financiar temporar, cu obligația Călătorului de a deconta cheltuiala imediat după întoarcerea sa.

8. PENALIZĂRI ÎN CAZ DE ANULARE

Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească Companiei o penalitate de încetare adecvată şi justificabilă. Călătorul are dreptul să își anuleze rezervarea după ce a notificat în scris Compania, cu penalitățile aplicabile în momentul anulării. Anulare cu până la 30 de zile calendaristice înainte de plecare nu se penalizează. Între 29 și 25 de zile înainte de plecare, 30% din prețul călătoriei este reținut ca penalitate. Anularea între 24 și 19 zile calendaristice înainte de plecare, 50% din prețul călătoriei este reținut ca penalitate. De la 18 la 15 zile înainte de plecare, 75% din prețul călătoriei este reținut ca penalitate și de la 14 zile și până la plecare, 100% din prețul călătoriei este datorat. În cazul în care este prevăzută o politică de anulare specială (indicativ, o politică de anulare specială a unui hotel, a unui transportator aerian etc.), aceasta trebuie să prevaleze asupra condițiilor generale de anulare menționate mai sus. Călătorul este taxat cu cheltuielile plătite de Companie în numele său (înregistrarea la conferințe sau seminarii, divertisment, sport sau alte evenimente, emiterea de documente de călătorie etc.). Politica de anulare se aplică și în cazul în care a fost anunțată o modificare a orei de zbor (de exemplu, de dimineață până seara sau viceversa), schimbarea hotelului de aceeași categorie sau superioară, precum și modificări minore forțate ale programului, care nu modifică semnificativ întreaga natură a călătoriei, incidentele medicale și accidentele Călătorului. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Compania. Călătorul, sub rezerva politicii de anulare de mai sus, are dreptul să rezilieze contractul, înainte de începerea pachetului, fără taxa de penalizare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, la sau foarte aproape de destinație, care afectează executarea pachetului turistic. Pentru evaluarea existenței sau a situațiilor care sunt sau nu sunt de urgență și a gravității acestora, se iau în considerare orice instrucțiuni de călătorie sau alte notificări ale autorităților naționale oficiale sau ale autorităților de la locul de destinație.

9. DURATA PROGRAMULUI - LISTA PREȚURILOR

Programele tipărite sunt valabile pentru perioada indicată în lista de prețuri aplicabilă, la care pot interveni anumite modificări, corecții și informații de călătorie care se aplică tuturor Călătorilor. Formatul final al programului și planul final de călătorie este considerat final odată cu acceptul Călătorului și primirea documentele de călătorie, cu câteva zile înaintea plecării. Din acest motiv, este recomandat ca fiecare călător să primească un program de călătorie. Dacă Călătorul a achiziționat călătoria de la un vânzător terț (agenție de turism intermediară sau alt punct de vânzare autorizat), și nu direct de la Companie, este obligatoriu ca vânzătorul să furnizeze programul de călătorie, deoarece programul final pe care îl acceptă ca urmare a participării este acordul, pe baza căruia călătorul a încheiat un acord într-o anumită călătorie.

10. DATE CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere punerea în aplicare a Regulamentului european 679/2016 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, părțile se angajează în mod expres să respecte Legea privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă. Compania se angajează să colecteze și prelucreze datelor cu caracter personal primite de Călător cu scopul exclusiv al îndeplinirii serviciilor turistice descrise în prezenta și nici o altă prelucrare a datelor cu caracter personal nu va fi făcută fără notificarea prealabilă a Călătorului. Compania, la cererea Călătorului, se angajează să furnizeze informații suplimentare cu privire la primirea și procesarea datelor sale personale, precum și la drepturile sale, rezultate din aplicarea Regulamentului de mai sus, prin comunicarea relevantă cu protecția datelor ofițer al Companiei la dpo@mzt.gr. În plus, Compania notifică Călătorul, iar Călătorul declară că a primit informații complete și acceptă politica de confidențialitate a companiei și serviciile de informații, așa cum este detaliat în următorul link, www.mouzenidis.com/el-gr/world/article/privacy. Termenii și condițiile generale de participare menționate mai sus, sub formă tipărită și electronica, constituie un text integral și unificat cu Contractul principal de furnizare a serviciilor de călătorie pachet și se consideră că au fost acceptate de Călător odată cu încheierea Contractului. Contractul principal există în formă tipărită și electronică, iar conținutul acestuia este acceptat în consecință, adică fie prin semnarea formularului, fie prin acceptarea conținutului său electronic. Contractul dintre Companie și Călător este considerat valabil, în afară de semnarea acesteia, prin plata către companie sau către afiliații acesteia, orice sumă în raport cu prețul pachetului.

 Vă dorim un concediu plăcut!

Limbă : Romanian

Ok
Selectează