Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În baza principiului transparenței, persoanelor fizice sau juridice li se aduc la cunoștință următoarele:

      Identitatea și datele de contact ale Agenției de turism organizatoare (operator) MOUZENIDIS TRAVEL AE, persoană juridică grecă, cu sediul în Thessalonikis-N.Moudanion Road 7,5 km, P.C.: 57001 Service Post Thermi, General electronic commercial registry 32840757000, VAT 094199842, telephone: +302310591481

      Organizatorul colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu această notificare de confidențialitate și în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor cu caracter personal vizate pentru a ne îndeplini obligațiile legale și contractuale, pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre. Nu colectăm niciodată date personale inutile și nu prelucrăm datele dvs. în alt mod decât cel specificat în această notificare.

      Datele cu caracter personal vizate:  nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, CNP, domiciliul, serie nr. pașaport /serie nr. CI , adresa de email, nr. telefon fix/mobil.

     În ce constă prelucrarea datelor cu caracter personal: colectarea, înregistrarea, stocarea, organizarea, modificarea, consultarea, utilizarea, transmiterea (transferul către partenerii care asigură executarea serviciilor de călătorie), restricționarea, ștergerea sau distrugerea (datele cu caracter personal sunt colectate numai după acceptarea unei oferte de servicii de călătorie sau în baza unui contract comercial valid).

 

Colectăm informații după cum urmează:

 • Formulare online
 • Formulare tipărite
 • Telefon
 • E-mail
 • Oficiu poștal
 • Oral în întâlniri 1v1
 • Interviuri
 • Înscrieri la evenimente.

    
  Modul în care utilizăm datele dvs. personale (baza legală pentru prelucrare).
      Mouzenidis Travel nu face publice, nu partajează sau vinde informațiile fără consimțământul dumneavoastră; în mod excepțional dacă este impus de legea in vigoare. Stocăm datele dvs. doar pentru perioada necesară și în scopurile specificate în această notificare. Dacă ați consimțit să primiți oferte promoționale și materiale de marketing Mouzenidis Travel (ex. newsletter), vă puteți retrage consimțământul și solicita dezabonarea în orice moment.


  Motivele procesării datelor dvs. personale sunt enumerate mai jos:
       Colectăm datele dvs. personale ca parte a contractului sau a furnizării de servicii și pentru a ne asigura de buna desfășurare și procesare a solicitărilor.
       Colectăm și stocăm datele dvs. personale ca parte a obligației noastre legale în scopuri contabil – financiare și juridice.
       La anumite intervale de timp, vă vom trimite comunicări de marketing pe care le considerăm a fi benefice pentru dvs. în calitate de colaborator sau client. Astfel de informații sunt minim invazive și vor fi procesate pe baza circumstanțelor legitime.
   

  Drepturile tale
       Aveți dreptul de a accesa orice date cu caracter personal pe care MOUZENIDIS TRAVEL AE le-a colectat și să solicitați informații suplimentare despre:
 • datele personale și perioada de timp necesară stocării acestora
 • scopul prelucrării
 • categorii de date cu caracter personal vizate de cerere
 • destinatarii/ furnizorii cărora le sunt / vor fi dezvăluite datele cu caracter personal
 • în cazul necolectării datelor direct de la dvs., menționarea provenienței acestora
 • dacă există suspiciunea dținerii unor date incomplete sau false despre dvs., aveți dreptul să solicitați corectarea și / sau completarea informațiilor și vom implementa acest lucru în cel mai curt timp posibil; cu excepția cazului în care există un motiv legitim pentru a nu face acest lucru, situație în care se vor oferi detalii suplimentare după caz.

       De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale sau restricționarea prelucrării (acolo unde este cazul) în conformitate cu legislația privind protecția datelor și dreptul la refuzarea primirii materialelor de marketing. Existența dreptului de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia și existența dreptului de a depune o plângere în fața autorități de supraveghere.
       În eventualitatea primitii unei cereri de a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vom solicita verificarea identității dvs. înainte de a acționa la solicitarea. Această măsură asigură protecția și securitatea tuturor părților implicate.
       Dacă aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la info@mzt.ro

   
  Partajarea și divulgarea informațiilor personale
       Nu împărtășim sau dezvăluim nicio informație personală, fără consimțământul dumneavoastră, în alte scopuri decât cele prevăzute în această notificare sau în cazul în care există o cerință legală.    
       Mouzenidis Travel AE poate folosi terți  pentru a-și furniza serviciile și exercita funcțiile comerciale; cu toate acestea, toți partenerii noștri care acționează în numele nostru vor prelucra datele dvs. numai în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și sunt pe deplin conforme cu această notificare de confidențialitate, legislatia privind protecția datelor și orice alte măsuri de confidențialitate și securitate adecvate.

  Măsuri de protecție
        Mouzenidis Travel  tratează serios confidențialitatea și ia toate măsurile și precauțiile rezonabile pentru a vă proteja și securiza datele personale. Ne străduim să  protejăm  informațiile dvs. împotriva accesului, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate și am pus în aplicare mai multe măsuri de securitate, inclusiv:
 • SSL, TLS,
 • criptare,
 • acces limitat,
 • autentificare IT,
 • firewall,
 • antivirus / malware
 • e.t.c.
   

  Transferuri de date în afara UE
        MOUZENIDIS TRAVEL AE poate utiliza anumite produse sau servicii (sau părți ale acestora) către agențiile de turism intermediare partenere, companiile aeriene, hoteluri și toți furnizorii de servicii de călătorie care pot fi găzduite / stocate în Rusia sau în alte țări din afara UE, ceea ce înseamnă că putem transmite orice informații înregistrate de dvs. prin intermediul site-ului web în afara Spațiului Economic European („SEE”) în următoarele scopuri:
  • găzduire site web,
  • servere e-mail,
  • servere fișiere,
  • baza de date marketing
  • managementul relațiilor cu clientii
  • etc.

        Prin urmare, atunci când utilizați site-ul nostru web / ne trimiteți e-mailuri / vă abonați la newsletter-ul nostru etc. datele personale pe care le trimiteți pot fi stocate pe servere găzduite în Rusia. În acest caz, vom lua măsuri pentru a ne asigura că acești furnizori aplică măsurile necesare de protecție a informațiilor dvs. și vom respecta acordurile și măsurile stricte implementate de organizatorul MOUZENIDIS TRAVEL AE pentru protecția și respectarea reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.
   

  Consecințele nedivulgării datelor
        Nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal către MOUZENIDIS TRAVEL AE. Particularizînd, deoarece aceste informații sunt necesare pentru o mai bună consultanță și prestare a serviciilor sau a intereselor legitime, nu vom putea oferi unele / toate serviciile noastre în lipsa acestora.

  Cât timp păstrăm datele dvs.
        Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă: pe durata de realizare integrală a serviciilor. În anumite cazzuri, este necesară stocarea datele dvs. personale de bază (nume, adresă, detalii de contact) timp de cel mult 10 ani, după care vor fi distruse.
   
  Marketing
        La anumite intervale de timp MOUZENIDIS TRAVEL AE va trimite notificati cu privire la anumite produse / servicii / promoții în format fizic (curierat) sau electronic e-mail / telefon / mesaj text (SMS) / apel automat etc. Dacă sunteți de acord să folosim datele de contact în acest scop, aveți dreptul de a modifica sau retrage consimțământul în orice moment utilizând opțiunea de dezabonare / renuntare sau contactând MOUZENIDIS TRAVEL AE.
   
  Exemplu notificări marketing
         MOUZENIDIS TRAVEL SA trimite ocazional oferte / servicii / promoții prin e-mail / SMS / poștă care sunt considerate benefice pentru colaboratorii si clienții noștri, în interesul ambelor părți implicate. Astfel de informații sunt relevante pentru dvs. în calitate de colaborator / client, însă veți  la dispoziție opțiunea de a vă dezabona / retrage în orice moment.
   
  Trimiterea unei reclamații
         MOUZENIDIS TRAVEL AE procesează datele personale numai în conformitate cu această notificare de confidențialitate și cu reglementările relevante privind protecția datelor. Cu toate acestea, dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat informațiile dvs., aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere.

  Vă stăm cu drag la dispoziție:
  MOUZENIDIS TRAVEL AE
  Adresa : str. George Bacovia nr.17A, Cluj-Napoca, CP 400366
  info@mzt.ro
   +40 364 431 006