Bugarska Bansko- paket aranžman 2019/2020.

BUGARSKA, ZIMA 2019. / 2020.

BANSKO

 CENA JE IZRAŽENA U EVRIMA

OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL - SRBIJA

 PAKET ARANŽMAN PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENISmeštaj + Prevoz

Program putovanja br. 5 koji važi od 30.01.2020.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama ili čekovima građana ( koji se odmah realizuju), kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana potvrde rezervacije. Postoji mogućnost odloženog plaćanja kreditnim karticama Bance Intese i to karticom AMEX (maximum 3 rate), VISA, MASTER ( maximum 4 rate). Preostali iznos, do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

 • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije
 • Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
 • Ukoliko je aranžman urađen pod uslovima specijalne akcije- dodatni popust za uplatu u celosti uplata je 100% u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije.

Uslovi plaćanja za otkazivanje ili ponovnu rezervaciju: 

Za rezervacije urađene od 23.januara 2020 primenjuju se sledeće naknade:

 • U slučaju otkazivanja rezervacije zadržava se naknada od 20 eura po sobi.
 • U slučaju izmene (ponovne rezervacije) zadržava se naknada od 10 eura po sobi.
 • Uslovi:
 • Gore navedena politika odnosi se na celokupni proizvod Mouzenidis Travel-a širom operativnih zemalja kompanije.
 • Dodavanje podataka o pasošu, ili manje promene ličnih podataka klijenta ne smatraju se ponovnom rezervacijom.
 • U ostalim slučajevima partneri kompanije Mouzenidis Travel-a dužni su da uplate naknadu od 10 eura za svaku izmenu (ponovnu rezervaciju) rezervacije.
 • Validnost gore navedenih polisa počinje od dana roka plaćanja unapred svake rezervacije (5 dana nakon datuma kreiranja) do dana pre početka službene politike otkazivanja svakog aranžmana (21 dana pre dolaska).

Polasci autobusa:

 • Polasci iz Beograda: decembar- 20.12; 27.12.; januar: 03.01; 10.01.; 17.01.; 24.01.; 31.01; februar: 07.02.; 14.02.; 21.02.; 28.02.;
 • Povratak- Bansko/ Borovec/Pamporovo: decembar- 28.12.; januar: 04.01; 11.01.; 18.01.; 25.01.; februar: 01.02.; 08.02.; 15.02.; 22.02.; 29.02.; mart: 07.03.;

BUGARSKA- Program putovanja: 1. dan - Polazak autobusa u 21h sa parkinga sportskog centra "Milan Gale Muškatirović (bivši sportski centar 25. Maj) na Dorćolu a za putnike van Beograda na autoputu prema Bugarskoj na za to predviđenim mestima. Noćna vožnja uz kraća usputna zadržavanja. 2. Dan- Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel posle 14.00h. 2-8.dan- Boravak u izabranom hotelu/apartmanu. Poslednji dan / dan putovanja- Napuštanje objekta, prema pravilima hotela (do 10:00 časova). Polazak/povratak autobusa je u 16:00 po lokalnom vremenu. Vozilo prevozi putnike do mesta koje je  najbliže hotelu u kom borave, a gde je moguće stati autobusom i na istom mestu se ukrcavaju za povratak. Putnici za Borovec i Pamporovo biće transferisani od Sofije (parking hipermarketa Metro) do destinacije minibusom, kombijem ili komercijalnim putničkim vozilom, u zavisnosti od broja prijavljenih. Putnici iz Boroveca i Pamporova biće obavešteni o vremenu povratka od strane pratioca grupe.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Prevoz turističkim autobusom na relaciji Beograd – Bugarska - Beograd, boravak od ugovorenog broja noćenja - preciziranog ugovorom, sa uslugom po izboru u hotelima ili apartmanima, boravišne takse (osim u hotelima gde je to naznaceno u nasem online sistemu ili programu putovanja), troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom, ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana. Boravišna taksa nije uključena u cenu aranžmana u hotelima: Kempinski Hotel Grand Arena Bansko 5* Deluxe i Ruskovets Resort Hotel & Spa 4* (tačan iznos i način plaćanja putnici dobijaju na recepciji hotela prilikom check in-a ili u online sistemu prilikom rezervacije hotela).

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA:Individualne troškove, doplatu takse u hotelu Zara 4*- Bansko za decu do 6 godina koja u hotelu borave besplatno (tačan iznos i način plaćanja putnici dobijaju na recepciji hotela prilikom check in-a ili u online sistemu prilikom rezervacije hotela),  usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, doplatu za Novogodišnju i Božićnu večeru u hotelima/ apartmanima koji istu organizuju objavljena je na našem on line sistemu ( uz napomenu da li je doplata obavezna ili ne kao i način uplate. Tačan iznos i način plaćanja putnici dobijaju na recepciji hotela prilikom check in-a ili u online sistemu prilikom rezervacije hotela). Tačan iznos doplata/ cena za Novogodišnju i Božićnu večeru može biti promenjen i agencija ne snosi odgovornost za sve naknadne promene. U cenu nisu uključeni i troškovi međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa  osiguranja ili Triglav osiguranja. Osnovno osiguravajuće pokriće, obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa ili Triglav osiguranja koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja ugovora o putovanju, prilikom izdavanja vaučera ili najkasnije dan pre početka realizacije aranžmana i nije moguće polisu zaključiti naknadno. Uniqa osiguraje: UNIQA osiguranje, Milutina Milankovića 134g, 11070 Beograd | www.uniqa.rs. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za iznos prema uslovima Uniqa  osiguranja. Triglav osiguranje: kontakt centar: +381 11/33-05-150, radno vreme kontakt centra: radnim danima od 8 - 16:30h; adresa: Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070  Beograd, Srbija; 011/41 44 105 putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu (europ assistance). Osiguranik je pokriven za iznos prema uslovima Triglav  osiguranja. Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su objavljeni  u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u www.mouzenidis.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis Travel Services, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis Travel Services-a.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, web sajtovima i slično koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom program putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. Agencija ne snosi odgovornost za temperaturu tople vode i pritisak vode u sobama ili samom smeštaju što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Fakultativni izletI nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor koji putnik zaključuje sa organizatorom izleta – inostranom lokalnom agencijom. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne.  Vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola – samoposluživanje hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U hotelima/ apartmanima u kojima je gostima na raspolaganju korišćenje sefa ( besplatno ili uz doplatu na licu mesta) uslovi korišćenja istog definisani su od strane hotelijera. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Svi sadržaji hotela kao i informacije vezane za doplate podložne su promenama od strane hotela bez prethodne najave. Prilikom transfera/prevoza vozilo po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora kao ni osoba koje vrše transfer/prevoz na licu mesta nije prenos prtljaga od vozila do smeštajnog objekta.

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ: U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, osim ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 09:00 časova poslednjeg dana boravka (osim ako drugačije nije predviđeno pravilima hotela)! Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta.  Fotografije hotela/apartmana  zbog raznovrsnosti struktura su izabrane nasumično i ne znače identični izgled svake stambene jedinice, kupatila ili kuhinje, terase ( pogleda sa terase)... Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti datum rođenja svih putnika  koji se najavljuju smeštaju. Vlasnik hotela/apartmana zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.  U hotelima/apartmanima u kojima je na raspolaganju besplatno korišćenje interneta agencija ne može garantovati brzinu i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema kao i raspolozivost slobodnih mesta na parkingu hotela (ukoliko hotel u svom opisu ima parking dostupan gostima).

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ DECE: Deca do 2 godine nemaju ležaj u hotelu, ali imaju obroke. Deca 2- 12 god (u nekim hotelima do 15 god) imaju obroke, ali nemaju pomoćni ležaj već dele ležaj sa roditeljima. Deca 2-12 god (u nekim hotelima do 15 god) koja plaćaju određenu cenu aranžmana – imaju obroke u hotelu kao i pomoćni ležaj. Popusti za decu (prvo i drugo dete) važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe.

NAPOMENE ZA AUTOBUSKI PREVOZ: Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima, audio i video oprema…). Postoji mogućnost rezervacije određenog sedišta u autobusu, doplata je 1.000 din po sedištu. Prilikom rezervacije prevoza obavezno je naglasiti određeno/željeno sedište u autobusu. Molimo putnike da odmah prilikom prijavljivanja ostave kontakt mobilne telefone i mesto sa koga će usluga prevoza započeti i izavršiti se (ukoliko su putnici van Beograda). Mesta na prevozu su ograničena. Autobuski prevoznik prevozi putnike do hotela koliko je to fizički moguće (najbliže koliko je moguć prilaz autobusom). Prtljag: Putnici u prtljažnik autobusa mogu uneti jednu torbu i ski opremu po putniku. Ova napomena je stavljena kako bismo izbegli neprijatne situacije koje se dešavaju kada pojedini putnici ponesu previse prtljaga i time ograničavaju komfor ostalih putnika u autobusu. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu dodeli prevoznik (uzimajući u obzir trudnice, porodice sa malom decom, starija lica , kao i vreme uplate). Putnik je obavezan da dva dana pre početka  putovanja u agenciji proveri  tačno vreme i mesto polaska autobusa. Sva deca starija od dve godine moraju imati svoje sedište, u skladu sa važećim zakonskim normama. Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume u online sistemu.

NAPOMENE ZA PREVOZ: Putnik koji je kao vrstu prevoza odabrao sopstveni prevoz dužan je da minimum dan pre polaska na put kontaktira agenciju zbog dobijanja vaučera za smeštaj u odabrani objekat( ukoliko isti nije preuzeo). Putnici na sopstvenom prevozu dužni su da se raspitaju o pravilima i zakonima vezanim za prelazak vozila preko granice, pomoći na putu i dr. kod nadležnih organa (AMSS, MUP R. Srbije, Konzularno odeljenje R. Bugarska).  Za sve putnike  koje koriste sopstveni prevoz kao i za putnike koje koriste agencijski prevoz bez obzira kako i kada su uplatili kompletan aranžman vaučer,  odnosno dokument o pravu da krenu na ugovoreno putovanje biće izdat kada se izmire sva zaduženja po rezervaciji.

PREVOZNIK: Agencija Ski & Sun Travel je organizator i glavni/primarni prevoznik. Zaustavljanje autobusa radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Prevoznik određuje mesta pauza kao i njihovu dužinu. Moguća priključenja i izlasci putnika su isključivo na datim stanicama u programu putovanja. Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci zbog ulaska i izlaska putnika. Prevoznik kao i agencija organizator zadržava pravo da uz saglasnost putnika predmetni prevoz realizuje u saradnji sa drugim prevoznikom koji ima isti ili sličan program uz obavezno poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa realizujući na taj način ceo program prevoza ili samo neke elemente programa prevoza, kao što su transferi i drugo.

FIRST I LAST MINUTE PONUDE: Organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po redovnim cenama iz cenovnika ne ostvaruju pravo na nadoknadu za razliku u ceni.Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA:Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O. Durmitorska 21, mail: info-2@mouzenidis.rs; tel: +381 11 4145131. Osobe ovlašćene za prijem reklamacija- Nikolić Svetlana i Katić Tamara.

Broj telefona predstavnika inopartnera na destinaciji putnicima je dostupan u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije dan pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. 

Ovaj program putovanja predstavlja predugovorno obaveštenje! 

Paket aranžman je rađen na bazi od minimum 30 putnika, suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. 

Prilikom prijavljivanja za aranžman potpisivanje ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu MouzenidisTravel Srbija momentu potpisivanja ugovora.

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda!

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O.

Mouzenidis Travel Services D.O.O. Srbija, 11000 Beograd, Durmitorska 21; ogranak Ruzveltova 6A; 

Tel: +381 11 414-51-31, 265-6080310000133-67 RAIFFEISEN BANK; PIB 108996486, Matični broj: 21108243; Licenca OTP 55/2020- kategorija licence A35 

Polisa osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija Uniqa neživotno osiguranje  br. 13-71613 koja važi od 01.01.2020. godine i traje do 01.10.2020. godine.

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranjakoje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti,  zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  putnog paketa osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 7500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A 35 u visini od 350.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71613 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja važi od 01.01.2020. godine i traje do 01.10.2020 . godine. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br.13-71613 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja u slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, adresa Milutina Milankovića br.134 g, kontakt telefon 011/ 2024100, e mail kontakt info@uniqa.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.