Zdravstveno osiguranje

Osiguranje Mouzenidis Travel Services

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/20 24 100, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Uniqa osiguranja.
Sve uslove osiguranja, osiguravajuće kuće Uniqa osiguranje možete videti ovde.