Zdravstveno osiguranje

Osiguranje Mouzenidis Travel Services

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće za sve putnike od 0 do 86 godina starostiu vidu medicinske asistencije po uslovima Triglav osiguranja. Osnovno osiguravajuće pokriće, obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Triglav osiguranja koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja ugovora o putovanju, prilikom izdavanja vaučera ili najkasnije dan pre početka realizacije aranžmana i nije moguće polisu zaključiti naknadno.Triglav osiguranje:kontakt centar: +381 11/33-05-150, radno vreme kontakt centra: radnim danima od 8 - 16:30h; adresa: Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070  Beograd, Srbija; 011/41 44 105 putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu (europ assistance).Osiguranik je pokriven za iznos prema uslovima Triglav osiguranja.Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja.