Anketa za dečije kampove

Naziv kampa

 

 

Datum dolaska

 

Datum odlaska

 

IME

 

 

PREZIME

 

 

Datum rođenja

 

№ pasoša

 

Zdravstveno stanje

U slučaju bilo kakvih oboljenja, molimo vas da nas pismeno obavestite

 

Roditelji (ime, prezime)

 

 

Adresa

(država, grad, ulica)

 

№ telefon

(sa pozivnim brojem za državu)

kontakt osoba

 

Saglasnost na učešće na ekskurzijama i izletima

__ Da, saglasan sam

__ Ne, nisam saglasan

 

Kontakt vođe grupe

ime, prezime, telefon

 

Komentari

(karakteristike deteta, da li je prvi put na kampovanju, da li je prvi put samostalno na letovanju, da li je plivač, omiljeni sport, crtanje, plesanje itd.

 

Potpis roditelja potvrđuje da je isti upoznat sa uslovima kampa.

 

 

Mesto i datum