AVIO program Zakintos 2015

GRČKA

Z A K I N T O S

DIREKTAN ČARTER LET IZ BEOGRADA

PAKET ARANŽMAN: 10 NOĆI /AVIOPREVOZ + TRANSFER + SMEŠTAJ

 

CENA PAKET ARANŽMANA JE                                                                                                                                  Program putovanja

OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL - SRBIJA

            Polazak AVIONA

Povratak AVIONA

 

09.06.

Do 19.06.

19.06.

Do 29.06.

29.06.

Do 09.07.

09.07.

Do 19.07.

19.07.

Do 29.07.

29.07.

Do 08.08.

08.08.

Do 18.08.

18.08.

Do 28.08.

28.08.

Do 07.09.

07.09.

Do 17.09.

17.09.

Do 27.09.

Broj dana / Broj noćenja

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Eurobank EFG za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije se plaća 30% od ukupne cene paket aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama ili čekovima građana. Preostali iznos - do pune cene paket aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama, najkasnije 15 dana pre polaska na put ili  kompletan iznos-gotovinski, kreditnim karticama ili kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), uslovi plaćanja su sledeći: - 30% u roku od 5 (pet) dana nakon potvrde rezervacije  - 20% u roku od 30 (trideset) dana nakon potvrde rezervacije - 50%, preostali iznos, najkasnije 15 (petnaest) dana pre početka usluge. U suprotnom, rezervacija se automatski prebacuje na redovan program sa zaduženjem i uslovima koji važe za redovan program.

ZAKINTOS Program putovanja:

1. dan Beograd - Zakintos Početak programa putovanja sastankom učesnika putovanja na aerodromu Beograd 2 sata pre ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA poletanja aviona kod šaltera 705 na Terminalu 1 aerodroma Nikola Tesla. Pristupanje šalteru za predaju prtljaga, pristupanje šalteru za pasošku kontrolu. Čarter let. Po sletanju, sledi pasoška kontrola, preuzimanje predatog prtljaga i transfer do hotela po rasporedu u hotele gde gosti borave. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 časova a moze biti i ranije u slučaju raspolozivosti), noćenje. 2. dan - 10. dan Zakintos Boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje; 11. Dan Zakintos - Beograd Napuštanje soba do 10:00 časova ili kasnije prema pravilima hotela, slobodno vreme do transfera na aerodrom, čekiranje i pasoška kontrola. Direktan čarter let do Beograda. Dolazak u Beograd. Završetak usluge.

VREME POLETANJA AVIONA I DOLASKA NA AERODROM BEOGRAD: Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas obavestimo o tačnom vremenu leta, odnosno sastanku putnika. Putnu dokumentaciju sa kontaktima predstavnika ili adresom hotela uručićemo Vam 2 sata pre najavljenog vremena poletanja aviona na šalteru 705 terminala 1 agencije, na aerodromu Nikola Tesla. Obaveštenje o poletanju aviona Vam dostavljamo najkasnije 24 sata pred put. Ukoliko iz bilo kog razloga, u vremenu 24 sata pred poletanje,  niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju.

Avio prevoznik je AVIOLET (Air Serbia). Putnici će u avionu biti posluženi sendvičima, vodom i keksom. Kafa i sokovi uz doplatu. Po putniku je dozvoljeno nošenje 1 komada prtljaga do 20kg težine kao i 1 komad ručnog prtljaga do 8kg koji odgovara standardu AIR SERBIA. Napominjemo da se svaki dodatni kilogram naplaćuje po tarifi avio prevoznika koja je podložna promeni (npr 6€ u sezoni 2014). Let Beograd - Zakintos traje oko 1 sat i 20 min. Od momenta predaje prtljaga, brigu o putnicima preuzima služba aerodroma i avio kompanije a gost je dužan ponašati se po dobijenim instrukcijama. U slučaju kašnjenja aviona (a što je moguća pojava u čarter saobraćaju na koju Agencija nema uticaja i koja zavisi od stanja na aerodromima u Beogradu, destinaciji putovanja i drugim faktorima vezanim za plan leta kroz druge zemlje), putnik će sve zvanične informacije o novom vremenu polaska dobiti isključivo od službe Aerodroma Nikola Tesla. Čarter letovi su obično rano jutarnji ili u predvečernjim satima. Poslednjeg dana boravka na destinaciji, moguće je da povratak aviona u Beograd zbog kašnjenja započne ili se završi posle ponoćnih sati dana koji je objavljen kao poslednji dan boravka. Raspored sedenja u avionu odredjuje aerodromska služba. Spojena mesta nisu zagarantovana putnicima koji prtljag predaju medju poslednjima ili kasne na let.

NAPOMENA ZA GOSTE KOJI KORISTE SAMO AVIO PREVOZ: Molimo Vas da najkasnije 24 sata pred povratak kontaktirate našeg predstavnika na destinaciji kako biste saznali tačno vreme povratka. Kontakt našeg predstavnika ćete dobiti na aerodromu Nikola Tesla, prilikom uručivanja putne dokumentacije.

Postoji mogućnost kupovine samo avio karte a cena iznosi 180 € po osobi + aerodromske takse i 165€, za decu od 2 do 11,99 godina + aerodromske takse. Deca do 1,99 godina, ne plaćaju prevoz i nemaju svoje sedište u avionu. Kupovina samo AVIO KARTE podrazumeva naplatu 100% prilikom sklapanja ugovora o putovanju. Otkaz avio karte 30-20 dana pre polaska tarifira se 50%, 19-10 dana 80%, kraće od 10 dana pre polaska kompletnim iznosom.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Povratna avio karta na relaciji Beograd - Zakintos - Beograd (čarter let), transferi na Zakintosu aerodrom - hotel - aerodrom, boravak od 10 noćenja, sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima, aerodromske takse u ukupnom iznosu od 38.28 € za odrasle i decu preko 5 godina i 16.28€ za decu od 2 do 4,99 godina (taksa u Beogradu 15.30 €, taksa u Grčkoj 22€, DCV taksa 0,98 €). Deca od 0 do 1,99 godina ne plaćaju avio kartu ni aerodromske takse i nemaju sedište u avionu. Usled promene cena avio goriva, moguće je uvećanje doplate za gorivo (YQ taksa) čiji iznos je podložan promeni, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće, sa osiguranom sumom do 35.000 EUR, za sve putnike od 0 do 79 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Dunav osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Dunav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). Osobe starosti preko 79 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 999, centra za pomoć Dunav osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Dunav osiguranja.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u www.mouzenidis.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis travela.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici.

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 100 putnika po avionu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje

o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL.

 

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu Mouzenidis Travel - Srbija.

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda !