BUS program Pieria 2015

 GRČKA

P I E R I A

 

PARALIA / OLYMPIC BEACH / NEI PORI / PLATAMON / LEPTOKARIA

PAKET ARANŽMAN: 10 NOĆI /AUTOBUS + TRANSFER + SMEŠTAJ

 

CENA PAKET ARANŽMANA JE                                                                                                                                    Program putovanja

OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL - SRBIJA

Polazak autobusa

Period boravka

 

11.06.

Do

22.06.

21.06.

Do

02.07.

01.07.

Do

12.07.

11.07.

Do

22.07.

21.07.

Do

01.08.

31.07.

Do

11.08.

10.08.

Do

21.08.

20.08.

Do

31.08.

30.08.

Do

10.09.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Eurobank EFG za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije se plaća 30% od ukupne cene paket aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama ili čekovima građana. Preostali iznos - do pune cene paket aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama, najkasnije 15 dana pre polaska na put ili  kompletan iznos-gotovinski, kreditnim karticama ili kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), uslovi plaćanja su sledeći: - 30% u roku od 5 (pet) dana nakon potvrde rezervacije  - 20% u roku od 30 (trideset) dana nakon potvrde rezervacije - 50%, preostali iznos, najkasnije 15 (petnaest) dana pre početka usluge. U suprotnom, rezervacija se automatski prebacuje na redovan program sa zaduženjem i uslovima koji važe za redovan program.

PIERIA Program putovanja:

1.dan Putovanje Beograd Sastanak putnika na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, (ugao ulica Jurija Gagarina i ulice Antifašističke Borbe) u 19:30 časova, polazak autobusa u 20:00 časova. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Dva dana pre putovanja, obavezno proveriti tačno vreme i mesto sastanka i polaska autobusa. 2.dan - 11. dan SOLUN - Dolazak u Solun. Transfer na mesto odredišta (Paralia, Olympic beach, Leptokarija, Litochoro, Platamon, Nei Pori itd.) smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje; 12. dan putovanja  Mesto odredišta (Paralia, Olympic beach, Leptokarija, Litochoro, Platamon, Nei Pori itd.) - napuštanje objekta, prema pravilima hotela. Transfer do Soluna. Polazak autobusa iz Nea Potida-e u 16:00 časova, a predviđen dolazak u Solun oko 1 do 1,5 vremene posle toga. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. 13. dan Beograd Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 02:00 časova (u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima).

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Srbija - motel Džep ili motel Predejane (pauza minimum 30 minuta), Makedonija - Mak benzinska pumpa (pauza minimum 20 minuta), Grčka - Eko benzinska pumpa (pauza minimum 20 minuta), a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

U slučaju spajanja smena na našem prevozu cena paket aranžmana za drugu smenu se umanjuje za 40 € po osobi.

Cena autobuskog prevoza za putnike koji koriste samo uslugu autobuskog prevoza van Kasandre, tj do oblasti Pieria, iznosi    80 € po osobi, 50 €, za decu od 0 do 11,99 godina i uključuje transfer od Solunskog aerodroma do odredišta. Mesta na prevozu su ograničena. Cena autobuske karte u jednomn pravcu iznosi 60 eura, za sve kategorije putnika.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom, visokopodni, na relaciji Beograd - Solun / Halkidiki (Kasandra) - Beograd, transfer do hotela u oblasti Pieria, boravak od 10 noćenja, sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće, sa osiguranom sumom do 35.000 EUR, za sve putnike od 0 do 79 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Dunav osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Dunav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). Osobe starosti preko 79 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 999, centra za pomoć Dunav osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Dunav osiguranja.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u www.mouzenidis.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis travela.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici.

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje

o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL i MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES.

 

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu Mouzenidis Travel - Srbija.

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda !