PRAVILA I USLOVI (Terms & Conditions)Pravila rezervacije:

detalji o pravilima rezervacije sadržani su u uslovima navedenim u karti krstarenja, koja se može dobiti u centralnoj kancelariji.

Rezervacija:
u roku od 14 dana, od dana rezervacije za odabrano krstarenja, treba deponovati 25% od ukupne cene krstarenja. Ukoliko se ne izvrši uplata u navedenom periodu, rezervacija neće biti potvrđena. Rezervacija mora biti u celosti uplaćena, 60 dana pre početka krstarenja, u tom slučaju rezervacija je potvrđena.

Uslovi izleta:
sve ekskurzije i izleti, putovanje i aktivnosti na krstarenju organizuje se od strane osoblja kruzer kompanije koje i učestvuje u njihovoj realizaciji. Organizacija, istih, od strane pojedinaca ili grupe u suprotnosti su od politike kompanije.

Otkazivanje krstarenja ili promena maršute:
kruz kompanija zadržava pravo da otkaže bilo koje krstarenje bez predhodne najave, u ovom slučaju, cena krstarenja će biti vraćena u celosti. Kompanija takođe zadržava pravo promene maršute krstarenje, zamene broda sa drugim brodom iste klase, ukoliko iz bilo kog razloga je to potrebno i neophodno uraditi, u ovom slučaju, neće biti izvršena nikakva nadoknada (izuzev u slučaju, da je kabina niže klase od uplaćene).

Zahtevi za putnike sa zdravstvenim poteškoćama:
putnici sa zdravstvenim problemima (na primer: posebna nega i/ili moraju redovno da uzimaju terapiju-lekove), bilo bi poželjno da se konsultuju sa svojim lekarom, kao i da provere dali su se snabdeli dovoljnom količinom i potrebnim lekovima, bilo bi poželjno da sa sobom ponesu i odgovarajući recept, pre polaska na krstarenje. Osobe sa ograničenim sposobnostima, kojima je potrebna posebna nega, treba prijaviti prilikom rezervacije. Kompanija zadržava pravo da odbije lica sa fizičkim ili mentalnim poteškoćama, koji bi predstavljali opasnos za sebe i druge putnike.

Trudnice:
žene u šestom mesecu trudnoće i više, mije dozvoljeno krstarenje radi lične bezbednosti i ošuvanje zdravlja. Od petog meseca trudnoće, dizvoljeno im je krstarenje sa predhodnom konsultavijim sa lekarom. Na krstarenju dozvoljeno je deci od tri godine starosti i više. Na brodu postoje kreveti za decu. Kompanija ne daje mlečne formule. Kompanija pruža usluge dadilje na brodu.

Otkaz putnika od putovanja:
kompanija mora biti obaveštena o otkazivanju putnika od krstarenja, najmanje 60 dana pre datuma polaska, uplaćeni iznos biće vraćen u celosti. Ukoliko putnik otkaže putovanje 59 dana i posle, pre polaska, podleže sl. troškovima:
59-31 dan. .................... 25% od ukupne cene krstarenja;
30-15 dan. .................... 50% od ukupne cene krstarenja;
14-07 dan. .................... 75% od ukupne cene krstarenja;
manje od 07 dan. .......... 100% od ukupne cene krstarenja.

Odgovornost i osiguranje:
prevoz putnika, prtljaga i lične imovine podležu uslovima ugovoara o krstarenju. Odgovornost kompanije kao organizatora krstarenje za gubitak, štetu ili ne isporučeni prtljag, strogo je ograničena. Potpisivanjem ugovora o krstarenju, putnik je saglasan sa ovim ugovorom. Preporučijemo Vam da razmotrite mogućnost osiguranja osiguranja prtljaga, kao i mogućnost osiguranja za otkaz i odustajanja od krstarenja-raskid ugovora. Molimo Vas da se konsultujete o ovim i drugim pitanjima u turističkoj agenciji.

Registracija:
brod plovi pod zastavom Evropske unije, usaglašen sa svim važećim međunarodnim pravilima.

S R E Ć A N   P U T !