ELLINAIR - Avio program Krit 2018

 

GRČKA - LETO 2018.

KRIT

Program putovanja br. 5 koji važi od 22.08.2018.

LETOVI IZ BEOGRADA AVIO KOMPANIJOM ELLINAIR 

PAKET ARANŽMAN: AVIO PREVOZ + AVIO TAKSE + TRANSFER + SMEŠTAJ  

CENA JE IZRAŽENA U EVRIMA  OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL - SRBIJA

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Raiffeisen bank, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama ili čekovima građana ( koji se odmah realizuju), kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana potvrde rezervacije. Preostali iznos, do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 radnih dana,

Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.

KRIT Program putovanja:

Polasci iz Beograda: jun- 06.06.; 09.06; 16.06.; 20.06.; 27.06; 30.06. jul: 07.07; 11.07.; 18.07.; 21.07; 28.07; avgust: 01.08.; 08.08.; 11.08.; 18.08.; 22.08.; 29.08. septembar: 01.09.; 08.09.; 12.09.; 19.09.; 22.09..

Povratak sa Herakliona: jun- 06.06.; 09.06; 16.06.; 20.06.; 27.06; 30.06. jul: 07.07; 11.07.; 18.07.; 21.07; 28.07; avgust: 01.08.; 08.08.; 11.08.; 18.08.; 22.08.; 29.08. septembar: 01.09.; 08.09.; 12.09.; 19.09.; 22.09..

1. dan Beograd - Krit Početak programa putovanja sastankom učesnika putovanja na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre zvanično objavljenog vremena poletanja aviona kod šaltera Ellinair/ Mouzenidis Group kompanije. Pristupanje šalteru za predaju prtljaga, pristupanje šalteru za pasošku kontrolu. Let. Po sletanju, sledi pasoška kontrola, preuzimanje predatog prtljaga i transfer do hotela po rasporedu u hotele gde gosti borave. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje. 2. dan - 3./4./7./10./11./14./17./18./21./24./25./28. dan Krit- Boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje; 4./5./8./11./12./15./18./19./22./25./26./29. dan Krit - Beograd Poslednji dan boravka Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela, slobodno vreme do transfera na aerodrom, čekiranje i pasoška kontrola. Let kompanijom Ellinair do Beograda. Dolazak u Beograd. Završetak usluge.

VREME POLETANJA AVIONA I DOLASKA NA AERODROM NIKOLA TESLA U BEOGRADU: Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas obavestimo o tačnom vremenu leta, sa Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, kompanijom Ellinair. Obaveštenje o poletanju aviona Vam dostavljamo najkasnije 24 sata pred put. Ukoliko iz bilo kog razloga, u vremenu 24 sata pred poletanje, niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona sa Beogradskog aerodroma Nikola Tesla kompanijom Ellinair obavezno kontaktirati agenciju.

Avio prevoznik je ELLINAIR. Putnici će u avionu biti posluženi čajem, kafom, pićem i kolačima. Po putniku je dozvoljeno nošenje 1 komada prtljaga do 20 kg težine kao i 1 komad ručnog prtljaga do 5 kg koji odgovara standardu ELLINAIR. Napominjemo da se svaki dodatni kilogram naplaćuje po tarifi avio prevoznika koja je podložna promeni (npr 5€ u sezoni 2017.). Let Beograd - Krit traje oko 1 sat i 50 minuta. Od momenta predaje prtljaga, brigu o putnicima preuzima služba aerodroma i avio kompanije, a gost je dužan ponašati se po dobijenim instrukcijama. U slučaju kašnjenja aviona, putnik će sve zvanične informacije o novom vremenu polaska dobiti isključivo od službe aerodroma u Beogradu / Kritu. Raspored sedenja u avionu određuje aerodromska služba. Spojena mesta nisu zagarantovana putnicima koji prtljag predaju među poslednjima ili kasne na let.

Postoji mogućnost rezervacije samo avio karte. 

Cene avio karata su objavljene na online sistemu Mouzenidis Travel Srbija.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Povratna avio karta na relaciji Beograd - Krit (Aerodrom N. Kazantzakis) - Beograd (letovi avio kompanije Ellinair), transferi na Kritu aerodrom - hotel - aerodrom (osim u slučaju, ako je u našem online sistemu navedeno da transfer nije uključen u cenu), boravak od odabranog broja noćenja (3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25 ili 28 noćenja), sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima, aerodromske takse (aerodromske  takse  u ukupnom  iznosu od 50,70€, za odrasle i decu (deca od 0 do 2 godine nemaju sedište u avionu.) - takse u Beogradu 30,18 €, taksa u Grčkoj 20,52 €, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa  osiguranja. Osnovno osiguravajuće pokriće, obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana. Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Uniqa  osiguranja. Od 01.01.2018. svi putnici su u obavezi da plate  grčku boravišnu taksu koja se plaća se na licu mesta.  U hotelima 5* taksa je 4 eur dnevno, po sobi, u hotelima 4* taksa je 3 eur dnevno, po sobi, u hotelima 3* taksa je 1,50 eur dnevno, po sobi. U objektima niže kategorizacije 2*, 1* i apartmanima taksa je 0,50 eur dnevno, po sobi. 

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u www.mouzenidis.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis Travelom Services/ Mouzenidis Travel d.o.o., obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis Travela Services-a/Mouzenidis Travel d.o.o.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samoprilikomrezervacijearanžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, izbor više jela, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju ili drugih faktora, u nekim periodima, bilo u sezoni bilo van sezone, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka ! Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj u svim smeštajnim jedinicama je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 148 putnika po avionu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu Mouzenidis Travel - Srbija u momentu potpisivanja ugovora.

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda !

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL D.O.O. / MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O. 

 

 Mouzenidis Travel d.o.o., Srbija, 11000 Beograd, Brankova 32; Tel: +381 11 411-40-00,

265176031000054561 Raiffeisen Banka, PIB 106627548, Licenca OTP 591/2010. 

Mouzenidis Travel Services D.O.O.,Srbija, 11000 Beograd, Durmitorska 21; Tel: +381 11 414-51-31, 

265-6080310000133-67 Raiffeisen Banka,  PIB 108996486, Licenca OTP 26/2015

Važno - OSIGURANJE (Mouzenidis Travel, Brankova 32, Beograd): U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima Polisu osiguranja garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71589 kompanije  UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. koja važi od 23.01.2018. godine i traje do 23.01.2019. godine. U slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, Novi Beograd, adresa Milutina Milankovića 134g, kontakt telefon 011 / 20 24 100, e mail kontakt info@uniqa.rs . Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

 

Važno - OSIGURANJE (Mouzenidis Travel Services, Durmitorska 21, Beograd): U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator poseduje Polisu osiguranja garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete u visini 300.000 eura,  kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.  Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71597 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja važi od 20.01.2018. godine i traje do 20.01.2019. godine. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br.13-71597 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja U slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, adresa Milutina Milankovića br.134 g, kontakt telefon 011/ 2024100, e mail kontakt info@uniqa.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.