Česta pitanja za dečije kampove

1) transferi. ukoliko dete dolazi u kamp nije deo grupe?
u slučaju da dete nije deo grupe, roditelji su u obavezi da dete dovedu do kampa gde ga predaju predstavniku naše kompanije koji očekuje dete u kampu Skouras. Naš predstavnik boravi u kampu sve vreme.

2) obezbeđenje kampa
kamp je obezbeđen od strane čuvara, takođe je obezbeđen 24-časovni video nadzor.

 


ČESTA PITANJA U VEZI KAMPA SKOURAS

Da li roditelji imaju pravo da posećuju dete u toku večernjih manifestacija?

Ne, roditelji nemaju pravo da posećuju decu u toku organizovanih programa. Roditelji mogu posetiti dete po tačno propisanoj satnici od strane uprave kampa, na mestu koje je predviđeno za posete.

Da li je neophodno poneti sa sobom posteljinu i vreću za spavanje?
Posteljina kao i jastuci su obezbeđeni od starane kampa. U koliko žele, deca mogu poneti sa sobom vreću za spavanje.

Da li postoji klima u sobama?
U sobama ne postoji klima. Deca u sobama borave samo u toku odmora i noću. Ostalo vreme deca borave van prostorija. 

Da li u sobama postoje el. utičnice? 
Po ravilima, u svakoj prostoriji postoji samo jedna utičnica od 220 wat 

Da li postoji mogućnost pranja veša? Koliko to košta? 
Pri lageru postoji servis za pranje veša ali isključivo za administrativno osoblje. Moguće je učiniti ustupak. Doplata je simbolična i dogovara se na licu mesta.

Кako se raspodeljuju ključevi od soba? Ukoliko je soba zakljuičana, kod koga se nalazi ključ? Koliko se ključeva obezbeđuje po sobi?
Sobe se nikada ne zaključavaju iz bezbedonosnih razloga. Predstavnik ima mogućnost da u svakom momentu uđe u sobu i proveri šta deca rade. deci se po prqavilu ne daju ključevi već isključivo vođi grupe. Sve dragocenosti, deca su u obavezi da prijave i da ih daju na čuvanje administraciji kampa. U suprotnom, kamp ne snosi odgovornost za gubitak dragocenosti.

Da li su sportske aktivnosti uključene u cenu?  
Da, naravno.

Da li je dozvoljeno roditelju da zajedno boravi sa detetom u kampu da bi dete bilo pod njegovom kontrolom? Ukoliko je to moguće, koliko košta?
Ne, na teritoriji kampa borave isključivo deca. Ukoliko žele, roditelji decu mogu da posećuju svakim danom u periodu od 17:00-21:00.