ON-LINE REZERVACIJE

Istorija Grcke

ISTORIJSKI PREGLED
Geografski položaj Grčke je jedan od osnovnih faktora njenog kulturno-istorijskog razvoja. V- VI vek p.n.e. Antička Grčka dostiže svoj vrhunac.

Grčka ide ka novom dobu ubrzanog napretka koji je uvodi u period danas poznat kao klasično doba. To je period koji ostavlja iza sebe mnogobrojne spomenike i relikvije. Po prvi put grčki grad-država gubi svoju nezavisnost kao rezultat pobede makedonskog cara Filipa II. Nakon toga je usledila invazija Rimljana sredinom II veka p.n.e. Do 1453. god. Grci su bili u sastavu Rimske Imperije, kasnije Vizantije. Od 1453. god. Grčka pada pod vlast Otomanskog carstva pod kojim ostaje 450 godina. U Mart 1821 godine počinje oslobodilački rat protiv Turaka. Rezultat duge i krvave borbe je proglašenje nezavisnosti 1834.

Istorija XX. veka je prepuna krvavih događaja. Početak XX. veka bio je obeležen Balkanskim ratovima (1912-1913) nakon čega se Grčka oslobađa od turskog jarma. Prvi svetski rat ne zaobilazi Grčku, zahvaljujući brojnim pobedama Grčkoj se pripaja Zapadna i Istočna Trakija, ostrva Tendos i Imvros a država stiče pravo na upravljanje gradom Smirna (grčki grad na zapadnoj obali Turske ). Iz tog razloga 1919. u Turskoj počinje revolucija predvođena od strane Mustafe Kemala u nastojanju da svrgnu sultana i ponište rezultate sporazuma. U cilju odbrane svoje zemlje, Grčka objavljuje rat Turskoj 1919. koji ujedno i gubi a u nastojanju da se izbegne dalje krvoproliće doneta je odluka o preseljenju Turaka iz Grke u Tursku i obratno.Taj događaj ulazi u istoriju pod nazivom "Maloazijska katastrofa". Zatim nastupa II svetski rat 1941-1944 gde je država bila pod okupacijom Italije, Nemačke i Bugarske, potom građanski rat 1946-1949, vojna diktatura 1967-1974. Do 1973god. Grčka je bila ustavna monarhija. Poslednji kralj Konstantin II sada živi sa svojom porodicom u Londonu. U 1981 godinu Grčka postaje članica Evropske Unije.

 

X