Krf - avio program 2020

GRČKA - LETO 2020.

KRF

LETOVI IZ BEOGRADA

PAKET ARANŽMAN PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI: AVIO PREVOZ + AVIO TAKSE + TRANSFER + SMEŠTAJ

(osim ukoliko nije naglašeno u online sistemu da transfer nije uključen) 

CENA JE IZRAŽENA U EVRIMA OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL - SRBIJA

Program putovanja br. 1 koji važi od 30.01.2020.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama ili čekovima građana ( koji se odmah realizuju), kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije. Postoji mogućnost odloženog plaćanja kreditnim karticama Bance Intese i to karticom AMEX (maximum 3 rate), VISA, MASTER ( maximum 4 rate). Preostali iznos, do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

 • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije
 • Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
 • Ukoliko je aranžman urađen pod uslovima specijalne akcije- dodatni popust za uplatu u celosti uplata je 100% u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije.

Uslovi plaćanja za otkazivanje ili ponovnu rezervaciju: 

Za rezervacije urađene od 23.januara 2020 primenjuju se sledeće naknade:

 • U slučaju otkazivanja rezervacije zadržava se naknada od 20 eura po sobi.
 • U slučaju izmene (ponovne rezervacije) zadržava se naknada od 10 eura po sobi.
 • Uslovi:
 • Gore navedena politika odnosi se na celokupni proizvod Mouzenidis Travel-a širom operativnih zemalja kompanije.
 • Dodavanje podataka o pasošu, ili manje promene ličnih podataka klijenta ne smatraju se ponovnom rezervacijom.
 • U ostalim slučajevima partneri kompanije Mouzenidis Travel-a dužni su da uplate naknadu od 10 eura za svaku izmenu (ponovnu rezervaciju) rezervacije.
 • Validnost gore navedenih polisa počinje od dana roka plaćanja unapred svake rezervacije (5 dana nakon datuma kreiranja) do dana pre početka službene politike otkazivanja svakog aranžmana (21 dan pre dolaska).

KRF Program putovanja:

 • Polasci iz Beograda: jun- 18.06.; 29.06.; jul: 09.07; 20.07.; 30.07.; avgust: 10.08.; 20.08.; 31.08; septembar: 10.09.;
 • Povratak sa Krfa jun- 29.06.; jul: 09.07; 20.07.; 30.07.; avgust: 10.08.; 20.08.; 31.08; septembar: 21.09.;

1. DAN- Beograd- sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“  2 sata ranije u odnosu na predviđeno vreme poletanja. Direktan čarter let za Krf. Transfer do mesta boravka po izboru. Smeštaj u studio/apartman ili izabrani hotel. 2. Dan - 10. ili 11. DAN Krf - boravak u izabranom objektu ( hotel/ apartman) na bazi uplaćene usluge. 11. ili 12. DAN Napuštanje objekta, transfer do aerodroma prema rasporedu dobijenom od agencijskog predstavnika. Direktan čarter let za Beograd. Dolazak u Beograd. Kraj programa. Početkom programa putovanja smatra se sastanak učesnika putovanja na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre zvanično objavljenog vremena poletanja (o mestu i vremenu sastanka na aerodromu putnici ce naknadno biti obavesteni, a najkasnije dan pre puta).  Pristupanje šalteru za predaju prtljaga, zatim šalteru za pasošku kontrolu. Let. Po sletanju, sledi pasoška kontrola, preuzimanje predatog prtljaga i transfer do hotela po rasporedu u hotele gde putnici borave.

VREME POLETANJA AVIONA I DOLASKA NA AERODROM NIKOLA TESLA U BEOGRADU: Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas obavestimo o tačnom vremenu poletanja, sa Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Obaveštenje o poletanju aviona Vam dostavljamo najkasnije 24 sata pred put. Ukoliko iz bilo kog razloga u vremenu 24 sata pred poletanje niste dobili informaciju, obavezno kontaktirati agenciju.Na čarter letu prevoznik je Air Serbia. Dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag. Napominjemo da se svaki dodatni kilogram naplaćuje po tarifi avio prevoznika koja je podložna promeni. Od momenta predaje prtljaga, brigu o putnicima preuzima služba aerodroma i avio kompanije, a gost je dužan ponašati se po dobijenim instrukcijama. U slučaju kašnjenja aviona, putnik će sve zvanične informacije o novom vremenu polaska dobiti isključivo od službe aerodroma u Beogradu / Krfu. Raspored sedenja u avionu određuje aerodromska služba. Spojena mesta nisu zagarantovana putnicima koji prtljag predaju među poslednjima ili kasne na let. U povratku o satnici transfera putnike obaveštava agencijski predstavnik. Vreme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost beogradskog i odredišnog aerodroma) koji u letnjoj sezoni mogu biti otežani. Vreme leta se potvrđuje 24h pred put i nakon potvrde vremena se putnici i obaveštavaju. Vreme leta za povratak se putnicima saopštava od strane vodiča lično ili putem oglasne table najčešce dan pre povratka. Molimo putnike da sva vremena provere sa agencijskim predstavnikom. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Organizator putovanja nije odgovoran u slučaju oštećenja, kašnjenja ili gubitka prtljaga. U tom slučaju ODMAH se obratiti predstavniku avio kompanije ili osoblju na aerodromu (Lost&Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Property Irregularity Report), a nakon toga obavestiti i predstavnika na destinaciji.

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA (PAKET ARANŽMAN) OBUHVATA: Povratnu avio kartu na čarter letu kompanije Air Serbia na relaciji Beograd-Krf-Beograd; Grupni transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom,; Avio takse u ukupnom iznosu od 36,5 evra (21,42 BEG/APT taksa, 0,98 evra RF taksa i 14,1 CFU/APT taksa); YQ taksu (doplata za gorivo) u iznosu od 20 evra. Konačan iznos avio taksi podložan je promeni i utvrđjuje se najkasnije 48 sati pre pročetka putovanja. Iznos doplate za gorivo podložan je promeni do polaska na put; Usluge predstavnika i vodiča na srpskom, ruskom ili engleskom jeziku; Troškove organizacije putovanja; Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 časova, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00 časova) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa  osiguranja ili Triglav osiguranja. Osnovno osiguravajuće pokriće, obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa ili Triglav osiguranja koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja ugovora o putovanju, prilikom izdavanja vaučera ili najkasnije dan pre početka realizacije aranžmana i nije moguće polisu zaključiti naknadno. Uniqa osiguraje: UNIQA osiguranje, Milutina Milankovića 134g, 11070 Beograd | www.uniqa.rs. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za iznos prema uslovima Uniqa  osiguranja. Triglav osiguranje: kontakt centar: +381 11/33-05-150, radno vreme kontakt centra: radnim danima od 8 - 16:30h; adresa: Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070  Beograd, Srbija; 011/41 44 105 putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu (europ assistance). Osiguranik je pokriven za iznos prema uslovima Triglav  osiguranja. Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja.Od 01.01.2018. svi putnici su u obavezi da plate grčku boravišnu taksu koja se plaća na licu mesta. U hotelima 5* taksa je 4 eur dnevno, po sobi, u hotelima 4* taksa je 3 eur dnevno, po sobi, u hotelima 3* taksa je 1,50 eur dnevno, po sobi. U objektima niže kategorizacije 2*, 1* i apartmanima taksa je 0,50 eur dnevno, po sobi- doplata boravišne takse kao i tačan iznos taksi može biti promenljiv i za sve promene agencija ne snosi odgovornost.

USLOVI OTKAZA ZA AVIO KARTEUkoliko putnik rezerviše samo avio kartu prema otkaznim uslovima avio kompanije agencija zadržava celokupan uplaćen iznos za rezervisane avio karte.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i redosleda sadržaja u programu. Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga ili na našem zvančnom izmene web site-u www.mouzenidis.rs koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis Travelom Services, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis Travela Services-a. Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije i radi potpune i bezbedne realizacije programa molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, web sajtovima i slično koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom program putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Fakultativni izletI nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor koji putnik zaključuje sa organizatorom izleta – inostranom lokalnom agencijom. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne.  Vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola – samoposluživanje hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U hotelima/ apartmanima u kojima je gostima na raspolaganju korišćenje sefa (besplatno ili uz doplatu na licu mesta) uslovi korišćenja istog definisani su od strane hotelijera. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Svi sadržaji hotela kao i informacije vezane za doplate podložne su promenama od strane hotela bez prethodne najave. Prilikom transfera aerodrom-hotel-aerodrom vozilo po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora kao i osoba koje vrše transfer na licu mesta nije prenos prtljaga od vozila do smeštajnog objekta.

NAPOMENE ZA SMEŠTAJU sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku u trenutku promene. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta.  Fotografije hotela/apartmana  zbog raznovrsnosti struktura su izabrane nasumično i ne znače identični izgled svake stambene jedinice, kupatila ili kuhinje, terase ( pogleda sa terase)...  Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti datum rođenja svih putnika  koji se najavljuju smeštaju. Vlasnik hotela/apartmana zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.  U hotelima/apartmanima u kojima je na raspolaganju besplatno korišćenje interneta agencija ne može garantovati brzinu i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema kao i raspolozivost slobodnih mesta na parkingu hotela (ukoliko hotel u svom opisu ima parking dostupan gostima).

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ DECE: Deca do 2 godine nemaju sedište u avionu, prtljag, ležaj u hotelu, ali imaju transfer i obroke. Deca 2- 12 god (u nekim hotelima do 15 god) koja plaćaju samo avio kartu – imaju sedište u avionu, transfer, obroke, ali nemaju pomoćni ležaj već dele ležaj sa roditeljima. Deca 2-12 god (u nekim hotelima do 15 god) koja plaćaju pored avio karte i određenu cenu aranžmana – imaju sedište u avionu, transfer, obroke u hotelu kao i pomoćni ležaj. Popusti za decu (prvo i drugo dete) važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe.

NAPOMENA ZA AVIO PREVOZ: Prilikom rezervacije avio karte potrebno je da putnici dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša), a agent ce predložiti sve opcije slobodnih mesta na letu kao i cene svih raspoloživih klasa i cene aerodromskih taksi. Nakon rezervacije, svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici. Dozvoljena težina prtljaga će biti naglasena prilikom rezervacije avio karte, a svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja). Dete do 2 god. nema sedište u avionu i nemaju pravo na prtljag.

NAPOMENE ZA VAUČER:  Za sve putnike  koje koriste sopstveni prevoz kao i za putnike koje koriste agencijski prevoz bez obzira kako i kada su uplatili kompletan aranžman vaučer, odnosno dokument o pravu da krenu na ugovoreno putovanje biće izdat kada se izmire sva zaduženja po rezervaciji.

FIRST I LAST MINUTE PONUDE: Organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po redovnim cenama iz cenovnika ne ostvaruju pravo na nadoknadu za razliku u ceni.Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA: Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na reklamaciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O. Durmitorska 21, mail: info-2@mouzenidis.rs; tel: +381 11 4145131.Osobe ovlašćene za prijem reklamacija- Nikolić Svetlana i Katić Tamara.

Broj telefona predstavnika na destinaciji putnicima je dostupan u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije dan pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

Ovaj program putovanja predstavlja predugovorno obaveštenje! 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 148 putnika po avionu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu Mouzenidis Travel - Srbija u momentu potpisivanja ugovora. 

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O.

Mouzenidis Travel Services D.O.O. Srbija, 11000 Beograd, Durmitorska 21; ogranak Ruzveltova 6A;

Tel: +381 11 414-51-31, 265-6080310000133-67 RAIFFEISEN BANK; PIB 108996486, Matični broj: 21108243; Licenca OTP 55/2020- kategorija licence A35

Polisa osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija Uniqa neživotno osiguranje  br. 13-71613 koja važi od 01.01.2020. godine i traje do 01.10.2020. godine.

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranjakoje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti,  zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  putnog paketa osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 7500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A 35 u visini od 350.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71613 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja važi od 01.01.2020. godine i traje do 01.10.2020 . godine. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br.13-71613 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja u slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, adresa Milutina Milankovića br.134 g, kontakt telefon 011/ 2024100, e mail kontakt info@uniqa.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.