Krf bus prevoz program leto 2020.

OSTRVO KRF- DASSIA, IPSOS - LETO 2020.

G R Č K A

Program putovanja br. 6 koji važi od 15.06.2020.

CENA JE IZRAŽENA U EVRIMA OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL - SRBIJA

 PAKET ARANŽMAN PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENISmeštaj na bazi 10 noćenja + Autobuski prevoz + Trajekt

USLOVI PLAĆANJA:  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama ili čekovima građana ( koji se odmah realizuju), kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana potvrde rezervacije. Postoji mogućnost odloženog plaćanja kreditnim karticama Bance Intese i to karticom AMEX (maximum 3 rate), VISA, MASTER ( maximum 4 rate). Preostali iznos, do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

  • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije
  • Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
  • Ukoliko je aranžman urađen pod uslovima specijalne akcije- dodatni popust za uplatu u celosti uplata je 100% u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije.

Uslovi plaćanja za otkazivanje ili ponovnu rezervaciju: 

Za rezervacije urađene od 23.januara 2020 primenjuju se sledeće naknade:

  • U slučaju otkazivanja rezervacije zadržava se naknada od 20 eura po sobi.
  • U slučaju izmene (ponovne rezervacije) zadržava se naknada od 10 eura po sobi.
  • Uslovi:
  • Gore navedena politika odnosi se na celokupni proizvod Mouzenidis Travel-a širom operativnih zemalja kompanije.
  • Dodavanje podataka o pasošu, ili manje promene ličnih podataka klijenta ne smatraju se ponovnom rezervacijom.
  • U ostalim slučajevima partneri kompanije Mouzenidis Travel-a dužni su da uplate naknadu od 10 eura za svaku izmenu (ponovnu rezervaciju) rezervacije.
  • Validnost gore navedenih polisa počinje od dana roka plaćanja unapred svake rezervacije (5 dana nakon datuma kreiranja) do dana pre početka službene politike otkazivanja svakog aranžmana (21 dana pre dolaska).

Polazak autobusa iz Beograda: maj- 25.05;  jun- 04.06.; 14.06.; 24.06; jul: 04.07; 14.07.; 24.07.; avgust: 03.08.; 13.08.; 23.08; septembar: 02.09.; 13.09.

Povratak autobusa sa Krf (Dassia, Ipsos): jun- 05.06.; 15.06.; 25.06; jul: 05.07; 15.07.; 25.07.; avgust: 04.08.; 14.08.; 24.08; septembar: 03.09.; 13.09.; 23.09.  

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak iz Beograda sa turističkog terminala koji se nalazi u sklopu autocentra Lasta na autoputu Beograd- Niš u 14:00. Vožnja auto putem Beograd – Niš sa povremenim pauzama i prijemom putnika na određenim stajalištima. Nastavak putovanja preko Makedonije i Grčke sa kraćim usputnim zadržavanjem  radi obavljanja graničnih formalnosti. 2-11.dan – Dolazak na Krf u prepodnevnim satima i smeštaj u izabrane objekte (posle 14:00), boravak u objektu na bazi izabrane usluge sa ugovorenim brojem noćenja - preciziranog ugovorom, noćenje;.12.dan – Napuštanje smeštaja do 09:00. Slobodno vreme do polaska. Prijem putnika u dogovoreno vreme (u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Polazak za Beograd.13.dan – Dolazak u Beograd na turistički terminal u ranim jutarnjim satima. Kraj usluge.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Autobuski prevoz, troškove trajekta na relaciji Igumenica – Krf - Igumenica, boravak od ugovorenog broja noćenja - preciziranog ugovorom sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom, ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa  osiguranja ili Triglav osiguranja. Osnovno osiguravajuće pokriće, obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa ili Triglav osiguranja koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja ugovora o putovanju, prilikom izdavanja vaučera ili najkasnije dan pre početka realizacije aranžmana i nije moguće polisu zaključiti naknadno. Uniqa osiguraje: UNIQA osiguranje, Milutina Milankovića 134g, 11070 Beograd | www.uniqa.rs. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za iznos prema uslovima Uniqa  osiguranja. Triglav osiguranje: kontakt centar: +381 11/33-05-150, radno vreme kontakt centra: radnim danima od 8 - 16:30h; adresa: Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070  Beograd, Srbija; 011/41 44105 putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu (europ assistance). Osiguranik je pokriven za iznos prema uslovima Triglav  osiguranja. Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja.Od 01.01.2018. svi putnici su u obavezi da plate grčku boravišnu taksu koja se plaća na licu mesta. U hotelima 5* taksa je 4 eur dnevno, po sobi, u hotelima 4* taksa je 3 eur dnevno, po sobi, u hotelima 3* taksa je 1,50 eur dnevno, po sobi. U objektima niže kategorizacije 2*, 1* i apartmanima taksa je 0,50 eur dnevno, po sobi- doplata boravišne takse kao i tačan iznos taksi može biti promenljiv i za sve promene agencija ne snosi odgovornost.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o meštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su na našem zvančnom web site-u www.mouzenidis.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis Travel Services obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis Travel Services-a. Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana a u odnosu na kapacitet objekta. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, web sajtovima i slično koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom program putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. Fakultativni izletI nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor koji putnik zaključuje sa organizatorom izleta – inostranom lokalnom agencijom. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne.  Vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola – samoposluživanje hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U hotelima/ apartmanima u kojima je gostima na raspolaganju korišćenje sefa ( besplatno ili uz doplatu na licu mesta) uslovi korišćenja istog definisani su od strane hotelijera. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Svi sadržaji hotela/apartmana kao i informacije vezane za doplate podložne su promenama od strane hotela bez prethodne najave.

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ: U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, osim ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 09:00 časova poslednjeg dana boravka (osim ako drugačije nije predviđeno pravilima hotela)! Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta.  Fotografije hotela/apartmana  zbog raznovrsnosti struktura su izabrane nasumično i ne znače identični izgled svake stambene jedinice, kupatila ili kuhinje, terase ( pogleda sa terase)...  Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti datum rođenja svih putnika  koji se najavljuju smeštaju. Vlasnik hotela/apartmana zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.  U hotelima/apartmanima u kojima je na raspolaganju besplatno korišćenje interneta agencija ne može garantovati brzinu i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema kao i raspolozivost slobodnih mesta na parkingu hotela (ukoliko hotel u svom opisu ima parking dostupan gostima).

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ DECE: Deca do 2 godine nemaju ležaj u hotelu, ali imaju obroke. Deca 2- 12 god (u nekim hotelima do 15 god) imaju obroke, ali nemaju pomoćni ležaj već dele ležaj sa roditeljima. Deca 2-12 god (u nekim hotelima do 15 god) koja plaćaju određenu cenu aranžmana – imaju obroke u hotelu kao i pomoćni ležaj. Popusti za decu (prvo i drugo dete) važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe.

NAPOMENE ZA AUTOBUSKI PREVOZ: Raspored sedišta se ne može unapred rezervisati i prevoznik zadržava pravo da napravi raspored sedenja. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu dodeli prevoznik (uzimajući u obzir trudnice, porodice sa malom decom, starija lica , kao i vreme uplate). Putnik je obavezan da dva dana pre početka  putovanja u agenciji proveri  tačno vreme i mesto polaska autobusa. Sva deca starija od dve godine moraju imati svoje sedište, u skladu sa važećim zakonskim normama. Molimo putnike da odmah prilikom prijavljivanja za aranžman ostave kontakt mobilne telefone i mesto sa koga će usluga prevoza započeti i završiti se (važi i za putnike sa polaskom van Beograda). Mesta na prevozu su ograničena. Autobuski prevoznik prevozi putnike do hotela/apartmana koliko je to fizički moguće (najbliže koliko je moguć prilaz autobusom). Prtljag: Putnici u prtljažnik autobusa mogu uneti jednu torbu po putniku. Ova napomena je stavljena kako bismo izbegli neprijatne situacije koje se dešavaju kada pojedini putnici ponesu previse prtljaga i time ograničavaju komfor ostalih putnika u autobusu. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami. Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima, audio i video oprema). Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume u online sistemu: iz Beograda – sa turističkog terminala koji se nalazi u sklopu autocentra Lasta na autoputu Beograd- Niš u 14:00,  iz Niša – sa parkinga kod Tempa u 17:00 Povratak sa Krfa je poslednjeg dana boravka sa dogovorenog mesta u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Za tačno vreme povratka putnici se moraju informisati kod predstavnika agencije ili inopartnera na dan polaska u toku prepodneva.

PREVOZNIK: Preduzeće OmniBus Travel je organizator i glavni/primarni prevoznik putnika koji preko Omnitursa rezervišu prevoz, odnosno autobusku kartu za prevoz do/od mesta u kome su rezervisali smeštaj. Zaustavljanje autobusa radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Prevoznik određuje mesta pauza kao i njihovu dužinu. Moguća priključenja i izlasci putnika su isključivo na datim stanicama u programu putovanja. Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci zbog ulaska i izlaska putnika. Prevoznik zadržava pravo da uz saglasnost putnika predmetni prevoz realizuje u saradnji sa drugim prevoznikom koji ima isti ili sličan program uz obavezno poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa realizujući na taj način ceo program prevoza ili samo neke elemente programa prevoza, kao što su transferi i drugo.

FIRST I LAST MINUTE PONUDE: Organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije.  Putnici koji su uplatili aranžman po redovnim cenama iz cenovnika ne ostvaruju pravo na nadoknadu za razliku u ceni.Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA:Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O. Durmitorska 21, mail: info-2@mouzenidis.rs; tel: +381 11 4145131. Osobe ovlašćene za prijem reklamacija- Nikolić Svetlana i Katić Tamara.

VAŽNO ZA SVE BORAVKE OD 15.06.2020Novi standardi za bezbedno putovanje:  Kako bismo zaštitili vaše zdravlje, a i u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Grčke koji je stupio na snagu 3.6.2020. godine za sezonu 2020. predstavljamo vam nove uslove i načine realizacije novih i postojećih uslova.

Beskontaktno online prijavljivanje u hotel: U većini hotela možete se prijaviti preko web sajta hotela ili  preko vašeg pametnog/smart telefona. Na taj način ćete izbeći gužve i direktne kontakte sa osobljem hotela.

Prijava/ odjava: U skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Grčke molimo vas da poštujete nove termine prijave  / odjave  iz hotela.Prijava/ check in u hotel - posle 15h/ Odjava/ check out iz hotela - do 11h.

Održavanje sigurne udaljenosti:Svizaposleni u hotelu dužni su održavati bezbednu udaljenost od 1,5 do 2 m. Stolovi u restoranu će se održavati kada se sto oslobodi odnosno kada za stolom ne bude sedeo niko od gostiju.

Osoblje hotela: Hotelsko osoblje prošlo je kroz određene obuke za sprečavanje i širenje moguće zaraze u hotelu.

Restoran: U nekim hotelima, broj gostiju u restoranu biće smanjen, dok će se u nekim hotelima proširiti prostor za posluživanje. Minimalna udaljenost između stolova je 1,5 m.

Produženo radno vreme: Kako bi se gostima obezbedila kvalitetna usluga preporučuje se produžetak radnog vremena restorana. Očekujemo da će se veliki broj hotela pridržavati ove preporuke.

Aktivnosti i zabava: Realizovaće se samo beskontaktni događaji sa malim brojem učesnika. Npr: tenis i golf biće omogučeni, dok će nažalost izostati fudbalski turniri. Spa ponuda kao i animacija dece biće prilagođena  novim standardima u skladu sa  zdravstvenim protokolima Grčke vlade.

Sredstva za dezinfekciju:Sredstva za dezinfekciju ruku nalaziće se na svim prometnijim mestima u hotelu. Npr: mesta gde se služe hrana i piće, ulaz u sportske objekte, kao i u holu hotela.

Higijena hotela: Neposredno pre ulaska gostiju u sobe, sobe će se čistiti posebnom opremom i sredstvima za dezinfekciju prostora koji eliminišu potencijalni virus Covid-19. Takođe, najviše pažnje posvetiće se čiščenju toaleta, noćnim ormarićima, daljinskim upravljačima i drugim uređajima za svakodnevnu upotrebu.

Samoposluživanje ( švedski sto):Preporučujemo da se samoposluživanje gostiju svede na minimum. Osoblje, uvek kada je u mogućnosti posluživaće hranu i piće. Osoblje mora imati zaštitne maske.

Usluge koje neće biti dostupne gostima: Zbog trenutne situacije izazvane virusom Covid-19, u pojedinim hotelima, neke usluge u sezoni 2020. biće ukinute ili u potpunosti prilagođene novim standardima.

Grčki zdravstveni protool za sezonu 2020: http://www.mintour.gov.gr/en/PressRoom/News/health-protocols-for-tourism-businesses. Prema zakonu i upustvima SZO, osnovni zadatak hotela jeste da obezbede najsigurniji boravak. Takođe od hotela zavisi da li će da se pridržavati samo preporuka ili će slediti strožije mere (produženo radno vreme restorana, otvaranje spa centra).Smatramo da su gore navedene preporuke/standardi najprimereniji za trenutnu situaciju izazvanu virusom  Covid-19.

Napomena: Svaki smeštajni objekat zadržava pravo promene  gore napomenutih uslova koji se odnose na zdravstvene protokole, a u skladu sa situacijom u kojoj se nalaze. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije odluke koje se mogu sprovesti na licu mesta i koje mogu biti definisane direktno od strane smeštajnog objekta  ili po nalogu zdravstvenih organizacija Republike Grcke a u cilju zaštite svih turista a i lokalnog stanovništva.

Broj telefona predstavnika inopartnera na destinaciji putnicima je dostupan u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije dan pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

Ovaj program putovanja predstavlja predugovorno obaveštenje!

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika, suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Prilikom prijavljivanja za aranžman potpisivanje ugovora validna je isključivo cena objavljena na online sistemu MouzenidisTravel Srbija momentu potpisivanja ugovora. 

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda!

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O.

 Mouzenidis Travel Services D.O.O. Srbija, 11000 Beograd, Durmitorska 21; ogranak Ruzveltova 6A;

Tel: +381 11 414-51-31, 265-6080310000133-67 RAIFFEISEN BANK; PIB 108996486, Matični broj: 21108243; Licenca OTP 55/2020- kategorija licence A35

Polisa osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija Uniqa neživotno osiguranje  br. 13-71613 koja važi od 01.01.2020. godine i traje do 01.10.2020. godine.

13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranjakoje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti,  zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  putnog paketa osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 7500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A 35 u visini od 350.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71613 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja važi od 01.01.2020. godine i traje do 01.10.2020 . godine. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br.13-71613 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja u slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, adresa Milutina Milankovića br.134 g, kontakt telefon 011/ 2024100, e mail kontakt info@uniqa.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.