Krštenje u Grčkoj

Mnogo više od običnog obreda!

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo mogućnost da za vas organizujemo ceremoniju krštenja ili venčanja u manastiru Svete Anastazije Uzvišene koji se nalazi nedaleko od grada Soluna.

Čuveni manastir Svete Anastazije Uzvišene je osnovan 888 godine i nalazi se u živopisnom reonu Vasilika koji je  od centra grada Soluna je udaljen 20 km. 

Potrebna dokumentacija:
1) Izvod iz matične knjige rođenih.
2) Kopija pasoša.
3) Krštenica kuma ili kume
4) Kopija pasoša kuma ili kume

Važno!! obavezno prisustvo roditelja i kuma.

Cena paketa 800 eur

U cenu je uključeno:
- oficijelan prevod dokumenata na grčki jezik i overa od strane advokata i kolegijuma advokata Grčke;
- ceremonija krštenja;

- usluge koordinatora

Potrebno je da obezbedite sledeće
- Krst
- Platno
- Sveću
- Peškire
- Ulje