Venčanje na Kritu

U slučaju da želite da se venčate u opštini,nephodno je pripremiti dokumentaciju koja je navedena u nastavku i dostaviti je našem predstavništvu u roku od 30 dana od datuma venčanja.

Opština Retimno


Opština Agios Nikolaos

Dokumentacija nephodna za sklapanje braka u jednoj od opština na Kritu:

1)Fotokopija pasoša za mladence
2)Dokument izdat od strane nadležne institucije da ne postoje nikakve prepreke za sklapanje braka
3)Rešenje o državljanstvu
4)Izvod iz matične knjige rođenih

Standardni paket

  • rezervacija datuma venčanja
  • Priprema i legalizacija dokumentacije
  • Sastanak sa predstavnicima naše kompanije
  • Matičar
  • Oficijelna ceremonija u opštini
  • Koordinator
  • Administrativne takse
  • Buket za mladu
  • Šampanjac
  • Poklon od kompanije

 Cena paketa: € 1.184,00 eur