Nacin placanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ZA SEZONU 2019.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke Raiffeisen bank, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama ili čekovima građana ( koji se odmah realizuju), kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana potvrde rezervacije.

Preostali iznos, do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put.

Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.


Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

  • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 radnih dana,
  • Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ZA SEZONU 2020.

(Individualni programi i paket aranžmani - bus i avio prevoz)

USLOVI PLAĆANJA: Za sve rezervacije urađene do 30.07.2019. plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke Raiffeisen bank, na dan uplate. Za sve rezervacije od 30.07.2019. plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama ili čekovima građana ( koji se odmah realizuju), kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije. Postoji mogućnost odloženog plaćanja kreditnim karticama Bance Intese i to karticom AMEX (maximum 3 rate), VISA, MASTER ( maximum 4 rate).

Preostali iznos, do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

  • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije
  • Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ZA SEZONU 2020.

(GDS PAKETI)

USLOVI PLAĆANJA: Za sve rezervacije urađene do 30.07.2019. plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke Raiffeisen bank, na dan uplate. Za sve rezervacije od 30.07.2019. plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije se plaća 30% od hotelskog smeštaja i celokupan iznos avio karata sa taksama - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel u roku od 24h dana potvrde rezervacije. Postoji mogućnost odloženog plaćanja ( hotelskog dela aranžmana) kreditnim karticama Bance Intese i to karticom AMEX (maximum 3 rate), VISA, MASTER ( maximum 4 rate). Preostali iznos do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put.

Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći: • Uplata 30% od hotelskog smeštaja i celokupan iznos avio karata sa taksama u roku od 24h dana potvrde rezervacije. • Preostali iznos, do pune cene aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.