Način plaćanja

Rezervaciju možete vršiti na sledeći način:

 

Kompanija Mouzenidis Travel, nakon potvrde rezervacije, Subagentu dostavlja predračun u kojem je naveden celokupan iznos aranžmana. Najkasnije u roku od 48h od trenutka dostavljanja predračuna, Subagent je obavezan da izvršiti uplatu na tekući račun na tekući račun Mouzenidis Travel Services ZA POSLOVNICU KNEZA MILOŠA 84: 265-6080310000133-67 otvoren kod Raiffeisen Bank, uz obavezan upis poziva na broj, po prodajnom kursu navedene banke, na dan uplate.Ukoliko se uplata ne izvrši u roku od 48h od momenta potvrde rezervacije Subagentu, ista će biti automatski stornirana. Rezervacija je validna isključivo nakon uplate celokupnog iznosa navedenog na predračunu Mouzenidis Travel-a, najkasnije 15 (petnaest) dana pre početka usluge, i uz Vaučer za čije izdavanje je ovlašćen samo Mouzenidis Travel.

 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ZA SEZONU 2021.

(Individualni programi i paket aranžmani - bus i avio prevoz)

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama ili čekovima građana ( koji se odmah realizuju), kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije. Postoji mogućnost odloženog plaćanja kreditnim karticama Bance Intese i to karticom AMEX (maximum 3 rate), VISA, MASTER ( maximum 4 rate). Preostali iznos, do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

 

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

  • 5% pri rezervaciji u roku od 5 (Pet) radnih dana od dana potvrde rezervacije
  • 5%  do 28.02.2021.
  • Preostalih 90% najkasnije do 21 dan pre polaska.
  • Ukoliko je aranžman urađen pod uslovima specijalne akcije- dodatni popust za uplatu u celosti uplata je 100% u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ZA SEZONU 2021.

(GDS PAKETI)

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije se plaća 30% od hotelskog smeštaja i celokupan iznos avio karata sa taksama - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel u roku do 24h  od  potvrde rezervacije ili prilikom rezervacije aranžmana u zavisnosti od uslova avio kompanije. Postoji mogućnost odloženog plaćanja ( hotelskog dela aranžmana) kreditnim karticama Bance Intese i to karticom AMEX (maximum 3 rate), VISA, MASTER ( maximum 4 rate). Preostali iznos do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu cena aranžmana podleže promeni.

 

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

  • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije
  • Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
  • Ukoliko je aranžman urađen pod uslovima specijalne akcije- dodatni popust za uplatu u celosti uplata je 100% u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije.