Autobuski prevoz - Uslovi plaćanja

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Eurobank EFG za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije se plaća 30% od ukupne cene paket aranžmana - gotovinski, VISA i MASTER platnim karticama ili čekovima građana. Preostali iznos - do pune cene paket aranžmana - gotovinski, VISA i MASTER platnim karticama, najkasnije 15 dana pre polaska na put ili  kompletan iznos-gotovinski, kreditnim karticama ili kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), uslovi plaćanja su sledeći:

  • 30% u roku od 5 (pet) dana nakon potvrde rezervacije
  • 20% u roku od 30 (trideset) dana nakon potvrde rezervacije
  • 50%, preostali iznos, najkasnije 15 (petnaest) dana pre početka usluge.

U suprotnom, rezervacija se automatski prebacuje na redovan program sa zaduženjem i uslovima koji važe za redovan program.