ID identifikacioni podaci

Mouzenidis Travel Services, Durmitorska 21 (ugao sa Kneza Miloša 84)

Pun naziv

«MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES» d.o.o.

Skraćeni naziv

«MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES»

Opština

Savski Venac

Mesto i poštanski broj

Beograd 11000

Naziv ulice i broj

Durmitorska 21 (ugao sa Kneza Miloša 84)

Telefon

+381 11 414 51 31

Mobilni telefon

+381 60 414 51 31 / +381 60 414 51 32

Faks

 

E-mail

info-2@mouzenidis.rs

Šifra delatnosti

7911

PIB

108996486

Obveznik PDV-a (DA ili NE)

DA

Broj računa i naziv banke

265-6080310000133-67 Raiffeisen Bank

160 – 440820 – 17 Intesa Bank

220 – 140649 – 95 ProCredit Bank

Matični broj

21108243

Ime i prezime ovlašćenog lica - direktora

Dir. Nikolić Svetlana

Licenca

OTP 55/2020 od 30.01.2020;kategorije A35

Registarski broj

21108243