Sportski turizam

Mouzenidis Travel profesionalni tim uspešno obavlja zadatke i ispunjava zahteve klijenata čiji je smisao i filozofija života sport. 

Мi nudimo sledeće usluge:

  • iznajmljivanje sportskih terena, opreme i inventara, obezbeđujemo neophodne uslove za realizaciju sportskih manifestacija;
  • pomoć pri ostvarivanjem kontakata sa federacijom, sportskim klubovima i direkcijama
  • rezervacija smeštaja u hotelima, organizacija transfera i specijalnog menija za sportiste
  • pružanje pomoći učesnicima pri organizaciji konferencija, seminara i simpozijuma u kontekstu sporta

 

Fudbalska polja u Grčkoj su u skladu sa savremenim sportskim standardima.