Sportski turizam

Mouzenidis Travel profesionalni tim uspešno obavlja zadatke i ispunjava zahteve klijenata čiji je smisao i filozofija života sport. 

Мi nudimo sledeće usluge:

  • iznajmljivanje sportskih terena, opreme i inventara, obezbeđujemo neophodne uslove za realizaciju sportskih manifestacija;
  • pomoć pri ostvarivanjem kontakata sa federacijom, sportskim klubovima i direkcijama
  • rezervacija smeštaja u hotelima, organizacija transfera i specijalnog menija za sportiste
  • pružanje pomoći učesnicima pri organizaciji konferencija, seminara i simpozijuma u kontekstu sporta
Sportski kompleksi
Спортивные комплексы в Греции

 

Fudbal
Футбол в Греции

Fudbalska polja u Grčkoj su u skladu sa savremenim sportskim standardima.

Тenis u Grčkoj
Теннис в Греции

 

Golf u Grčkoj
Гольф в Греции

 

Rafting u Grčkoj

 

Jedrenje u Grčkoj

 

Ronjenje u Grčkoj

 

Alpinizam u Grčkoj