Teambuilding

Teambuilding
U uslovima žestoke konkurencije u cilju uspešnog poslovanja neophodno je formirati uspešan tim profesionalaca. Jednom rečju -tim osposobljen za efikasno rešavanje zadataka za kratak vremenski period. Zato je svakom menadžeru pre ili kasnije neophodno da se upozna sa značenjem stermina teambuilding,kao i kako se stvaraju navike timskog rada.
Team building - je vid treninga predviđenih za formiranje uspešnog tima . Formirati složan tim je osnovni zadatak svakog menadžera . Obučiti kolektiv da radi kao jedna celina - to znači izbeći mnoge probleme nastale kao posledica konflikata unutar grupe . Korporativni događaji sa elementima teambuilding - to je mogućnost da u neformalnoj atmosferi formirate korporativnu svest , osećaj lojalnosti zaposlenih, povećate efikasnost poslovanja i komunikacije sa partnerima i kao najvažnije rešite mnoge probleme u cilju uspešnog poslovanja !
Naša kompanija predlaže svojim klijentima :

  •  Korporativne praznike sa elementima teambuilding.
  •  Aktivni teambuilding.
  •  Sportski teambuilding.
  •  Istorijski teambuilding.
  •  Biznis treninge.
  •  Incentive ture.
  •  Organizacija teambuildinga.

Od ideje do realizacije na najvišem profesionalnom nivou !

 

Leto 2013 Grčka, teambuilding Leto 2013 Grčka, teambuilding Leto 2013 Grčka, teambuilding Leto 2013 Grčka, incentive putovanja В перерыве между конкурсами Leto 2013 Grčka, korporativni odmor Leto 2013 Grčka, korporativni odmor Leto 2013 Grčka, korporativni odmor Leto 2013 Grčka, korporativni odmor Leto 2013 Grčka, korporativni odmor