Venčanje na Ostrvu Rodos

Venčanje u crkvi Svetog Pavla

 

 

Budući supružnici su u obavezi da sotave sledeću dokumentaciju:
1) Uverenje da budući supružnici nisu u već sklopljenom braku
2)Krštenica
3)Kopija pasoša

 

4)Izvod iz matične knjige rođenih

 

Ceremonija se može održati u toku bilo kog dana u nedelji. Nakon ceremonije supružnici dobijaju uverenje.

 

 

 

Cena paketa: 1200,00 еur

 

U cenu je uključeno:

 

oficijelan prevod dokumenata na grčki jezik i overa od strane advokata i kolegijuma advokata Grčke;

 

  • pečat Apostille
  • taksa ( paravolo )
  • uverenje o sklopljenom braku.
  • svečana izjava
  • usluge koordinatora 

 

 

 

Nephodno je pripremiti 

 

 •    prestenjeа
 •    2 sveće
 •    vence
 •    crno vino