Građanski brak-Santorini

U slučaju da želite da se venčate u opštini,nephodno je pripremiti dokumentaciju koja je navedena u nastavku i dostaviti je našem predstavništvu u roku od 30 dana od datuma venčanja.
Građanski brak je moguće sklopiti na romantičnim mestima( ne samo u opštini )bilo koji dan u toku nedelje. Mladenci su u obavezi da se jave u opštinu radi potpisivanja dokumentacije ( sledeći radni dan

Dokumentacija nephodna za sklapanje braka u jednoj od opština na Santoriniju:

1)Fotokopija pasoša za mladence
2)Dokument izdat od strane nadležne institucije da nepostoje nikakve prepreke za sklapanje braka
3)Rešenje o državljanstvu
4)Izvod iz matične knjige rođenih

Standardni paket

 • rezervacija datuma venčanja
 • Priprema i legalizacija dokumentacije
 • Sastanak sa predstavnicima naše kompanije
 • Matičar
 • Oficijelna ceremonija u opštini
 • Koordinator
 • Administrativne takse
 • Buket za mladu
 • Šampanjac
 • Torta
 • Dekoracija mesta ceremonije
 • Stolice za goste ( 30 osoba )
 • Korpa sa laticama
 • Muzika ( CD )
 • Poklon od kompanije

Cena paketa: € 2.591,00 еur

*Obratite pažnju: teriotorija van opštine na kojoj mladenci žele da sklope brak se dodatno naplaćuje.