Građanski brak-Solun

U slučaju da želite da se venčate u opštini,nephodno je pripremiti dokumentaciju koja je navedena u nastavku i dostaviti je našem predstavništvu u roku od 30 dana od datuma venčanja.

Opština Solun

Dokumentacija nephodna za sklapanje braka u jednoj od opština na Halkidikiju:

1)Fotokopija pasoša za mladence
2)Dokument izdat od strane nadležne institucije da nepostoje nikakve prepreke za sklapanje braka
3)Rešenje o državljanstvu
4)Izvod iz matične knjige rođenih

Standardni paket

 • rezervacija datuma venčanja
 • Priprema i legalizacija dokumentacije
 • Sastanak sa predstavnicima naše kompanije
 • Matičar
 • Oficijelna ceremonija u opštini
 • Koordinator
 • Administrativne takse
 • Buket za mladu
 • Šampanjac
 • Fotograf
 • Romantična večera za mladence ( piće uz doplatu )
 • Poklon od kompanije

Cena paketa: € 1.330,00 eur.