Svadbena ceremonija u hotelu Marbelle Beach Hotel 5* • Simbolična ceremonija
 • Mesto ceremonije, na plaži
 • Bidermajer - buket za mladu 
 • Cvet za mladoženju
 • Cvetni luk
 • Dva svedoka 
 • Koordinator venčanja
 • Potvrda o neformalnom braku u hotelu
 • Flaša šampanjca
 • Soba je ukrašena sa ružinim laticama
 • Voće u sobi (na dolasku)
 • Viši nivo sobe (u zavisnosti od raspoloživosti)
 • Romantična večera sa svećama


Cena paketa: 1.300,00 €

Informacije o hotelu: Marbella Beach Hotel 5*