Venčanje u hotelu Pomegranate Spa Hotel 5*

 • Rezervacija datuma vašeg venčanja
 • Vino i voće u sobi prilikom dolaska
 • Upgrade u zavisnosti od raspoloživosti u hotelu
 • Penušavo vino
 • Torta
 • Romantična večera za mladence u restoranu  Brasserie, ili na obali mora
 • Vatromet za vreme večere
 • Dekoracija
 • Dekoracija stola za vreme večere
 • Jastučić za prsten
 • Buket za mladu
 • Boutonier za mladoženju
 • Koordinator
 • Sertifikat
 • Poklon od kompanije

Cena paketa: 1.200,00 €

Informacijao hotelu Pomegranate Spa Hotel  5*