07.02.2020. Uslovi plaćanja za otkaz ili ponovnu rezervaciju


Uslovi plaćanja za otkazivanje ili ponovnu rezervaciju 

Za rezervacije napravljene od 23.januara 2020 primenjuju se sledeće naknade:

-        U slučaju otkazivanja rezervacije, zadržava se naknada od 20 eura po sobi.

-        U slučaju izmene (ponovne rezervacije) , zadržava se naknada od 10 eura po sobi.

 

Uslovi:

-        Gore navedena politika odnosi se na celokupni proizvod Mouzenidis Travel-a širom operativnih zemalja kompanije.

-        Dodavanje podataka o pasošu, ili manje promene ličnih podataka klijenta ne smatraju se ponovnom rezervacijom.

-         U ostalim slučajevima partneri kompanije Mouzenidis Travel-a dužni su da uplate naknadu od 10 eura za svaku izmenu (ponovnu rezervaciju) rezervacije.

-        Validnost gore navedenih polisa počinje od dana roka plaćanja unapred svake rezervacije (5 dana nakon datuma kreiranja) do dana pre početka službene politike otkazivanja svakog aranžmana (21 dana pre dolaska).